Download
fizika atomenergia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKA Atomenergia PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIZIKA Atomenergia

FIZIKA Atomenergia

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKA Atomenergia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FIZIKAAtomenergia Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola

 2. Európában végeztek Albert Einstein Enrico Fermi Szilárd Leó Neumann János Wiegner Jenő Teller Ede Amerikában végzett Robert Oppenheimer Kik voltak, hol tanultak?

 3. Időrend - 1 • 1905: Einstein energia-anyag ekvivalencia • 1932: Chadwick felfedezi a neutront • 1939: Strassmann és Hahn felfedezi a maghasadást és a láncreakciót • 1942: Fermi elkészíti az első reaktort • 1954: A Szovjetunióban energiatermelő reaktor (5 MW elektromos teljesítmény)

 4. Időrend - 2 • 1939: Indul a Manhattan-program • 1945: Első kísérleti robbantás Új-Mexikóban • 1945: Hirosima és Nagaszaki • 1949: Az első szovjet atombomba • 1954: Az első USA hidrogénbomba • 1954: Az első szovjet hidrogénbomba • 1963: A részleges Atomcsend Egyezmény

 5. Időrend - 3 Első atombomba-robbantások • USA: 1945 - Oppenheimer • Szovjetunió: 1949 - Kurcsatov • Nagy-Britannia: 1952 • Franciaország: 1960 • Kína: 1964 • India: 1974 • Pakisztán: 1998

 6. Időrend - 4 Első H-bomba kísérletek: USA: 1951 - Teller Ede Szovjetunió: 1953 - Szaharov Nagy-Britannia: 1957 Franciaország: 1964

 7. Időrend - 5 Kísérleti robbantások száma (1945-1995) • USA: 1029 • Szovjetunió és Oroszország: 715 • Franciaország: 192 • Nagy-Britannia: 45 • Kína: 43 • India: 1

 8. Hogyan írjuk, hová írjuk? • nátriumról van szó • 11 a rendszáma • 23 a protonok és a neutronok összege • van egy pozitív töltése • két darab ilyen van a molekulában • írhatjuk úgy is: Na-23, de ekkor töltés és a darabszám sem adott

 9. Uránizotópok Az U-235 ritka, de lassú neutronnal ütközve hasad és 2 … 3 új neutron keletkezik Az U-238 gyakori, de csak gyors neutronok hatására és csekély valószínűséggel hasad

 10. Az atomreaktor elve - 1

 11. Az atomreaktor elve - 2

 12. Az atomreaktor elve - 3

 13. Az atomreaktor elve - 4 Szükséges tehát: • moderátor, hogy a gyors neutronok az ütközések során elveszítsék mozgási energiájuk nagy részét (víz, nehézvíz vagy grafit) • hűtőközeg, amely elvezeti a keletkező hőt a reaktorból, hogy aztán ezt az energiát villamos energiává alakítsák

 14. Víz moderátoros A neutronok lassítását és hőelvonást is vízzel oldják meg Két alapvető típus: forralóvizes nyomottvizesrendszer van. A paksi nyomottvizes. Grafit moderátoros Vízre ilyenkor is szükség van, ezzel oldják meg a hő elvonását a reaktorból A víz azonban részt vesz a reaktorban a neutronok számának szabályozásában! Az atomreaktor megoldásai

 15. Nyomottvizes (PWR) rendszer - 1

 16. Nyomottvizes (PWR) rendszer - 2 1 Reaktortartály 2 Fűtőelemek 3 Szabályozó rudak 4 Szabályozórúd hajtás 5 Nyomástartó edény 6 Gőzfejlesztő 7 Primer köri keringtető szivattyú 8 Frissgőz 9 Tápvíz 10 Nagynyomású turbina 11 Kisnyomású turbina 12 Generátor 13 Gerjesztő gép 14 Kondenzátor 15 Hűtővíz 16 Tápvíz szivattyú 17 Tápvíz előmelegítő 18 Betonvédelem 19 Hűtővíz szivattyú

 17. Grafitos (RBMK) rendszer - 1

 18. Grafitos (RBMK) rendszer - 2 1 Urán-üzemanyag 2 Nyomócső 3 Grafit moderátor 4 Szabályzórúd 5 Védőgáz 6 Víz/gőz 7 Cseppleválasztó 8 Gőz a turbinához 9 Gőzturbina 10 Generátor 11 Kondenzátor 12 Hűtővíz szivattyú 13 Hőelvezetés 14 Tápvízszivattyú 15 Előmelegítő 16 Tápvíz 17 Víz visszafolyás 18 Keringtető szivattyú 19 Vízelosztó tartály 20 Acélköpeny 21 Betonárnyékolás 22 Reaktorépület

 19. Környezetvédelem - 1 Sugárzó anyagok az erőműben • Kiégett fűtőelemek • Víztisztításból származó folyékony hulladékok • Víztisztítás és üzemeltetés közben keletkező radioaktív gázok • Karbantartási vegyes hulladékok

 20. Környezetvédelem - 2 Radioaktív anyagok kategóriái • Alacsony aktivitású anyagok. Lényegében amíg a szervezetbe nem jutnak be, nem veszélyesek • Közepes aktivitású anyagok. Biológiai védelem (sugárelnyelő) szükséges • Magas aktivitású anyagok. Biológiai védelem mellett hűtésre is szükség van

 21. Környezetvédelem - 3 • Gázok tisztítás után a kéményen át távoznak • Folyékony hulladékok nem hagyják el az erőművet, töményítik, szilárdítják • Szilárd hulladékok lerakója talán lesz, most ez erőmű területén történik a tárolás • A kiégett fűtőelemeket évekig víz alatt pihentetik, majd visszaszállítják a gyártóhoz

 22. Környezetvédelem - 4 Környezetfigyelő rendszer • Automatikus berendezések a 3 km-es körzeten belül és 30 km-es körben • Rendszeres járőrös ellenőrzés az erőmű területén és körzetében • Gázkibocsátás folyamatos ellenőrzése • Dunába történő kibocsátás ellenőrzése

 23. Csernobil - 1 • A grafitmoderátoros reaktornak sok hátránya van • A biztonsági ellenőrzés a 4-es blokknál elmaradt • A konstrukció számos ponton kifogásolható • A biztonságot a termelési érdekek mögé helyezte az erőmű vezetősége

 24. Csernobil - 2 • A kísérletre az erőműnek nem volt engedélye • A kísérletet éppen a biztonság növelése érdekében akarták elvégezni • A reaktor önvédelmi automatikája gyenge vont, de még ezt is kikapcsolták • A katasztrófát minden lehetséges eszközzel igyekeztek eltitkolni, kisebbíteni

 25. Csernobil - 3

 26. Csernobil - 4

 27. Csernobil - 5 A nagyobb részt nem mi kaptuk. Közben esett az eső is, sok radioaktív anyagot kimosott. Pedig légvonalban nagyon is közel volt ...