Download
fizika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKA PowerPoint Presentation

FIZIKA

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FIZIKA TIJELA I TVARI

  2. O tijelima: • Sve što nas okružuje i zauzima prostor nazivamo tijelima. • Sve što nas okružuje nalazi se u jednom od triju agregacijskih stanja:čvrstom (krutom),tekućem ili plinovitom. • Čvrsta tijela u nepromjenjenim uvjetima zadržavaju svoj oblik. • Tekućine poprimaju oblik posude u kojojm se nalaze. • Plinovi nemaju stalan oblik i šire se prostorom u kojem se nalaze.

  3. Mjerenje duljine • Mjeriti duljinu znači utvrditi koliko je puta ona veća ili manja od duljine koju smo odabrali za jedinicu mjerenja. • Fizička veličina je svako svojstvo koje možemo mjeriti i iskazati brojčanom vrijednošću i mjernom jedinicom. • Mjerenje je postupak određivanja brojčane vrijednosti neke fizičke veličine kojom iskazujemo koliko je puta ona veča ili manja od odabrane mjerne jedinice kolom mjerimo. • Oznaka duljine je L. • Propisana mjerna jedinica za mjerenje duljine je metar (m).

  4. Određivanje ploštine plohe • Ploština ploha je veličina površine plohe. • Oznaka za ploštinu je A ili S • 1 m =100 dm =10 000 cm • Propisana mjer na jedinica za mjerenje ploštine plohe je kvadratni metar (m ) • Ploština pravokutnika – A = a * b

  5. Obujam tijela • Obujam tijela je veličina prostora koji zauzima tijelo.Oznaka za obujam tijela je V. • Propisana mjerna jedinica za mjerenje obujma tijela je kubni metar (m ) . • 1 L =1 dm . • V = a * b * c.

  6. Mjerenje mase tijela • Tromost ili inercija je svojstvo zbog kojega se tijelo opire promjeni stanja gibanja u kojem se nalazi. • Masa je mijera tromosti tijela. • Uređaj za mjerenje mase je vaga.Oznaka za masu je m. • Propisana mjerna jedinica za masu je kilogram (kg)

  7. PONOVIMO • 1.Što su tijela ? • Sve što nas okružije i zauzima neki prostor nazivamo tijelima. • 2. Koja je oznaka za obujam? • Oznaka za obujam tijela je V.