Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Made By RoboGenius PowerPoint Presentation
Download Presentation
Made By RoboGenius

Made By RoboGenius

94 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Made By RoboGenius

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Made By RoboGenius Made by RoboGenius

 2. The Trip To Atlanta 7000 kilometers 15-18 hours travel

 3. Bag. Søren, Morten, Jesper, Claus.For. Nana, Mette Mie, Susanne, og Robin. RoboGenius.dk Als Made by RoboGenius

 4. Choice of subject: Golf-stream Corals Diving Konditions Wavepower Made by RoboGenius

 5. Main subject: Corals Life? Food Chain? Hvad vil vi vide om koraller? Human means for corals? Threats for Corals What can we do to keep corals? Propragation Made by RoboGenius

 6. What is a coral: Corals isn’t specially maneuverable. It is Only in the pub stage that they are able to move over longer distances and swim. As adult they are stuck in their chalk-shelter, and are unable to move. They can spread by splitting up, nut it is a slow procedure. So if they want to move over longer distances, they will have to do it while they still are in the pub stage. That explains why a coral reef consist of many different sort and kinds of corals. Which is several million years old. That gives an idea of how vulnerablea coral reef is. Corals are polyp-animals. It is an animal which is closely related to the sea anemones. Corals is to be found both as soft horn-corals and hard stone-corals, they both also has a skeleton of chalk. All over there is more than 6000 different sorts of corals. The most beautiful sorts of corals is the stone corals, it is also the hard stone corals that is able to make the beautiful and big colorful and coral reefs. The corals it self is very small it is only about 1-3 millimeters in diameters. since corals is so small there are many millions of corals in just 1 colony of corals, and there are thousands of colonies in a single reef. but the corals isn’t alone about building a reef, there are many other factors in the process. The hard stone corals has the ability to enroll calcium, from the seawater and together with CO It is able to turn it into chalk. Then they live in safty inside they cup of chalk. In a coloni with thaunsends of these cups of chalk becomes a beautiful reef. The basis for the life of the reef is created. Det tropiske koralrev. Made by RoboGenius

 7. Algeas and corals: Where are corals to be found: A coral lives in a very close cooperation, with the tropical microscopic algae. The algaes live in huge number, inside the soft parts, of the corals, which is helping to give the corals the amazing colours, and their life. The algaes lives like all other green plants of sun light, which they use for propagation by converting carbon dioxide into living tissue. The algaes covers the most of the corals energy needs, and are into giving the corals shelter. Actually the algaes are bounded by agreement, because if the coral die the algae will die too, and if the algae die soon after the coral will die too. Because of the algeas need of sunlight the corals is to be found mostly on lower waters, where there is enough light for the coral to live. The major part of corals is to be found at 20-30meters of depth. But they have been discovered down to 70meters of depth, it depends on the habitat. The corals is to be found all over the world, but still mostly in the warmer water, as the tropical waters, because of the higher temperature. We also have corals I Denmark; it is bobble-corals, which isn’t stone-corals. Corals covered with shiny and colourful sea anemones, carnations and death’s hand, in the middle of Kattegat – this you got go further out in the water with. But actually this unique type of nature, which first was discovered, for about a 20 years ago, is to be found in a 49kilometers, long belt, in the sea between Anholt Læsø og up towards Skagen. We know for sure, that there are bobble-corals 6 places, in Denmark. Near by Hirsholm, they breach the surface, but otherwise they are at 20-25 meters of depth in 4-5meters high structures. Made by RoboGenius

 8. Propagation: When a coral polyp, reaches a certain size, it begins to shoot buds. Small polyps, are formed, out of the old polyp, which splits into several polyps. The budding goes on through the whole of the polyps life. It is the budding that makes the colony bigger and bigger. Since the budding or the splitting, is a cloning process, of the old polyp, it involves either semen or eggs. It is therefore independent of sex-products. This form of formation are called asexually formation. But stonecorals are also able to formate sexually. About two thirds, of all stonecorals are hermaphrodites – they are therefore both male and females and produces both eggs and semen in the same polyp. The rest of the stonecorals has both male and female-polyps. Whatever they are hermaphrodites or not they are able to foramte sexually. It means that egg and semen has to get in contact with each other, and that isn’t that easy when you can’t move around. A few corals are able to fertilize them self, and to hatch them, inside their body, but the most of them has to pour eggs and semen out in the water. And if there has to be a reasonably chance of fertilizing , the corals have to synchronize their pouring. It means that they pour at the same time – even though the corals are very far from each other. ????You don’t accurate know what begins the pouring????, but the water temperature, and the length of the day and the moons movement probably has some thing to do whit it. Normally corals pour right after sunset. When egg and semen is poured, into the water, fertilizes the semen-cells those of the egg-cells, which they gets in contact, whit. The fertilized eggs are soon after they turns into the so called ???Revalueation is needed P-Larver???. And it is able to swim. Yes actually it is the only time in the corals life that it is able to swim, or move over larger distances. It is therefore its only chance to move a few meters. The ????laverne????? are swimming up towards to seasurface, and then they just float with the stream.----------------------------------------------------------------Planula-larverne svømmer med havstrømmene i op til to måneder. Nogle bliver dog kun i det frie vand i et par dage. Så søger de ned til bunden og sætter sig fast. Når de har sat sig fast på bunden, begynder de at forvandle sig til polypper. Fra nu af er korallen ikke i stand til at flytte sig fra det sted, hvor den har sat sig fast. Hvis forholdene ikke er gode, risikerer polyppen at dø. Er de derimod gode, vil polyppen vokse, dele sig og over en årrække skabe en koloni af polypper og dermed grundlaget for et nyt koralrev. Made by RoboGenius

 9. Treaths against coralls Corallreefs are threathend – particulary buy polution. Dirt in the water suffocats the corals or shades the sunrays, so that the coralls cant make fotosyntheses. And then they die. At last only the bleechd chalk skeleton remains. Boats can also destroy the coralreefs by saling in to them and make damage them by throwing ancker. - Nogle fiskere er også med til at ødelægge koralrevenes økologiske balance. For nogle af de hårde fiskemetoder som dynamit- og giftfiskeri (cyanid) er udbredt, og er med til at ødelægge balancen. - De voldsomme fiskerimetoder nedbryder korallerne som levende økosystem og efterlader en ufrugtbar undervandsørken, som gør at de har svært ved at formerer sig. Eller når fx mennesker bygger noget ude ved kysten, og smider alt jord og ler ud i kystvandene, kvæler de korallerne. - De mange hensynsløse turister er også med til at ødelægge koralrevene, når de f.eks. træder på korallerne under snorkning eller tager dem med hjem som souvenirs. Korallerne er til at beskytte, og ikke til at pynte i hjemmet. - Yes, in the whole world the coral reefs are heavely threathend. The corals in the northern regions as well. The develment ind the worlds coralreefs has been going on for millions of years. But it has only taken mankind a few decades to destroy more than 25% of the worlds coralreefs. - One of the worst threats against the tropical coralreefs comes from mankind. som flytter ud til de tropiske kyster, hvor de udgør en alvorlig trussel for korallerne, da forurening fra husholdnings- og industrispildevand samt minedrift og landbrugsproduktion truer den økologiske balance på koralrevene. - Det høje CO2-indhold i atmosfæren udsætter faktisk korallerne for højere temperaturer og mere ultraviolet lys. Det betyder, at korallerne afbleges og i værste fald helt dør. I år 1998 førte det til, at 16 pct. af verdens koralrev gik til. Made by RoboGenius

 10. Artikel fra Jyllands-Posten. Offentliggjort 2. november 2005 Her er igen et godt eksempel om hvorfor vi skal beskytte de koraller vi har. Greenpeace-skibet Rainbow Warrior II, var ved at undersøge konsekvenserene af den globale opvarmning da skibets køl ramte nemlig det sårbare koralrev. De ødelagde omkring 96 kvadratmeter af de det store koral rev, få minutter senere efter det var sket ringede Red constantino fra Greenpeaces afdeling i Sydøstasien og informerede om ulykken. ifølge organisationen skyldtes ulykken at de havde fået udleveret et gammelt kort af regeringen på filippinerne så kaptajnen troede at de var over halvanden kilometer fra revet. uheldet kommer til at koste organisationen en bøde på cirka 43.600 kr. vi mener at det er meget billigt sluppet når man tænker på hvor lang tid det tager, at for naturen at genopbygge det. Foto: AP/Jose Enrique Soriano Det 55 meter lange Rainbow Warrior II ramte sårbart koralrev ud for Filippinerne. Greenpeace ødelægger koralrev Af NIELS CHR. BASTHOLM Greenpeace-skibet Rainbow Warrior II har ødelagt koralrev ud for Filippinerne. Greenpeace-skibet Rainbow Warrior II var i vandet ud for naturparken Tubbataha Reef Marine Park for at undersøge konsekvenserne af den globale opvarmning, da skibets køl ramte det sårbare koralrev. Ifølge de første oplysninger er omkring 96 kvadratmeter koralrev blevet beskadiget af det 55 meter lange skib. "Uheldet er meget beklageligt. Få minutter efter ringede vi til marineparken og informerede dem om hændelsen," siger Red Constantino fra Greenpeaces afdeling i Sydøstasien. Miljøorganisationen angiver et forældet kort udleveret af regeringen på Filippinerne som årsag til episoden, men påtager sig alligevel det fulde ansvar. Ifølge Greenpeace troede kaptajnen, at han var halvanden kilometer fra revet. Uheldet kommer til at koste organisationen en bøde på 6.857 dollars - cirka 42.600 kroner. Made by RoboGenius

 11. Nordens koraller I Danmark, findes der kun bobbel-koralller. Det skyldes at vi jo ligger i den nordlige del af Europa , hvor der jo er koldere end ved de tropiske kyster. Og stenkoraller kan jo som sagt, kun leve ved mindst 18°. Hele året rundt. Det gør at stenkoraller får mere varme, og energi. Så bliver de store og flotte. Bobbel-korallerne kan især findes ude ved den danske vestkyst. Men man skal have set denne slags koral, før man egentlig ved at man har fundet en bobbelkoral. Som regel finder man kun en indtørret bobbelkoral, på strandkanten. Og den kan ikke sammenlignes med den bobbelkoral på billedet nedenunder. Man skal ikke længere væk end til Faxe for at finde et af verdens ældste koralrev, som blev dannet for ca. 65 mio. år siden. Og man har for nylig fundet koralrev på flere hundrede meters dybde i havet ud for Norges og Sveriges vestkyster. På dybder mellem 50 og 400 meter ligger et større antal små og store koralrev langs den svenske og norske skærgårdskyst. Nogle er på størrelse med en fodbold-bane, nogle er flere kilometer lange og op til 30 meter høje. Og alle bygget op som høje luftige konstruktioner. Der er ikke nær det samme antal arter som på de tropiske rev. Og korallerne er heller ikke så farvestrålende som deres tropiske slægtninge, fordi der ikke er alger associeret til dem. Men de er enestående, fordi de forekommer så spredt og på så små arealer. Made by RoboGenius En dansk bobbelkoral

 12. Hvad kan vi gøre for at beholdekoraller i Norden, (DK). Koraller og deres nytte Koralrevene er vigtige. Ikke bare fordi er smukke, men koralrevene er nemlig hjemsted for en lang række andre dyrearter – søstjerner, søpindsvin, krebsdyr, orme, fisk og mange flere. Hvis koralrevene forsvinder, så forsvinder disse dyr også. Man kan sige, at koralrevene er havenes regnskove. At ødelægge et koralrev, svarer til at fælde en regnskov. Antallet af dyrearter, som forsvinder, vil være det samme. Korallerne er med til at rense havet på sin egen måde, og det gør så at alle dyrene, og alt det liv der findes i havet vil kunne holde længere. Vi mennesker får bedre føde fra havet at spise, vi kan bade i noget mere rent vand. Koralrev beskytter kysterne, da revene udgør en naturlig fysisk barriere. Den muliggør udviklingen af en speciel skovtype, der kaldes mangrove, som giver både brændsel og fødegrundlag for kystbefolkningen. Befolkningerne langs de tropiske kyster er stærkt afhængige af de turismeindtægter, som sunde koralrev kan frembringe. For mange turister komme faktisk kun ned til de tropiske kyster fordi der er så smukt, de kan dykke i lavt vand og se de smukke koraller. Organismer i koralrev rummer et stort potentiale for udvikling af medicinalprodukter da nogle forskere allerede har fundet bestanddele, som indgår i HIV- og cancerbehandling. I Danmark har vi også koraller, men vi bliver ikke ved med at have koraller, hvis udviklingen fortsætter som den gør, vi kunne bl.a. gøre ligesom de gør i Norge, at frede de områder hvor vi har koraller, forbyde skibe at sejle i nærheden af dem. For hvis de bliver ved med, at sejle hen over dem hele tiden, for så forsvinder algerne og korallerne kan ikke leve uden alger og omvendt, men lidt strøm skal algerne dog bruge, vi skulle også forbyde bundtrawling, da det også er en stor fare for både korallerne og de forskellige dyr og planter, der bor i og ved korallerne, de tager nemlig et net helt ned på bunden af havet og skraber henad havbunden og tager alt fra sten, planter og dyr med. Her i Norge er der også fundet levende koralrev på østsiden af Oslofjorden, videre fra Rogaland og nordpå til Troms. Der findes også koralrev langs den svenske vestkyst. Normal dybde-udbredelse er fra 150 - 2000 m. De mest kendte koraller i Trondheimsfjorden ligger fra 39 meters dybde. Made by RoboGenius

 13. Der skal gøres noget nu. På trods af en stor indsats fra mange personer, forsvinder koralrevene med foruroligende hast, og presset på disse følsomme økosystemer er stort. Derfor er det nødvendigt med en massiv og langsigtet indsats, som begrænser nedbrydningen af koralrevene. Vi er nødt til at passe på de store skatte, som findes under havoverfladen. For naturens skyld. Og for menneskers. Vi mener personligt at der skal strammes op på reglerne om hvordan fx. dykkere skal behandle koralrevene. For det kan ikke passe at de bare kan svømme rundt og tro at de ejer havet, ved at lige snuppe et stykke koral med hjem til pynt, for korallerne er jo et nytte over hele verden både i havet og på fastlandet. Der skal også strammes op på nogle af reglerne i udlandet, om hvor vidt der må bygges ved kysterne det er gået alt for vidt med byggerier og det er jo over hele verden, om hvilke steder der må dykkes, altså at frede nogle områder, ville være en god løsning. Lave en bestemt rute for fragtskibe og fartøjer på havet så de ikke laver for mange bølger i vandet, og på den måde hjælpe koraller lidt, for koraller kan ikke leve uden alger og omvendt, og alger vil helts leve i stille og roligt vand, men der skal alligevel være lidt strøm i vandet. Men der kommer alt for mange bølger i vandet, hvis der er så mange der sejler på de samme områder hele tiden. I Norge har de blandt andet fredet et lille område med koraller, det har hjulpet rigtig meget deroppe. For vi har jo brug for vores koraller hvis vi fx. Får en stormflod. Korallerne i Danmark kan være en stor støtte, hvis vi får en stormflod, da de kan være med til at redde vores liv. Det kan de fordi der kan tage noget af den store strøm kraft der er ved havet, når stormfloden kommer fra havet, og til lands. Så derfor, pas på de koraller vi har. Made by RoboGenius

 14. PR-omotion Made by RoboGenius

 15. Demonstration-Movie about protection of the Danish corals. Made by RoboGenius

 16. Kilder. • Vi har haft kontakt med Esbjerg Søfart Museum, hvor vi snakkede med en havbiolog ved navn Lars. Han vidste dog ikke så meget om de danske koraller. Så han sendte os videre til Københavns zoo. • We had contact Esbjerg Seaford museum, we had talked with a sea biologist his name was Lars. He knows not a lot of the Danishes corals. He send us too Copenhagen zoo. • Der fik vi så fat på en ukendt dame, som heller ikke kunne hjælpe os. Hun måtte så sende os videre til Øresunds Akvarium. • We talk with a unknown woman, she couldn't help us either. She must send us too the Sound aquarium. • Der lykkedes det så. Vi kom i kontakt med Jens Peder Jeppesen, som er havbiolog. Han ville gerne hjælpe, men vidste dog heller ikke særlig meget. Men han prøvede at svare på nogle spørgsmål, og han sendte noget information vi kunne læse igennem. • We came in contact with Jens Peder Jeppesen, he was sea biologist. He would help us, but he doesn’t knows so much. But he tried to answered some question, and he sent some information we could read. • Vi har søgt på Internettet, og fandt en del gode oplysninger. • We had looked on the Internettet, and found a lot of lighting. • Har lånt bøger på biblioteket, om verdens koraller. • We had need some books on the library about the world corals. • Har hørt lidt fra vores omgangskreds. • Had hear from our Made by RoboGenius

 17. Konklusion. Conclusion. • Vi ved at We know that… • Koraller stammer fra polypper. Som oprindeligt er en larve • Corals originate from polyps, which used to be a caterpillar • Der findes koraller over hele verden, også i Danmark. • You can find corals all over the world, but also in Denmark. • Koraller har et meget stort lys krav. • Corals require a lot of light. • De flotteste koralrevs lever ved de tropiske kyster. • The most beautiful corals live in outside the tropical coast • Der findes mere end 6000 koral arter. • The a more than 6000 coral spices • Det er kun sten korallerne der kan starte et nyt koralrev. • It is onliy hard corals which can start a new coral reef • I Danmark, lever der kun Bobbelkoraller. Et kendt sted hvor de lever, i Danmark er ude i Kattegat, hvor de befinder sig i et ca. 40 km. Bredt bælte.. • In Denmark, you can onliy find ”soft” corals. A known place where they live in Denmark is out in the Kattegat sea, where the grow in a 40 km wide strip. • Koraller kan ikke leve uden alger, og alger kan ikke leve uden koraller. • Corals can not live without algaes and algeas can not live withou corals. • Generelt skal vi passe bedre på vores koraler, fordi de beskytter os mod mange farer, de er med til at vi får friskere fisk, og skaldyr fra havet. • In general we have to take better care on ouer corals, because they protect againstmany risks, it is also the reason why we can have more frisch fish, and shellfish from the ocean • En af de største trusler mod koralrevene er at, de store skibe der nemt kan ødelægge koralrevene ved at sejle ind i dem. • One of the biggest therd against the coral reefs are the deep going ships which can damage the reefs if they sail into them. • Bundtrawling skader især de danske koraller. • Fishing trawlers in particular is damaging the danish corals • Det tager flere hundrede år at genopbygge et koralrev, hvis de bliver ødelagt. • It will take hundreds of years to rebuild the corals reef if they get damageds • Vi skal alle være med til at beholde de koraller vi har skabt gennem de sidste tusinde år, for de kan faktisk være med til at redde liv. • We all have to help preserve the corals which has been build during the last thousands of years. The corals can actually help save lives. • Korallerne betyder mere end hvad vi mennesker går og tror. • Corals has a greater influence on life as we people think of. ? Made by RoboGenius

 18. So Remeber: You can make a difference We can have a better enviroment if we take care of the sea. That you can help save lifes Made by RoboGenius