Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
v . Gitte Olin Larsen, Landliv a/s PowerPoint Presentation
Download Presentation
v . Gitte Olin Larsen, Landliv a/s

v . Gitte Olin Larsen, Landliv a/s

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

v . Gitte Olin Larsen, Landliv a/s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. v. Gitte Olin Larsen, Landliv a/s Netværkskompetence

  2. Holdning i Industrisamfundet: Min viden giver mig status og position. Når jeg deler, udhuler jeg den! Holdning i Netværkssamfundet:Min viden er aktiv. Når jeg deler min viden, får jeg mere igen!!

  3. Netværkets grundlov: ”Give and get” - ikke ”Put and take” ”Lykken smutter fra os, når vi jager den..” Bodil Pedersen, i ”Netværk” 2003

  4. 5 principper for netværkeren: • Vi er social væsner, der har brug for sociale relationer.Vi orienterer os mod netværk for:- mødes om fælles interesser- får hjælp til at løse opgaver/problemer • Mennesket gør hvad der forventes af dem.Det du forventer af andre, får du selv tilbage… Når du møder folk med forventningen om et positivt udbytte…

  5. 3. Lige børn leger bedstVi opsøger ligesindede med fælles værdier 4. Hyppig kontakt- hvis netværket skal fungere, så sæt strøm til det, så der flyder energi gennem 5.Verden-er-lille-principTroen på at vejen til ny viden er kort Wayne Baker, professor,University of Michigan

  6. Netværksadfærd Du skal være i stand til at spørge om hjælpHave tillid og tro på, at folk vil hjælpe digHav ydmyghed nok til at vide, at andre faktisk kan hjælpe dig Marina Hjørdie, Netværkskogebogen

  7. Relationskompetencerfra”Netværkskogebogen” • Åbenhed – den (ærlige) klare kommunikationex at turde sige at der måske re noget man IKKE vil dele • Empati – lyt med indlevelse og stil åbne spørgsmål Vær nysgerrig • Omsorg – overvej andres behov og ønsker og imødekom dem Vær fx opmærksom på neynetværkere eller folk, der ikke er øvede i at netværke • Gavmildhed – giv og modtag viden, erfaringer, kontakter, opgaver, ansvar, etc. Match opgaver og folk

  8. Fortsat… • Integritet – vær dig selv og ”Walkyour talk” Stå ved dine holdninger og egne grænser • Personlig indsigt – kend dine styrker og begrænsninger fx dine tidsressourcer • Respekt – respektér andre og dig selv Rummelighed snarere end konsensus • Engagement – uden engagement intet netværk Vær selektiv, og involver dig kun i netværk, hvor du føler et reelt engagement

  9. Gyldne regler: • Invester din viden, stil din erfaring til rådighed, - sørg for at ’vise dig’… • Skab mindst 3 nye kontakter ved ’ude-møder’- medbring egne visitkort og pas godt på ’høsten’ • Invitér nye deltagere med i netværk • Hæng hatten uden for…. - pas på ”Indflydelsesfaktoren”