Download
autor alumnes de 2n curs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Alumnes de 2n curs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Alumnes de 2n curs

Autor: Alumnes de 2n curs

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Autor: Alumnes de 2n curs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Autor: Alumnes de 2n curs El surfista

  2. Què bé! Vaig a fer surf!

  3. Què divertit m’ho passo amb aquesta onada !

  4. Oooh! Potser he perdut la planxa ?

  5. Quina vergonya! Noi ! Què has perdut?