Download
avvikling av offentlig tjenestepensjon i dnb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avvikling av offentlig tjenestepensjon i DNB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avvikling av offentlig tjenestepensjon i DNB

Avvikling av offentlig tjenestepensjon i DNB

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Avvikling av offentlig tjenestepensjon i DNB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avvikling av offentlig tjenestepensjon i DNB

  2. Status - DNB Liv sin kommuneportefølje • Halvparten av DNB Liv sine kommunekunder har allerede flyttet fra oss • Signalene fra resterende kundeportefølje er at de flytter ved kommende årsskifte 1.1.2015 • Økonomisk svært lite gunstig å forbli offentlig tjenestepensjonskunde i DNB Liv etter 1.1.2015 • Det stilles fortsatt formelle krav i forbindelse med flytteprosessen.

  3. 26kommuner anbefales å flytte 1.1.2015 • Notodden • Rana • Rødøy • Steigen • Sund • Sveio • Sykkylven • Time • Tysfjord • Vaksdal • Vestvågøy • Vågan • Vågsøy • Andøy • Brønnøy • Bærum • Båtsfjord • Dønna • Eide • Forsand • Gjesdal • Hamarøy • Kristiansund • Lyngen • Naustdal • Nesseby

  4. Premie/Pris Prisene i KLP og DNB er for 2014 noenlunde like. I 2015 vil DNB ha betydelig høyere priser enn KLP for kommuner med offentlig tjenestepensjon Kapitalforvaltning Kapitalforvaltningen i DNB Liv offentlig portefølje er nå innrettet på en måte som sikrer oss nødvendig likviditet for å flytte store pensjonsmidler til KLP Vi har blant annet redusert aksjeeksponeringen til null, samt redusert eiendomseksponeringen betydelig Vi tar lavere risiko og dette medfører en forventet lav avkastning. Økonomi i pensjonsordningen

  5. Flytting fra DNB Liv til KLP NB! Husk å formelt takke ja til KLP sitt tilbud