Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Area 4 PowerPoint Presentation

Area 4

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Area 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Area 4 وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی پیاده سازی مهندسی ارزش در انتخاب روش کف سازی حوضچه های تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند معاونت مهندسی و توسعه E-mail:mehdi.hashemimoghadam@yahoo.com

 2. استان خراسان جنوبی

 3. نمایی از تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند :

 4. نمایی از تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند :

 5. نمایی از تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند :

 6. چکیده: تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از الودگی محیط زیست و استفاده از پساب در امر کشاورزی طراحی شده است.فرایند تصفیه فاضلاب برکه تثبیت میباشد و در دو سری هرسری شامل یک برکه بی هوازی – برکه اختیاری- و برکه تکمیلی می باشد.از انجایی که در زمان احداث تصفیه خانه فاضلاب در سال های ( 81 الی 83) در منطقه با محدودیت تامین برخی مصالح ساختمانی از جمله اهک مواجه بوده و از طرفی به دلیل مشکلات دفع فاضلاب در مناطق شمالی شهر بیرجند تسریع در بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب امری بسیار حیاتی برای شهر بیرجتد بوده است . لذا این موضوع کارفرما را بر آن داشت که با پیاده سازی مهندسی ارزش نسبت به تعیین راه حل جایگزین جهت کف سازی برکه ها اقدام نماید.برای تحقق این موضوع سه مرحله اصلی مطالعه مهندسی ارزش پیاده سازی شد و پس از جمع اوری کامل اطلاعات طراحی معیار های ارزشی تعیین شدند و از بین گزینه های پیشنهادی توسط تیم مهندسی ارزش گزینه های برتر انتخاب شد و پس از قضاوت و ارزیابی شاخص ارزشی هر گزینه تفسیر شد و گزینه ها با بیشترین شاخص ارزشی انتخاب شده تا نسبت به طرح اولیه از جهت هزینه های اجرایی مورد مقایسه قرار گیرد که در مورد کف سازی برکه های فاضلاب شهر بیرجند به جای شفته اهک در برکه های بی هوازی اسفالت به ضخامت 4 سانتیمتر در برکه ی اختیاری خاک رس به ضخامت 30 سانتیمتر و در برکه ی تکمیلی یک لایه خاک رس به ضخامت 15 سانتیمتر و برای دیواره ی برکه ها استفاده از ژئوممبران صورت گرفت. منجر به 2220 میلیون ریال صرفه جویی هزینه و جبران عقب ماندگی از برنامه زمانبندی اجرا گردید. واژه های کلیدی : مهندسی ارزش – تصفیه خانه فاضلاب – کارکرد – معیار ارزش

 7. مهندسی ارزش مهندسی ارزش رویکردی است نظام مند کارکردگرا و دارای کاربرد حرفه ای که برای ارزیابی بهبود ارزش یک محصول طراحی یک وسیله - یک سیستم و یا اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی و خدماتی به کار گرفته میشود .این رویکرد متدولوژی است برای حل مسائل کاهش هزینه ها و به طور همزمان بهبود عملکرد و کیفیت . هدف و زمان بکارگیری مهندسی ارزش در مهندسی ارزش به کارکرد توجه می شود زیرا توجه به کارکرد کاهش هزینه و حفظ ارتقاء کیفیت را خود به خود به دنبال دارد.برای اینکه بهترین نتایج از مهندسی ارزش بدست اید توصیه اینست که در مطالعات مرحله اول (فاز یک) پروژه پیاده سازی مهندسی ارزش اغاز گردد زیرا امکان تغییر درطرح با کمترین هزینه مهیاست در نتیجه ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها راحت تر است .(در مراحل اجرایی پروژه ممکن است خرید ها و بخش عمده ای از پروژه اجرایی شده باشد و لذا در تصمیم گیری برای هر گونه تغییر در پروژه باید تاثیر و تعامل ان با سایر فعالیت های اجرا شده مد نظر قرار گیرد.) رابطه ریاضی ارزش با کارکرد هزینه

 8. ادامه .... تعاریف: تعریف کارکرد:کاری که یک محصول انجام می دهد و بخاطرش بفروش می رسد. تعریف هزینه: مجموع پرداخت هایی که برای نهایی شدن یک محصول یا خدمت انجام میشود. رابطه ریاضی ارزش با انواع ارزش و هزینه : تعاریف: تعریف ارزش اعتباری : درجه نیاز و ارزوی خریدار برای داشتن خدمات و کالا می باشد. تعریف ارزش کاربردی :همان قابلیت های عملکردی و خصوصیات فیزیکی و ویژیگی های محصول است. تعریف ارزش مبادله ای (مبادله): بهاییه که خریدار حاضر است بسته به میزان جلب نظرش برای کالا یا خدمات بپردازد.

 9. منحنی تاثیر و نقش تصمیم گیرندگان اصل پروژه ها بر هزینه ها زمان

 10. مراحل اصلی مهندسی ارزش سه مرحله در مطالعه مهندسی ارزش براساس استاندارد منتشر شده انجمن بین‌المللی مهندسین ارزش به شرح ذیل تعیین شده اند. ضمنا باید توجه داشت مهندسی ارزش یک فعالیت ضربتی است و باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. 3تا 5 روز 1تا 4 هفته 1تا 3 روز پ مطالعه ارزش پیش مطالعه مطالعه تکمیلی

 11. پیاده سازی مراحل مهندسی ارزش درانتخاب روش کف سازی برکه های بی هوازی اختیاری و تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در تصفیه خانه فاضلاب بیرجند در حین ساخت محدودیت در تامین مصالح ساختمانی چون اهک در کف سازی برکه ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه کارفرما را بر ان داشت که با اعمال اصول مهندسی ارزش نسبت به بازنگری در مراحل ساخت اقدام نماید .که مراحل انجام این بازنگری به شرح ذیل بوده است: مرحله پیش مطالعه مرحله مطالعات مهندسی ارزش مرحله پس مطالعه (مطالعات تکمیلی)

 12. گام اول: مرحله پیش مطالعه در مرحله پیش مطالعه 6 فعالیت اصلی باید انجام شود که عبارتند از: 1- مشخص کردن نیازها و خواسته‌های کارفرما، کاربران و مشتریان پروژه هدف از این فعالیت= • تشخیص و اولویت‌گذاری ویژگی‌های مهم پروژه • تشخیص و اولویت‌گذاری ضرورت‌های مدنظر کاربران و مشتریان پروژه • مقایسه پروژه یا محصول با موارد مشابه 2- گردآوری مجموعه داده‌ها و اطلاعات پروژه که از دو منبع اطلاعات اولیه و ثانویه بدست می اید • منابع تامین اطلاعات اولیه عبارتند از: 1- مستندات موجود 2- منابع انسانی شاغل در پروژه • منابع اطلاعات ثانویه عبارتند از: 1- موارد و تجربیات مشابه در سایر طرح ها 2- سایت محل پیاده‌سازی پروژه و نتایج مطالعات

 13. ادامه..... 3- تعیین معیارهای ارزیابی این معیارها با تبادل‌نظر هم زمان کارفرما – مشاور و پیمانکار و متخصصین علمی پروژه تعیین می‌شود. 4- تعیین محدوده مطالعه ارزش این محدوده با هدف ایجاد تمرکز بر روی محدوده موضوع مورد بررسی تعیین می‌شود و باید سعی شود از جمع اوری اطلاعات غیر مرتبط و غیر ضروری پرهیز شود کارفرمای پروژه سفارش دهنده ی مهندسی ارزش نیست مهندسین مشاور یا ذینفعان پروژه‌ها نیز می‌توانند درخواست انجام مهندسی ارزش برای بخشی از کار را داشته باشند 5- نحوه ایجاد مدل داده ها افزایش اگاهی ها و تدارکات برگزاری نشست‌های تیم مطالعه و پردازش داده ها (ایجاد مدل های داده ای شامل مدل فضا – مدل هزینه – مدل انرژی) 6- تامین امکانت مورد نیاز تیم : تسهیل گر(هدایت کننده) تیم شامل برنامه ی کاری – محل برگزاری جلسات – ایجاد شرایط حضور همه اعضا – تدارکات پذیرایی و تهیه دستگاه های صوتی و تصویری را فراهم کند (تیم ایده ال مهندسی ارزش از 12 الی 15 نفر عضو تمام وقت تشکیل می شود.)

 14. گام دوم :مرحله مطالعه ارزش : • بازدید از کارگاه یا محل اجرای طرح با هدف تکمیل اطلاعات • بررسی اطلاعات و تحلیل کارکردها و هزینه های طول عمر طرح (شناسایی –دسته بندی و تخمین کارکردها ) • خلاقیت و پیشنهاد گزینه ها (هر چه بیشتر بهتر ) (هدف تولید ایده های متعدد برای عملیاتی کردن هر یک از کارکرد های انتخاب شده است که در یک محیط و فضای مناسب برای بروز خلاقیت ها صورت بگیرد.) • ارزیابی گزینه های پیشنهادی ( هدف همانند سازی ایده های تولید شده در فاز خلاقیت و انتخاب ایده های دارای امکان بسط و توسعه در فرایند مهندسی ارزش است .) (این مرحله 7 گام دارد ) • توسعه و تدقیق اطلاعات گزینه های برتر (هدف انتخاب و ترکیب بهترین راه حل های فاز ارزیابی و طرح بهترین گزینه ها برای بهبود ارزش است و شامل 5 گام است .) • ارایه نتایج و دستاورد های مطالعاتی گروه در حضور کارفرما و معرفی گزینه برتر در پایان کار کارگاه (تدوین گزارش 18 بندی)

 15. گام سوم :مرحله پس مطالعه (مطالعات تکمیلی) در این مرحله هدف : • ابلاغ تغييرات پيشنهادي مصوب براي اقدام • اجراي گزينه پيشنهادي مصوب كارفرما • بررسي وضعيت پس از اجرا ،‌ گزارش به كارفرما و اعلام نتيجه به اعضاي گروه مهندسي ارزش توسط مجري طرح.

 16. جاری سازی مراحل مهندسی ارزش در تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند : 1- تعیین نیاز ها و خواسته های کار فرما هدف از انجام مهندسی ارزش بررسي امكان جايگزيني شفته آهكي با سایر روش ها در كف حوضچه های تصفیه خانه ی فاضلاب بیرجند و دیواره ها با توجه به مشكلات تامين آهك و كاهش هزينه و زمان اجراي كارهاي باقيمانده می باشد. - اعضای تیم مطالعاتی : • نمایندگان کارفرما (معاون فنی – مدیران و کارشناسان اجرایی و فنی مربوطه) • نمایند گان مشاور ( مدیر پروژه – سر ناظر و کارشناسان) • متخصصین دانشگاهی ( در حد یک یا دو نفر از اساتید دانشگاهی) • پیمانکار طرح

 17. گرد آوری اطلاعات و داده های طراحی 1-1-هدف و دامنه كار ضرورت تصفيه فاضلاب براي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي با توجه به روند روز افزون شهر نشيني و توسعه صنايع مختلف از موضوعات اساسي مورد توجه جوامع است. در اين راستا پالايش و تصفيه فاضلاب شهر بيرجند يكي از موارد مهم حفظ محيط زيست و پيشگيري از بيماريها و آلودگي هاست.بر اين اساس مطالعات مربوط به‌انتخاب مباني اصلي طرح وشناخت نيازمندي ها، بررسي راه‌حل هاي مناسب و ممكن، انتخاب مناسب ترين گزينه و بالاخره تهيه طرح مقدماتي تاسيسات مورد نظر و برآورد مقدماتي هزينه‌ها انجام ودر نهايت تصفيه خانه فاضلاب بيرجند به ظرفيت نهايي 130 هزار نفر در دو مدل 65000 نفري براي پايان طرح براي تصفيه فاضلاب مناطق مختلف شهر بيرجند به روش بركه تثبيت طراحي گرديده است.در طرح فعلي ، پوشش كف بركه ها 30 سانتيمتر خاك رس با تراكم 90% به اضافه 30 سانتيمتر پوشش شفته آهك است. مساحت كل كف بركه ها حدود 166000 متر مربع است.كمبود آهك در منطقه يكي از دلايل برگزاري جلسات و نشست های مهندسی ارزش است بوده است.

 18. اطلاعات و مبانی طرح بشرح زير است: 1-2- موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي: شهر بيرجند با مختصات جغرافيايي 52 و 32 طول شمالي و 12 و 59 عرض شرقي در جنوب استان خراسان جنوبی قرار دارد. ارتفاع متوسط اين شهر از سطح دريا حدود 1456 متر تعيين گرديده است. بيرجند داراي آب و هواي خشك كويري با متوسط درجه حرارت 28+ درجه سانتيگراد در تابستان و حدود 5+ درجه سانتيگراد در زمستان است. اكثر بارندگيهاي منطقه در زمستان اتفاق مي افتد. جهت وزش باد غالب در فصول مختلف سال متفاوت بوده و معمولاً در جهت هاي شمال شرقي به جنوب غربي و بلعكس و يا جنوب شرق به شمال غرب اتفاق مي افتد. شهر بيرجند بر روي چند تپه كه در حدود 100 متر از اراضي اطراف مرتفع تر است بنا شده و بدليل قرارگيري بين دو رشته ارتفاعات شمالي و جنوبي شيب طبيعي آن از شمال و جنوب بطرف بخش مياني و از شرق بطرف غرب است.. 1-3- محل تصفيه خانه: محل تصفيه خانه در اراضي واقع در 9 كيلومتري جاده بيرجند-خوسف قرار دارد و اين محل از مدتها قبل توسط كارفرما تملك و بعنوان محل تصفيه خانه به مشاور اعلام گرديده است.

 19. 1-4- مباني و مفروضات: مباني و مفروضات به كار گرفته شده بر اساس مطالعات انجام شده قبلي عبارتند از: دبي متوسط طراحي 120 ليتر در ثانيه غلظت BOD5 ورودي 260 ميلي گرم در ليتر غلظت TSS ورودي 270 ميلي گرم در ليتر ميزان تبخير 2102 ميليمتر در سال درجه حرارت متوسط فاضلاب 15 درجه سانتيگراد غلظت BOD5 خروجي 30 ميلي گرم در ليتر غلظت TSS خروجي 40 ميلي گرم در ليتر

 20. مشخصات واحدهای تصفيه خانه 1-5- مشخصات واحدهاي تصفيه خانه بر اساس مطالعات انجام شده و با هماهنگي هاي لازم مساحت تملك شده (50 هكتار) جواب گوي نياز طرح براي ظرفيت پيش بيني شده خط انتقال مزبور در سال مقصد 1400 را دارد. البته در صورت تملك حدود ده هكتار اراضي غربي سايت بر ميزان و وسعت فضاي سبز تصفيه خانه و در نتيجه زيبايي محوطه افزوده خواهد شد. از اين رو تهيه نقشه هاي اجرايي و اسناد مناقصه يك مدول بظرفيت متوسط 120 ليتر در ثانيه و ساختمانهاي جنبي بر اساس مشخصات واحدهاي تصفيه خانه كه ذيلاً اشاره شده است مبتني خواهد بود. 1-5-1-آشغالگير دهانه درشت: در ابتداي تصفيه خانه، آشغالگير دهانه درشت نصب مي گردد مشخصات اين واحدها بشرح زير است: مشخصـات مقــدار ـــــــــــــ ـــــــ تعداد 1+1 واحد عرض هر كانال 1 متر عمق مفيد0/4متر سرعت در جريان حداكثر 0/77متر بر ثانيه

 21. مشخصات واحدهای تصفيه خانه 1-5-2 واحد اندازه گيري جريان : براي اندازه گيري جريان فاضلاب خام، پارشال فلوم انتخاب شده است. پارشال فلوم كاربرد وسيعي در كانالها دارد و قادر است در دامنه وسيعي از تغييرات جريان فاضلاب (1 : 20) عمل نمايد. ضمن اينكه افت فشار ناشي از عبور جريان فاضلاب، كاربرد تجهيزات برقي و مشكلات ناشي از مواد جامد موجود در فاضلاب ناچيز بوده و از قابليت اطمينان ، تنظيم و سهولت بهره برداري خوبي برخوردار مي باشد. مشخصات پارشال فلوم به قرار زير است: مشخصـات مقــدار ـــــــــــــ ـــــــ تعداد 1 واحد عرض گلوگاه 305 میلی متر طول پارشال فلوم2870 متر حداقل دبي 3/1ليتر بر ثانيه حداكثر دبي 456 ليتر در ثانيه عرض دهانه ورودي 845 ميليمتر

 22. واحد بركه بی هوازی فاضلاب خروجي از واحد اندازه گيري جريان توسط كانالهايي به عرض 1 متر وارد بركه هاي بي هوازي مي شود . استخرهاي بي هوازي توسط لوله پلي اتيلن با بركه هاي اختياري ارتباط دارند . در يك طرف لوله از يك دريچه دستي جهت قطع و وصل نمودن جريان استفاده مي شود. تعداد سري 1 سري تعداد واحد در هر سري 2 واحد زمان توقف در هر سري 7/5 روز حجم مفيد هر يك 38902/5 متر مكعب عمق مفيد (با در نظر گرفتن عمق لجن) 4/5متر ارتفاع آزاد 1 متر حجم مفيد كل 77805 متر مكعب سطح هر يك در متوسط عمق مفيد 8645 متر مربع ابعاد در متوسط عمق مفيد 95×91 (متر×متر) ابعاد كف بركه 86×82 (متر×متر) ابعاد در بالاي بركه 108×104 (متر×متر) شيب ديواره 2/1 مشخصات بركه بي هوازي

 23. واحد بركه اختياری در ورودي و خروجي بركه هاي اختياري از لوله پلي اتيلن استفاده شده است. اين استخرها بگونه اي طراحي شده اند كه به راحتي مي توان يكي از آنها را از سرويس خارج كرد. مشخصات بركه هاي اختياري تعداد سري 1 سري زمان توقف درهر سري 20/56روز حجم مفيد كل 213200 مترمكعب تعداد واحد درهرسري 2 واحد حجم مفيد هر واحد 106600 مترمكعب عمق مفيد(با در نظر گرفتن عمق لجن) 2 متر ارتفاع آزاد 1 متر سطح هريك در متوسط عمق مفيد 53300 (مترمربع) ابعاد درمتوسط عمق مفيد 100×533 (مترمربع) ابعاد در كف 96×529( مترمربع) ابعاد بالاي بركه 108×541 (متر×متر) شيب ديواره 1/2 سطح كل هرسري106600

 24. بركه زلال ساز (تكميلی) اين بركه ها به منظور حذف باكتريهاي كليفرم منظور گرديده است. مشخصات بركه زلال ساز تعداد سري 1 سري تعداد واحد در هر سري 2 واحد زمان توقف در هر سري 3/52روز حجم مفيد كل 36516 متر مكعب حجم مفيد در هر واحد 18258 متر مكعب سطح مفيد كل 36516 متر مربع عمق مفيد 1 متر ارتفاع آزاد 1 متر سطح هر يك در عمق متوسط مفيد 18258 متر مربع ابعاد در متوسط عمق مفيد 102×179 متر×متر ابعاد در كف بركه 100×177 متر×متر ابعاد در بالاي بركه 108×185 متر×متر شيب ديواره 1/2

 25. تلمبه خانه آبياری فضای سبز در تلمبه خانه آبياري فضاي سبز دو دستگاه تلمبه مستغرق با پره غيرقابل انسداد بظرفيت هر كدام m/h22 و ارتفاع آبدهي 26 متر نصب و يكعدد با همين مشخصات در انبار نگهداري خواهد بود. پساب خروجي تصفيه خانه بوسيله پمپهاي مزبور جهت ابیاری فضاهای سبز تصفیه خانه و برگشت پساب جهت اصلاح فرایند ها مورد استفاده قرار بگیرند. 1-6- مسايل زمين شناسي و ژئوتكنيكي محل : براي شناخت خاك محل تصفيه خانه فاضلاب بيرجند 12 گمانه به عمق 10 متر حفر گرديد. در هيچكدام از گمانه ها به آب زيرزميني برخورد نكرديم. پس عمق آب زيرزميني بيش از 10 متر است. همانطور كه در پروفيل گمانه ها ديده مي شود، پروفيل غالب خاك شامل يك لايه ML (سيلت ماسه دار) در بالا و يك لايه SM (ماسه سيلتي) در پايين است. در تمام موارد خاك ها فاقد خاصيت خميري بودند. آزمايش SPT در تمام 12 گمانه در اعماق 2، 4، 6، 8 و 10 متري انجام گرفت كه بطور متوسط مي توان گفت كه آزمايش SPT داراي ميانگين زير است:

 26. مسايل زمين شناسی و ژئوتكنيكی محل SPT 15 سانتي متردوم تعداد ضربه 15 سانتيمتر اول 21 11 10 عمق 2متری 32 18 14 عمق 4 متری 29 16 13 عمق 6 متری 62 33 29 عمق 8 متری 68 36 32 عمق 10 متری خاك فشار تورمي ندارد و فاقد خاصيت تورم است. در 6 گمانه نفوذپذيري در عمق 5-3 متري اندازه گيري شد كه حدود آن بين Cm/s 5-10-3-10 بود كه در 4 مورد 5-10 و در يك مورد 4-10 و در يك مورد 3-10 بود.همانطور كه در جدول 1-9 مشاهده مي شود خاك ماسه لاي دار داراي نفوذپذيري در اين حد مي باشد.درصد كلرورها 0/045% (برحسب d) و درصد سولفات محلول خاك بر حسب SO3 در عصاره 10 / 1 = آب / خاك 1/0 است (در عمق 3 متري)تخمين ظرفيت باربري پي واقع در عمق 3 متري

 27. مسايل زمين شناسی و ژئوتكنيكی محل براي محاسبه ابعاد پي ها محاسبه دقيق ظرفيت باربري بر حسب محل دقيق پي و با توجه به نزديكترين گمانه و ابعاد پي ضروري است

 28. مسايل زمين شناسی و ژئوتكنيكی محل ادامه براي محاسبه ابعاد پي ها محاسبه دقيق ظرفيت باربري بر حسب محل دقيق پي و با توجه به نزديكترين گمانه و ابعاد پي ضروري است. جدول 1-9- ضريب تراوايي خاكهاي مختلف (cm/s) جدول 1-10 - برش مستقيم:

 29. 3- تعیین معیار های ارزیابی : دراين مرحله عواملي كه از نظر كيفي در انتخاب نوع فرآيند موثر مي باشدبا مشارکت اعضای گروه انتخاب گرديد و وزن هر يك نسبت به ساير عوامل بين اعداد 1 تا 9 ارزش گذاري شد كه نتيجه بشرح جدول زير است: معيار ارزشامتياز دوام 9 سهولت اجرا 6 استفاده از مصالح محلي 5 هماهنگي با قرارداد 6 زمان اجرا 8 سهولت بهره برداري 7 كمتر بودن ريسك 7 4- تعیین محدوده ی مطالعه ارزش : محدوده مورد نظر کف سازی برکه ها و دیواره های برکه های بی هوازی – اختیاری و تکمیلی تعیین گردید . 5- تامین امکانات و تعیین اعضای تیم : که در این بخش نمایندگان کارفرما – نمایندگان مشاور – اساتید دانشگاهی مرتبط و پیمانکار طرح حضور داشتند .

 30. گام دوم : مطالعه مهندسی ارزش پس از انجام مرحله پیش مطالعه در انجام مهندسی ارزش مرحله ی مطالعات اغاز میشود که بر اساس اطلاعات جمع اوری شده و تحلیل های به عمل امده مرحله خلاقیت با ارایه ایده های مختلف پیشنهادی اغاز میشود و در مرحله ارزیابی با رتبه بندی و وزن دهی به ایده های مناسب تر برای بسط دادن انتخاب میشود.سپس در مرحله ی ارایه پیشنهاد گزارش کتبی در حضور کارفرمای طرح توسط تیم مهندسی ارزش و چنانچه تصمیماتی در خصوص اعمال تغیرات باشد اعمال میشود. (گزارشات تهیه شده از فهرست 18 گانه تبعیت میکند.پس از توجیه کارفرما مطالعات تکمیلی در دستور کار قرار بگیرد.) پیش مطالعه اطلاعات تحلیل کارکرد بلی تایید سفارش دهتده خیر مطالعات تکمیلی خلاقیت ارایه ارزیابی توسعه

 31. مرحله خلاقيت براي نوع پوشش كف و ديواره بركه ها و نيز در جهت تكميل طرح اصلي هر يك از اعضاي گروه مهندسي ارزش ايده هاي جديد و خلاق را بصورت توفان ذهني ارائه دادند و در اين مرحله همه نقطه نظرات جمع آوري گرديد كه بشرح جدول 2-1 ميباشد: جدول 2-1 گزينه هاي پيشنهادي تیم مهندسی ارزش (جهت كف بركه ها): روي گزينه ها بحث شده و از ميان آنها گزينه ها ي قابل قبول و منطقي انتخاب گرديد.پس از بحث و بررسي در چند مرحله در مورد مزايا و معايب هر يك ،گزينه هاي مشابه در هم ادغام گرديد و در نهايت گزينه هاي منتخب بشرح جدول 2-2 ارائه شد.

 32. ادامه ..... جدول 2-2-گزينه هاي منتخب تیم مهندسی ارزش (جهت كف بركه ها): • براي پوشش ديواره هم پيشنهادات زير مطرح گرديد: • 1- ژئوممبران به ضخامت 1 ميليمتر • 2- بتن • 3- آسفالت ( بدليل عدم ساخت پذيري در شيب 1 به 2 به پيشنهاد پيمانكار در همين مرحله حذف گرديد)

 33. مرحله ارزیابی دراين مرحله بر اساس معيارهاي ارزش كه در مرحله قبل وزن هر يك تعيين گرديد، هر يك از گزينه ها ارزش گذاري گرديد و ارزش هر يك با توجه به گزينه هاي ديگر از 1 تا 5 تعيين شد. يك ، براي كم ارزش ترين گزينه از نظر برآوردن اهداف طرح ، و پنج ، براي بهترين گزينه در نظر گرفته شده اند. در اين مرحله در گروه مالي، قيمت ساختماني و هزينه هاي بهره برداري گزينه ها استعلام و بر آورد گرديد و هزينه جاري محاسبه و تبديل به ارزش حال (Present Value ) گرديد . اين محاسبات با فرضيات زير انجام شده است: نرخ بهره 8 درصد عمر مفيد كارهاي ساختماني 25 سال ضمنا برداشت لجن در بركه بي هوازي هر 5 سال و بركه اختياري هر 15 سال برآورد گرديد در بين پوششهاي پيشنهادي فقط خاك رس و ژئوممبران نياز به ترميم دارند.ميزان ترميم براي هر كدام 30 % منظور شد. با استفاده از نرخ بهره، ارزش حال دو گزينه رس و ژئوممبران براساس فرمول 1/(1+i)^n بصورت جدول 3-1 محاسبه ميگردد. جدول 3-1 ارزش حال گزینه ها (ریال برای هر متر مربع ) بنابراين قيمتهاي فوق به ميزان سرمايه گذاري اوليه رس و ژئوممبران ( كه متره آن برآورد شده است) اضافه ميگردد

 34. ادامه .... جدول 3-2- شاخص ارزش برکه بی هوازی بالاترین شاخص ارزش بعنوان گزینه منتخب تعیین میشود (اسفالت بر روی مصالح مخلوط)

 35. ادامه .... جدول 3-3- شاخص ارزش برکه اختیاری خاک رس به ضخامت 30 سانتیمتر بعنوان گزینه برتر انتخاب شد

 36. ادامه .... جدول 3-4- شاخص ارزش برکه تکمیلی خاک رس به ضخامت 15 سانتیمتر بعنوان گزینه برتر انتخاب شد

 37. ادامه .... جدول 3-5- شاخص ارزش دیواره برکه ها استفاده از ژئوممبران برای پوشش دیواره های پیرامونی بعنوان گزینه برتر انتخاب شد

 38. ادامه .... در اين مرحله در صد هزينه هر يك نسبت به مجموع كل هزينه ها تعيين و از تقسيم درصد ارزش به درصد هزينه شاخص ارزش هريك از گزينه ها تعيين شد.(جداول 3-2 الي 3-5) همانگونه كه مشاهده ميگردد در بركه بي هوازي آسفالت ، در بركه اختياري خاك رس به ضخامت 30 سانتيمتر(دو لايه 15 سانتيمتري) و در بركه زلال ساز خاك رس به ضخامت 15 سانتيمتر بالاترين شاخص ارزش را دارا هستند. در بركه زلال ساز شاخص ارزش خاك رس اختلاف فاحشي با ديگر گزينه ها دارد از اين رو بعنوان گزينه برتر پذيرفته است.ولي در بركه بي هوازي گزينه دوم يعني خاك رس و در بركه اختياري آسفالت نيز مطرح است.

 39. ادامه ..... - هزینه اجرای 30 سانت خاک رس + 30 سانت شفته اهک درسطح کل برکه ها 3/27 میلیارد ریال براورد گردید. - هزينه اجراي گزينه برتر پیشنهادی تیم مهندسی ارزش شامل آسفالت براي بركه بي هوازي ، دو لايه 15 سانتيمتر خاك رس براي بركه اختياري و يك لايه 15 سانتيمتر خاك رس براي بركه زلال ساز بر مبناي جداول 3-2 الي 3-4 معادل 1/05 ميليارد خواهد بود.

 40. ج – مقدار صرفه جويي : گزينه پيشنهادي نسبت به گزينه پايه حدود 2220 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي خواهد داشت . د – نسبت صرفه جويي به هزينه گاركاه مهندسي ارزش : ميزان صرفه جويي 2220 ميليون ريال و هزينه گروه مهندسي ارزش 30 ميليون ريال ميباشد. بنابراين نسبت مزبور معادل 1/74 خواهد بود،يعني به ازاي يك ريال كه صرف برگزاري كارگاه مهندسي ارزش شده ، 74 ريال صرفه جویي در هزينه ها گرديده است.

 41. ارائه نتايج در حضور كارفرما نتايج مرحله توسعه و گزينه برتر توسط گروه مهندسي ارزش به نمايندگان كارفرما كه عضو گروه بودند ارائه شد. اكنون اين پروژه بیش از سال 84 با حضور مقام وزارت عالی نیرو مورد بهره برداری قار گرفته و پیاده سازی امر مذکور در زمان اجرا باعث شد که پروژه از رکود ششماهه در انجام عملیات نجات یابد. اجراي لايه رس كف كانال اختياري

 42. با تشکر از توجه شما شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وظیفه ی خود می داند از تمامی همکاران شرکت آب و فاضلاب خراسان – مهندسین مشاور در مهاب قدس - پیمانکار طرح (شرکت طوس مسیر) که نقش موثری در برگزاری جلسات و کارگاه های مهندسی ارزش در سال 82 را داشتند تشکر و قدردانی نماید. والسلام