Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés újszerűsége PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés újszerűsége

Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés újszerűsége

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés újszerűsége

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés újszerűsége Bevezető előadás Lukács Csilla felnőttképzési referens 06-30-213 55 82

 2. Miért érdemes résztvenni a KPCM képzésen? Mi a képzés célja? Mo. kulturális intézményeiben dolgozó szakemberek felkészítése az Európai Unió Strukturális Alapjaiból a 2007– 2013-as időszakra az ágazat számára előirányzott, mintegy 85 Mrd Ft sikeres pályázására és a pályázatok lebonyolítására, valamint az eredmények fenntartására.

 3. Mi a képzés célja? A végzett szakemberek legyenek alkalmasak az Európai Unió által támogatott pályázatok értékelésére, a megvalósulás során jelentkező monitoring feladatainak elvégzésére Mo.-n a kulturális szakemberek mind nagyobb hányada sajátítsa el a kulturális projekt ciklus menedzsment tudásanyagát TIT országosan: közel 1000 főt képez ki.

 4. Mi a képzés célja? A korszerű, akkreditált (FAT, KAB) képzés tananyaga speciális kulturális és projektmenedzser ismereteket tartalmaz. A résztvevők sajátos fogalmakat (pályázati szakzsargon), követelményeket és ezek mérőlehetőségeit (indikátorokat) ismerik meg. Ezek az ismeretek alakítják ki azokat a kompetenciákat, amelyek a kulturális élet intézményeire – a közgyűjteményekre, a közművelődési intézményekre, a levéltárakra, a művészeti intézményekre és szervezeteire – jellemző helyzet­elemzést és tervezést, szakmailag megalapozott pályázati gyakorlatot tesznek lehetővé.

 5. Miben segít a tanfolyam? • Stratégiai tervezés • Minőségfejlesztés • Felnőttképzés • Pályázatírás az Európai Unió rendszerében • Pályázati szakértés • Monitoring és disszemináció

 6. Célcsoport -1. 1. közművelődési/kulturális szakemberek: • művelődési és felnőttképzési menedzser • népművelő • művelődésszervező • kulturális menedzser • kulturális szervező • közszolgálati média-szerkesztő • művészeti vezető • népi játék és kismesterség oktató • marketing és reklámszervező • sportszervező • dekoratőr • mozgókép-forgalmazó • fotós • videó-technikus • kiállítás-rendező • preparátor • dokumentátor

 7. Célcsoport -2. 2. A közművelődési szakembereken kívül: • amédia-kommunikációs területen dolgozó munkatársak • multinacionális vállalatok programszervezői, HR munkatársai • hazai és nemzetközi konferenciák szervezésére szakosodott vállalkozók rendezvényszervezői • a közoktatás szintjein dolgozó pedagógusok (óvónők, tanítók, általános és középiskolai tanárok) • egyetemi, főiskolai hallgatók • nonprofit civil szervezetek munkatársai • önkormányzati kisebbségi és esélyegyenlőségi programokban résztvevők • oktatási – felnőttképzési szervezők 3. Érettségivel rendelkező érdeklődő.

 8. A KPCM képzés moduljai • Általános kultúraelmélet: 30 óra 2. KPCM alapjai és az alaprutinok gyakorlata – Az általános vezetéselmélettől a projektciklus menedzsmentig: 60 óra 3. Monitoring és pénzügyi ismeretek – A pályázatírás és lebonyolítás alapjai: 50 óra 4. Projektgazdálkodás – A kultúra gazdaságtana: 40 óra

 9. A képzés főbb témakörei • Kultúraelméleti alapok, stratégiai tervezés a kultúrában, a kulturális projekt menedzsment sajátosságai – Fogalomtár • Kulturális vidékfejlesztés – esélyegyenlőség – fenntartható fejlődés • A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a kulturális intézmények folyamatos fejlesztésében • Az LLL rendszere, Magyarországi és európai paradigmák az élethosszig tartó tanulásban

 10. A képzés főbb témakörei • Új tanulási formák felnőttkorban, a közművelődési intézmények és a közgyűjtemények szerepe ezek elsajátításában • A felnőttképzés intézményei és célcsoportjai • Az általános vezetéselmélettől a projekt ciklus menedzsmentig Általános vezetési-szervezési -/ menedzsment kompetenciák a kulturális ágazatban • Kulturális és kreatív ipari ágazat az Európai Unióban

 11. A képzés főbb témakörei • A kohéziós politika és a kulturális fejlesztési célok összefüggései • Strukturális alapok (ERFA, ESZA) • Kohéziós Alap (KA) • Pályázatíráshoz, Kulturális fejlesztési célú projektek lebonyolításához kapcsolódó üzleti/szolgáltatói környezet pénzügyi és kulturális jogi kérdések • Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztési célokra • A projekt/projektmunka folyamatának fő lépései

 12. A képzés főbb témakörei • Projektszervezés (projektkontrolling) • A pályázatírás és lebonyolítás alapjai – PCM • A pályázatok alapvető formai és tartalmi jellemzői • Pályázatírási gyakorlat egy Eu-s pályázaton • Célok és szükségletek • Személyek és technikák • Tartalom és tervezése • Idő és indikátorok • Költségek és hatékonyság

 13. A képzés főbb témakörei • Projekt költségei és gazdaságossági számítások, költségindoklás • Mellékletek összeállítása • A kultúra gazdaságtana (gazdálkodás, pályázat specifikumok, disszemináció, a PR és reklám, projektmonitoring,sajtóismeretek, projekt – kommunikáció • Projektértékelés - Fenntarthatóság - Disszemináció

 14. Teljesítés - vizsgák 1. Modulzáró vizsga: I-IV. modul esetében: 20 kérdésből álló tesztsorozat; 2. Záróvizsga: 2 részből áll: 1) vizsgadolgozat: megadott tételsor alapján modulonként 1 kérdést kell kifejteni 15-20 mondat terjedelemben. A modulkérdések pontszáma: 20. Mindegyik modulkérdésre adott válaszok esetében – kérdésenként - a minimálisan elvárt pontszám: 12. A záróvizsga-dolgozat maximálisan megszerezhető pontszáma: 4 kérdés * 20 pont = 80 pont.  2) pályázatelemzés: a záróvizsga előtt 1 héttel nyomtatott formában megkapják - otthoni tanulmányozásra - az értékelendő pályázati adatlapot. A pályázat adatlapot kötelező magukkal hozniuk a záróvizsgára, ahol a megadott szempontok alapján elkészítik a pályázat értékelőlapját.

 15. Teljesítés - vizsgák Záróvizsga időtartama: 90 perc AKI NEM TELJESÍTETTE VALAMELYIK MODUL VIZSGAKÖVETELMÉNYÉT, NEM ZÁRÓVIZSÁZHAT!

 16. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. sz. Tel: (1) 327-8900; Fax: (1) 327-8901 E-mail: titnet@webinform.hu; Honlap: www.titnet.hu FAT lajstromszám: AL 0022; Hatósági nyilvántartási száma: 00516-2008 Tanúsítvány-sorszám: 3.2.3-08/2-0010/026/2010. TANÚSÍTVÁNY arról, hogy JÁNOS PIROSKA (Budapest, 1975. 08. 11.) részt vett a KULTURÁLIS PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (KPCM) című Közm./A/34/2009. (XII.10.) számú alapítási és Közm./I/37/2009. (12.10.) számú indítási határozat, valamint a FAT: PLB-0224 programakkreditációs lajstromszám alapján a 180 órás, „A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet” szerint akkreditált szervezett továbbképzési programon. A továbbképzés az alábbi modulokból állt: 1. Általános kultúraelmélet 30 órás modul 2. KPCM alapjai és az alaprutinok gyakorlata 60 órás modul 3. Monitoring és pénzügyi ismeretek 50 órás modul 4. Projektgazdálkodás 40 órás modul A továbbképzés helyszíne: TIT (1016 Budapest, Sánc utca 3/b.) A továbbképzés időpontja: 2010. június 7.– 2010. augusztus 11. E tanúsítvány a szervezett továbbképzésben való kötelező részvételt, valamint a záróvizsga sikeres teljesítését igazolja. Kelt: Budapest, 2010. augusztus 18. PH ……………………………………………