1 / 13

Prenatale fase

Prenatale fase. Van de conceptie tot geboorte. Het is een wonder !!!. Wat gaan we behandelen?. Lichamelijke groei - bevruchte- eicel periode - Embryo periode - Foetus periode - Placenta, voedselvoorziening 2. Waarneming van de buitenwereld - Voelen - Horen - Zien - Proeven

zaide
Télécharger la présentation

Prenatale fase

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prenatale fase Van de conceptie tot geboorte

 2. Het is een wonder !!!

 3. Wat gaan we behandelen? • Lichamelijke groei - bevruchte- eicel periode - Embryo periode - Foetus periode - Placenta, voedselvoorziening 2. Waarneming van de buitenwereld - Voelen - Horen - Zien - Proeven 3. Prenatale omgevingsinvloeden - Lichamelijke factoren - Psychologische factoren

 4. 1. Lichamelijke groeiBevruchte eicel periode Hoe kun je zwanger worden? Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=TQrz59Ol8ms Hoe groeit een baby in 0 tot 9 maanden? http://www.youtube.com/watch?v=mVutXcycUjQ Het verhaal van de zaadcel http://www.youtube.com/watch?v=ZPgpenumq9I

 5. 1. Lichamelijke groeiEmbryo periode • In de 3e week ontwikkelt zich de bloedsomloop en krijgt de embryo een hart dat een week later begint te kloppen. • Het embryo lijkt op een kikkervisje • Na acht weken menselijke vormen te herkennen zoals ogen, oren, tenen, vingers • In deze kritische embryonale fase ontwikkeld zich het zenuwstelsel. Grote kans op latere afwijkingen door schadelijke invloeden van buitenaf zoals alcoholisme, medicijngebruik Ontwikkeling van de hersenen, bloedsomloop en de zintuigen: • http://www.youtube.com/watch?v=YsvvFD-Nwxs

 6. 1. Lichamelijke groeiFoetus periode • Rond 8e week begint de botvorming • Verdere ontwikkeling van de organen • Tussen de 9e en 12e week groeit de foetus anderhalve centimeter per week. • Tot 12 weken kun je a.h.v. de lengte van de foetus de duur van de zwangerschap meten. • Vanaf 12 weken kun je zien of het jongen of een meisje is. • Na 4 maanden, baby voelbaar en ongemakken (misselijkheid) nemen af. • Al vanaf 24 weken is een foetus levensvatbaar in een couveuse

 7. 1. Lichamelijke groeiPlacenta, voedselvoorziening van de embryo Bouw en functie van de placenta: http://www.youtube.com/watch?v=fXJhPOTLLR4 Placenta na de geboorte: http://www.youtube.com/watch?v=OkHIShNOGIo

 8. 2. Waarneming van de buitenwereldVoelen • 4 weken na de bevruchting ontstaat uit de armknoppen het begin van de handjes. • Na 12 weken kan de baby zijn duim t.o.v. de andere vingers bewegen. De baby gaat duimzuigen. • De baby reageert op aanraking van buitenaf. • De baby beweegt zich naar de hand toe. • Interactie. Als je zachtjes op een bepaalde plek drukt, drukt de baby op dezelfde plek terug. • De baby went aan de manier waarop zijn moeder beweegt en aanraakt en herkent dit na de geboorte.

 9. 2. Waarneming van de buitenwereldHoren • De baby hoort: - De buik geluiden van de moeder zoals gerommel van de darmen en de hartslag. - Dichtslaan van een deur (schrikreactie) - Muziek. vooral zang, deze leiden tot een hogere hartslag en beweeglijkheid bij de baby. En reageert op ritme van muziek. Klassieke muziek kalmeert en swingende pop leidt tot schoppen van de baby - De stem van zijn moeder kan hij beter horen beter dan die van zijn vader Het kind went en herkent de geluiden van buitenaf. Pasgeboren baby’s tonen meer belangstelling voor bandje met de hartslag van moeder dan een verhaalte van vader. Ze geven ook de voorkeur aan een rijmpje dat de moeder tijdens de laatste 6 zwangerschapsweken 2 x per dag heeft opgezegd

 10. 2. Waarneming van de buitenwereldZien In de laatste maand van de zwangerschap wordt de buikwand dunner, bijna doorschijnend. De ongeboren baby kan verschillen waarnemen in licht en donker. Vooral wanneer de moeder in de zon zit neemt de baby een lichte gloed waar,

 11. 2. Waarneming van de buitenwereldProeven Al voor de geboorte heeft de baby de voorkeur aan een zoete smaak. In de baarmoeder drinkt hij voortdurend kleine slokjes vruchtwater. Als er kunstmatig zoetstof wordt toegevoegd aan het vruchtwater, gaat de baby daar meer van drinken

 12. 3. Prenatale omgevingsinvloedenLichamelijke factoren (103) Lichamelijke factoren kunnen de gezondheid van de baby tijdens de zwangerschap beïnvloeden: • De leeftijd van de moeder • Ziekte (‘en )van de moeder • Leefgewoonten en gebruik van voesel en genotmiddelen • Medicijn gebruik

 13. 3. Prenatale omgevingsinvloedenpsychologische factoren (104) Psychologische factoren kunnen de gezondheid van de baby tijdens de zwangerschap beïnvloeden: • (on-)gewenstheid van de baby • Angst, stress en levensgebeurtenissen • Betrokkenheid van de vader

More Related