Download
pers en media n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pers en Media PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pers en Media

Pers en Media

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pers en Media

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pers en Media Cultuurnet Vlaanderen 8 maart 2005

 2. BeMedia groep • BeMedia & MediaCiti • Geïntegreerd communicatiemodel • Medialandschap in België en Vlaanderen • Dagbladen • Magazines • TV • Radio • Internet • Meetbaarheid van de media

 3. BeMedia groep • BeMedia & MediaCiti • Geïntegreerd communicatiemodel • Medialandschap in België en Vlaanderen • Dagbladen • Magazines • TV • Radio • Internet • Meetbaarheid van de media

 4. BeMedia groep • Missie: ontwikkelen en professionaliseren van niche-communicatiemarkten BeMedia MediaCiti De Woonkijker Lokale overheden Notarissen en makelaars Nationale overheden en instellingen

 5. BeMedia & MediaCiti • Multimediale regie • Doelstelling: • Duurzame marktontwikkeling • Werken in opdracht en voor rekening van alle media • Ontwikkeling overheidscommunicatie en daaruit volgend: werving van mediabestedingen • Promotie van het gebruik van media in overheidscommunicatie • Uniek loket voor alle communicatie-verantwoordelijken van de overheid m.b.t. media-overheidscommunicatie

 6. BeMedia & MediaCiti • Wij zijn geen: • Reclamebureau • Software ontwikkelaars • Verwacht van ons absoluut: • Kennis werking overheden en media • Know how en ervaring inzake overheidscommunicatie • Kennis van de mogelijkheden idtv

 7. Raad van Bestuur Directiecomité Business Manager Account MediaDesk Marketing Q-Development & ICT Finance & Administration Business Manager Idtv

 8. BeMedia groep • BeMedia & MediaCiti • Geïntegreerd communicatiemodel • Medialandschap in België en Vlaanderen • Dagbladen • Magazines • TV • Radio • Internet • Meetbaarheid van de media

 9. Persbeleid • Via intermediairen (journalisten) • Output niet gecontroleerd • Beleidsmakers al dan niet geïdentificeerd • Doorwijsfunctie niet gecontroleerd • Gratis Campagnes • Inhoud 100% door beleidsmakers bepaald • Output volledig gecontroleerd • Beleidsmakers (veelal) niet geïdentificeerd • Doorwijs naar meer informatie mogelijk • Betalend door de Vlaamse overheid Geïntegreerd communicatiemodel

 10. BeMedia groep • BeMedia & MediaCiti • Geïntegreerd communicatiemodel • Medialandschap in België en Vlaanderen • Dagbladen • Magazines • TV • Radio • Internet • Meetbaarheid van de media

 11. Medialandschap in België en Vlaanderen • Dagbladen • Magazines • TV • Radio • Internet • Cinema • …

 12. Dagbladen

 13. Dagbladen De markt: 4 krantengroepen • Nederlandstalige krantengroepen • De Persgroep (Het Laatste Nieuws, De Morgen) • VUM Media (De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk) • Concentra Media (Het Belang Van Limburg, De Gazet van Antwerpen, Metro) • UB Tijd (De Tijd)

 14. Dagbladen Essentiële cijfers(daggemiddelde – België) • Totale oplage: 2.100.000 exemplaren • Bereik : 4,7 mios lezers/dag • Bereikt alle socio-professionele categorieën van de Belgische bevolking • Gelijke verdeling qua geslacht (52% m, 48% v) • Gelijke verdeling qua leeftijd • Quasi gelijke verdeling qua SG (SG 1-2 en 5-6 lichtjes oververtegenwoordigd)

 15. Dagbladen Bereik Vlaanderen

 16. Dagbladen Kenmerken: • Dagbladen hebben een eerder geografisch leesbereik ( Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen) • Het begrip « DAG »blad verruimt met weekkranten (krant van west-vl) èn gratis kranten ( Metro en De Zondag) • Reclame inkomsten zowel van thema als van rubrieken

 17. Dagbladen Evolutie: • Steeds minder titels, vaak aparte buitenpagina en titel maar identieke binnenpagina’s • Steeds kleiner formaat, tendens naar tabloïd • Lezersmarketing domineert: men koopt meer een krant omwille van video’s, gadgets, wedstrijden, bijlages dan om de inhoud

 18. Dagbladen • Kwalitatief • Betrokkenheid lezer • Argumentatie, informatie • Onmiddellijk resultaat • Kwantitatief • Belangrijk bereik in 1 dag • Geografische selectiviteit • Duur indien grote formaten

 19. Dagbladen • Technisch • Korte deadlines • Uniforme formaten (modules)

 20. Magazines

 21. Magazines De markt: enkele belangrijke uitgevers • Roularta • Knack, Le Vif/L’Express, Trends/Tendances… • Sanoma Magazines • Humo, Télémoustique, Gaël, Evita… • Magnet • Dag Allemaal, TV-Familie… • Produpress • Le Moniteur Automobile/Autogids, Déco-Idées… • Cascade • Eos, TV-Gids… • De Vrije Pers • Ché, P-Magazine • VNU Business Publications • Computer Magazine…

 22. Magazines Essentiële cijfers • 4.500 titels verdeeld in België • Elke tijdschriftenlezer leest wekelijks gemiddeld 4 titels en kiest uit een leesportefeuille van +/- 7 titels • 65% van de bevolking leest soms een TV magazine (laatste 12 maanden) • 57% van de vrouwen leest soms een vrouwenmagazine (laatste 12 maanden)

 23. Magazines De 5 meest gelezen titels in Vlaanderen Totaal bereik (ooit gelezen) mio %Vl De Zondag 2,6 50% Dag Allemaal 2,4 47% Humo 2,0 39% Libelle 1,8 35% Story 1,6 31%

 24. Magazines Kenmerken Heel wat types: • Qua vorm: van glossie tot krant • Qua doelgroep: breed publiek, special interest, b2b (vakpers) • Qua verdeling: los verkocht, via abonnement, ledenblad, gratis bedeeld

 25. Magazines Evolutie: • veel nieuwkomers, vooral lancering van niche titels zoals mannenbladen, tuinbladen, royalty bladen, enz. • Tendens naar binding tussen reclame en redactioneel

 26. Magazines • Kwalitatief • Redactionele valoriserende context • Imago • Argumentatie maar minder demonstratief dan TV • Informatief (adressenlijst, bon, tel nr) • Traag maar lange termijn effect

 27. Magazines • Kwantitatief • Massamedium en nichemedium • Ruim bereik en repetitie mogelijk • Doelgroepselectief • Goedkoop • Technisch • Meestal goede weergavekwaliteit • Creatieve mogelijkheden • Degelijke verhouding ruimte/prod.kost • Lange materiaal-en reservatiedeadlines

 28. TV

 29. TV Essentiële cijfers • 50 + 1 jaar • 98% penetratie in België en 94% van de Belgen met kabel • Totaal bereik 99% • Gemiddeld dagbereik: 70% • Gemiddeld 33 zenders • 30% van de huishoudens heeft meer dan 1 TV • Gemiddelde kijkduur/kijker: 4u30 • Gemiddelde kijkduur/bewoner: 3u30 15 +

 30. TV Kenmerken • De commerciële zenders leven van de reclame inkomsten, hun programmatie wordt volledig uitgebouwd in functie hiervan. • Belgen kijken vaak video

 31. TV Marktaandeel Noord 4+ Jan-déc.2003

 32. TV: altijd nieuwe toepassingen Technologische revolutie • Fragmentatie • Evolutie naar doelgroep TV ( Vitaya, TMF, Kanaal Z, regionale TV,...) • interactiviteit • Digitalisering : kijken wanneer men wil, betalen voor waar men naar kijkt • Internet en TV -> meer interactiviteit • Verruiming van de grenzen

 33. nochtans…

 34. …blijven de algemene zenders onomzeilbaar 1986 2003 22 zenders 37 zenders Bron: audimetrie CIM / 17h-23h / 15+

 35. TV • Kwalitatief • Sterke kwalitatieve communicatie (beeld èn geluid) • Demonstratief • Geeft snel resultaat • Imago • Activerend

 36. TV • Kwantitatief • Massamedium • Weinig doelgroepgericht • Technisch • Hoge productiekost = Entreeticket ligt hoog

 37. Radio

 38. Radio Essentiële cijfers • Gemiddeld dagbereik: 77% • « Begeleidend » medium: 94% van de luistertijd wordt met een andere activiteit gedeeld

 39. Radio Kenmerken • Wetgeving (tot 2001 geen netwerk in Vlaanderen) • Abnormale situatie tegenover Europese markt: 4 erg sterk gepositioneerde zenders • Privé-initiatieven tegenover openbare zenders • Erg lange luisterduur, gemiddeld 4 uur lang durende peaktime.

 40. Radio Marktaandeel Noord 12 + CIM Radio golf 4

 41. Radio Evolutie • Sterke concurrentie privé versus openbaar • Frequentiewijziging

 42. Radio • Kwalitatief • Onmiddellijke impact • Activerend • Mogelijkheid van interactie ( tel of www) • Geen visueel medium maar wel visual transfer • Vluchtig

 43. Radio • Kwantitatief • Ruim bereik en repetitie • Selectief op actieven, jongeren, vrouwen, kaderleden… segmentering mogelijk • Lage kost/000 • Technisch • Flexibel geografisch gebruik (per stad) • Korte deadlines • Lage productiekost

 44. Internet

 45. Internet Essentiële cijfers • Nov.2003: 4.000.000 regelmatige internetgebruikers in België • + 25% in 1 jaar (2003 vs 2002)

 46. Internet: een medium in volle ontwikkeling • Evolutie internetpenetratie in België Internetpenetratie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% december October October October Novermber June 99 april 2000 april 2001 april 2002 april 2003 1999 2000 2001 2002 2003 11% 18% 20% 24% 33% 33% 38% 38,5% 44% 48% Internet penetration

 47. Internet: een medium in volle ontwikkeling • Evolutie Broadbandpenetratie in België Private connections Business Connections

 48. Internet Kenmerken / Evolutie • Snelst ontwikkelend medium. Het aantal sites dat van reclame kan leven is beperkt • Naast banners, tendens naar creatieve formules (pop-ups, push buttons, cursers…). • In België, evolutie van een groot aantal publicitaire regies naar slechts 2: Beweb en Adlink

 49. Internet • Kwalitatief • Integratie van below-the-line • Interactiviteit die vaak vanuit andere media gegenereerd wordt • Repetitie, merkbekendheid • Beperkte Click through • Onmiddellijk en meetbaar resultaat • Snel saturatie

 50. Internet • Kwantitatief • Beperkte maar interessante doelgroep (students, actieve bevolking…) • Beperkte kost/contact behalve indien men lang wil aanwezig zijn • Technisch • Korte deadlines • Controle is niet evident