Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Warszawa, 14 czerwca 2010 roku

  2. Historia Fundacji • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy) – rozpoczęła działalność publiczną 16 października 1996 roku • Fundator – Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) • Cel - usystematyzowanie działań na polu zaangażowania społecznego banku • Przede wszystkim działalność dotacyjna • Fundacja obecnie: • Prowadzi całość działań z zakresu zaangażowania społecznego firmy • Gromadzi i wdraża know-how z dziedziny CSR

  3. Struktura i zatrudnienie • Władze Fundacji • Rada – profesorowie, rektorzy wyższych uczelni, autorytety w dziedzinie kultury, ekonomii, socjologii, medycyny. • Zarząd – pracownicy firmy, • Prezes – dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu • Komisja Rewizyjna – osoby niezwiązane z Citi Handlowy • Pracownicy Fundacji nie są pracownikami Citi Handlowy • Biuro Fundacji nie korzysta z pracy wolontariuszy • Siedziba Fundacji znajduje się poza siedzibą główną firmy • Citi Handlowy udostępnia Fundacji • Lokal • Infrastrukturę telefoniczną, • Hosting strony internetowej

  4. Finanse • W roku 2009 Fundacja dysponowała budżetem w wysokości 7 022 485 zł • W ostatnich latach budżet Fundacji wzrósł • Finansowanie - dwa źródła: • Bank Handlowy w Warszawie S.A. • Citi Foundation • Fundacja nie pozyskuje środków ze źródeł publicznych, w tym z 1% • Możliwe jest finansowanie działań programowych fundacji przez darczyńców indywidualnych • Wyjątkowe akcje – np. zbiórka dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti

  5. Działalność • Misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie EDUKACJI I ROZWOJU LOKALNEGO. • Edukacja ekonomiczna • Programy edukacji finansowej • Konkurs MikroprzędsiębiorcaRoku • Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze finansów • Ochrona dziedzictwa kulturowego • Nagroda prof. Aleksandra Gieysztora • Program Wolontariatu Pracowniczego • Zaangażowanie w promowanie idei CSR • Dotacje na edukację i rozwój lokalny

  6. Działalność • Beneficjenci działań fundacji to: • Uczniowie, studenci i nauczyciele • Przedsiębiorcy • Naukowcy • Organizacje pozarządowe • Za największe sukcesy uważamy: • Uzyskanie pozycji lidera w dziedzinie edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego • Ustanowienie dwóch prestiżowych nagród: • W dziedzinie ekonomii • W dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego • Zakończone sukcesem projekty na polu ochrony dziedzictwa kulturowego • Odkrycie miejsca pochówku Mikołaja Kopernika • Odzyskanie obrazu „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim” Wojciecha Gersona

  7. Fundacja a inne organizacje pozarządowe • Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizowaniu: • Ogólnopolskich programów edukacyjnych • Projektów realizowanych w ramach programu wolontariatu pracowniczego • Współpraca przyjmuje formę: • Programów partnerskich – koncepcja i działania przygotowywane są we współpracy z organizacją • Wsparcia finansowego działań danej organizacji

  8. Fundacja a inne organizacje pozarządowe • Współpraca z organizacjami pozarządowymi • Mocne strony • Znajomość potrzeb społeczności w których działają • Zaangażowanie, ideowość • Wyzwania: • Problemy z terminowością sprawozdawania • Niestabilność zatrudnienia • Relacje z innymi NGO – bardzo dobre • Nagroda Dobroczyńca Roku 2006 uzyskana za wzorcową współpracę z organizacjami pozarządowymi • Najważniejszymi partnerami Fundacji są: • Narodowy Bank Polski • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości • Centrum Wolontariatu • Microfinance Centre • Komisja Nadzoru Finansowego

  9. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa telefon: + 48 22 826 83 24 www.kronenberg.org.pl