Download
kuressaare taass nd p rast p hjas da n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda

Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda Jaak Rand 4. mai 2013

  2. Väljavõte Komisjoni aruandest ja selle alusel koostatud plaanist Komisjon loetleb krundid, mille suhtes on redutseeritud kruntide redigeerimise üle tekkinud õigusvaidlus ja mille omanikeks enne ja pärast 1741. aastat olid: (tähistatud plaanil punase värviga) 174a - kuberner Peer Flemmingi lese krunt 174 b - kapten Fromhold v. Bellingshauseni krunt 195 - Andreas Medani krunt 201 - Kangur Diedrick Dancki krunt 58 - Tiel Soldani krunt Lit. E - Anton Prokadski veski- ja – saunikukrunt 197 - Lorenz Hoeki krunti Lit. L - Amtmann Rudeniuse tuuleveskikrunt ………. Jne.

  3. Maaüksused linna lähiümbruses(Allikas EAA-308-6-410)

  4. Komisjoni poolt käsitletud teemad(Revisjonikomisjoni 1776. aasta aruande alusel) • 1. Linna territoorium ja jurisdiktsioon selle üle • 2. Linnaga piirnevate kroonu mõisamaade edasine kasutamine (Suuremõis, Nolgimõis, Uus-Sikassaare) • 3. Linnaga piirnevate muude kroonumaade kasutamine (Väike-Parila, Loodemaa, Tori, Väike-Roomassaare)

  5. Magistraadi taotlused • 1. Lõmala asemel patrimonaalmõisaks Nolgimõisa • 2. Tiirimetsas asuvate talumaade tagastamist • 3. Roomassaare patrimoniaalkarjamaa kasutusõigust • 4. Loode heinamaa kasutusõigust • 5. Magistraadi ja teiste linnaametnike palgaeelarve taastamist • 6. Tellise- ja lubjapõletusõiguse taastamist • 7. Vesiveski-privileegi taastamist • 8. Rae veinikeldri privileegi taastamist

  6. Komisjoni ettepanekud • 1. Linna territooriumi suurus peab olema kindlaks määratud • 2. Linnas elavad isikud peavad elama oma või kroonu maal või üüripinnal • 3. Saunikud ei tohiks linnas elada • 4. Kõrtse ei tohiks linnas taluda • 5. Linna territoorium tuleb ümbritseda müüriga ja varustada väravatega • 6. Korralikud tänavad tuleb linnas rajada nimedega varustatult • 7. Paika tuleb panna kindel turupäev • 8. Linna jaoks vajalikud töölised tuleb jagada tsunftidesse • 9. Linnale tuleb eraldada karjamaa

  7. Komisjoni ettepanekudlinna sissetulekute osas • 1. Tulud 10 adramaalt Lõmalas • 2. Tulud poolelt kroonu-portooruimilt • 3. Tolli-tulud • 4. Kohamaksud • 5. Soola-Paagiraha • 6. Kaaluraha • 7. Templum Domini raha • 8. Kodanikuraha • 9. Majutusraha • 10. Viljamõõdu-, karni-, sillarahad

  8. Kuressaare linnasaras reguleerimistööde tulemusena(Allikas - EAA-308-6-409) 1. Linna ala 2. Linna karjamaa 3. Linna heinamaa 4. Eravaldus 5. Silma talukoht 6. Linnulaht 7. Laatsaret 8. Pastorilese põllumaa 9. Pastorilese heinamaa