Download
fizika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKA PowerPoint Presentation

FIZIKA

946 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FIZIKA MEĐUDJELOVANJE TIJELA Josip Maričević 7.b

  2. Fizika je znanost koja proučava prirodu Ona proučava i objašnjava mnoge pojave Fizičari proučavaju ponašanje i interakcije materije i energije u prostoru i vremenu, i takve pojave se nazivaju fizikalne pojave Značenje fizikegrč.fysic-priroda NEŠTO O FIZICI

  3. SILA • Fizička veličina kojom iskazujemo međudjelovanje tijela • Oznaka za silu je veliko slovo f (F) • Sila je vektorska veličina • Vektorske veličine opisujemo iznosom, pravcem i orijentacijom Opruga se zbog sile produžuje

  4. MJERENJE SILE • Mjerni instrument za mjerenje sile nazivamo dinamometar • Mjerna jedinica za silu je njutn (N) Sl 1. Dinamometar

  5. Tijela koja se nakon djelovanja sile vraćaju u prvobitan oblik Ona se ne javlja u oprugama Tijela koja se nakon djelovanja sile ne vraćaju u prvobitan oblik ELASTIČNA SILA PLASTIČNA SILA

  6. PRIMJER Elastičnost Plastičnost

  7. SILA TRENJA • Pojava koja se javlja kada su dva tijela u dodiru i kliži ili kotrljaju jedno preko drugoga naziva se sila trenja • Sila kojom se tijelo opire gibanju po površini drugog tijela naziva se sila trenja • Silu trenja označavamo s Ftr

  8. SILA TEŽA • Sila teža je sila kojom Zemlja privlači sva tijela prema svom stredištu • To je gravitacijska sila zemlje

  9. IZVORI • http://hr.wikipedia .Org • Udžbenik fizike za 7 razred • http://images .Google.hr/images