Download
post protokol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POST PROTOKOL PowerPoint Presentation
Download Presentation
POST PROTOKOL

POST PROTOKOL

194 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POST PROTOKOL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POST PROTOKOL FARRAH SALWANI BINTI NAZERI LUQMAN HAKIM BIN HAMDAN

  2. TUGAS/ PERANAN • Mendapatkannama-namaperasmi. • Menyediakanteksucapanperasmi. • Menyediakanteksbacaandoa. • Menyediakanteksucapan MC. • Membuatbuku program (tentatif). • Memastikanperjalanan program berjalandenganlancar. • Penyelarasan program majlispenutup.

  3. GERAK KERJA

  4. HARI PERTAMA (21/3/2014) • MajlisPenyerahanAnakAngkat • Menyediakanteksucapanalu-aluan MC. • Menyediakan teks bacaan doa. • Menyediakan teks ucapan Encik Akramudin (Ketua Pemuda UMNO/JKKK Kampung Alai). • Majlis Perasmian Program • Menyediakan teks ucapan alu-aluan MC. • Menyediakan teks bacaan doa. • Menyediakan teks ucapan perasmi , Datuk LatiffTambyChik(ADUN Telok Mas).

  5. HARI KEDUA (22/3/2014) • PertandinganGubahandanMemasakAsamPedas • Menyediakan teks ucapanMC. (jika perlu) • Jamuan makan malam dan Malam kebudayaan. • Menyediakan teks bacaan doa. • Menyediakan teks ucapan MC. • Menyediakan teks ucapan tetamu kehormat (jika ada) • Program Motivasi Sekolah • Menyediakan teks ucapan pentadbir sekolah. (jika ada)

  6. HARI KETIGA (23/3/2014) • MajlisPenutup • Menyediakanteksucapan MC. • Menyediakan teks bacaan doa. • Menyediakan teks ucapan penutup, Encik Akramudin (Ketua Pemuda UMNO/JKKK Kampung Alai)

  7. MOHON PENCERAHAN, TERIMA KASIH 