Download
fizika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fizika PowerPoint Presentation

Fizika

920 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fizika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fizika Sila Luka Ruškan 7.b 3.3.2010.

 2. Sila • Sila je fizička veličina kojom iskazujemo međudjelovanje tijela. • Oznaka za silu je F.

 3. Sila • Postoje mnoge sile a neke od njih su: • Gravitacijska sila • Elastična sila • Magnetna sila • Električna sila • Plastična sila

 4. Gravitacijska sila • Gravitacijska sila je privlačna sila. • Ona se javlja između tijela zbog njihove mase. • Ta sila uzrokuje privlačenje bilo kojeg tijela na zemlji i zemlje same, uzrokuje privlačenje zemlje i mjeseca. • Ona “drži” cijeli Sunčev sustav.

 5. Elastična sila • Elastična sila je sila koja se javlja kod djelovanja vanjske sile. • Pri tome promjena obika može biti takva da se tijelo nakon prestanka djelovanja vanjske sile vrati u svoj prvobitan oblik pod utjecajem sile koja se javlja u tom tijelu.

 6. Magnetna sila • Magnetna sila je sila koja djeluje između magneta i tijela koja imaju magnetna svojstva. • Magnet djeluje magnetskom silom na neka tijela oko sebe.

 7. Električna sila • Električna sila je sila koja djelije između nelektriziranih tijela. • Električna sila može biti opasna za ljude.

 8. Plastična sila • Plastična sila je sila koja može promjeniti oblik tijelu tako da se tijelo nakon te promjene više ne vrati u svoj prvobitan oblik.

 9. Rezultatna sila • Ako sile imaju istu orijentaciju, tada će i rezultatne sila imati istu orijentaciju. • Iznos rezultatne sile bit će jednak zbroju iznosa njezinih komponenti. + Formula: R=F1+F2 =

 10. Rezultatna sila • Ako sile imaju suprotnu orijentaciju, tada je orijentacija rezultatne sile jednaka orijentaciji sile većeg iznosa, a iznos rezultatne sile je jednak razlici iznosa njezinih komponenti. Formula: R=F1-F2 =

 11. Rezultatna sila • Ako su sile suprotnih orijentacija jednakih iznosa, tada je rezultatna sila jednaka nuli. Formula: R=F1-F2 R=0 = 0

 12. Izvori • Udžbenk iz Fizike • http://www.hinus.hr/velike%20naslovnice/Fizika-naslovnica.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/P_physics.svg/400px-P_physics.svg.png • http://www.etsu.edu/math/gardner/einstein/c-cartoon.jpg