Download
fizika ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKA II PowerPoint Presentation

FIZIKA II

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKA II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FIZIKA II Az atom szerkezete Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.

 2. Fizika II. Az atom szerkezete • Pudding modell

 3. Fizika II. Az atom szerkezete • Rutherford-féle kisérlet.

 4. Fizika II. Az atom szerkezete • Rutherford-féle kisérlet.

 5. Fizika II. Az atom szerkezete • Rutherford-féle atommodell.

 6. Fizika II. Az atom szerkezete • Frank-Hertz kísérlet.

 7. Fizika II. Az atom szerkezete • Frank-Hertz kísérlet eredménye.

 8. Fizika II. Az atom szerkezete • A Bohr-féle atommodell. • Bohr posztulátumai: • - Az atomokban az elektronok csak meghatározott pályákon keringhetnek, ezekhez diszkrét energiaértékek tartoznak. Eközben az elektronok nem sugároznak. • - Az impulzusnyomaték posztulátum: mvr = nh/(2π) ahol n=1,2,3… egész szám, főkvantum szám. A h=6,625 10-34Js

 9. Fizika II. Az atom szerkezete • A Bohr-féle atommodell. • Bohr posztulátumai: • - Két elektronpálya közötti átmenet foton kibocsátásával vagy elnyelésével jár.A foton energiája: Wn1-Wn2=hf • A körpályán keringő elektronra a Coulomb erő a centripetális erő. mv2/r=KZe2/r2

 10. Fizika II. Az atom szerkezete • A Bohr-féle atommodell. • A fenti összefüggésekből kiszámíthatók a pálya jellemzői: • a pálya sugara: r = K1n2 • az elektron sebessége: v = K2/n • az elektron energiája: W = K3/n2

 11. Fizika II. Az atom szerkezete • Bohr-féle atommodell, az első Balmer- féle átmenet.

 12. Fizika II. Az atom szerkezete • Elektromágneses sugárzás emissziója (kibocsátása) és abszorpciója (elnyelése) gázokban.

 13. Fizika II. Az atom szerkezete • Gázok abszorpciós (elnyelési) spektruma. A megvilágító fényforrás fehér fényt bocsát ki.

 14. Fizika II. Az atom szerkezete • Elektromágneses sugárzás emissziója a Bohr modell szerint.

 15. Fizika II. Az atom szerkezete • Elektromágneses sugárzás emissziója a Bohr modell szerint

 16. Fizika II. Az atom szerkezete • Sommerfeld modell.

 17. Fizika II. Az atom szerkezete • Zeeman effektus.

 18. Fizika II. Az atom szerkezete • Zeeman effektus.

 19. Fizika II. Az atom szerkezete • Zeeman effektus.

 20. Fizika II. Az atom szerkezete • Zeeman effektus kimutatására alkalmas mérőrendszer.

 21. Fizika II. Az atom szerkezete • A mágneses tér hatása az elektronpályák térbeli irányítottságára.

 22. Fizika II. Az atom szerkezete • Atomi méretek.

 23. Fizika II. Az atom szerkezete • Atomi méretek.

 24. Fizika II. Az atom szerkezete • Az atomhoz tartozó elektronok megengedett energia értékei.

 25. Fizika II. Az atom szerkezete • A kvantumszámok jelentése

 26. Fizika II. Az atom szerkezete • Az elektronhéj szerkezetben a különböző héjakon elhelyezkedő elektronok lehetséges kvantumszámai.

 27. Fizika II. Az atom szerkezete • Különböző elemek elektronhéj szerkezete.

 28. Fizika II. Az atom szerkezete • Schrödinger- féle atomban az elektronhoz tartozó anyaghullám hullámfüggvénye és tartózkodási valószínűség függvénye.

 29. Fizika II. Az atom szerkezete • Schrödinger- féle atom.

 30. Fizika II. Az atom szerkezete • A hidrogén atom Schrödinger modellje.

 31. Fizika II. Az atom szerkezete • Egy atommag környezetében lévő elektronok energiái a távolság függvényében.

 32. Fizika II. Az atom szerkezete • Egy proton felépítése.

 33. Fizika II. Az atom szerkezete • Kvarkok.

 34. Fizika II. Az atom szerkezete • Kvarkok átalakulása.

 35. Fizika II. Az atom szerkezete • Szén atom felépítése.

 36. Fizika II. Az atom szerkezete • Egy működő atom modell.

 37. Fizika II. Az atom szerkezete • Az alfa sugárzás.

 38. Fizika II. Az atom szerkezete • A béta sugárzás.

 39. Fizika II. Az atom szerkezete • A gamma sugárzás.

 40. Fizika II. Az atom szerkezete • A radioaktív sugárzások viselkedése mágneses térben.

 41. Fizika II. Az atom szerkezete • A Röntgen sugárzás.