Download
kosten en break even n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kosten en break-even PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kosten en break-even

Kosten en break-even

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kosten en break-even

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kosten en break-even H2 Kostprijs, verkoopprijs en consumentenprijs Filiaalmanager

  2. Direct en indirecte kosten Kosten en break-even | Filiaalmanager Directe kosten Kosten die je aan product of afdeling kunt koppelen. Indirecte kosten Kosten die je niet rechtstreeks kunt verbinden aan product of afdeling. Verbijzonderen Opnemen indirecte kosten in de kostprijs Primitieve opslagmethode.

  3. Primitieve opslagmethode Kosten en break-even | Filiaalmanager Formule kostprijs = totale direct + indirect kosten 100%

  4. Vaste opslagmethode Kosten en break-even | Filiaalmanager Inkoopprijs is uitgangspunt (100%) Formule inkoop + derving + gebudgetteerde brutowinst. (opslagpercentage × inkoopprijs)

  5. Omrekenfactor Kosten en break-even | Filiaalmanager Omrekenfactor: opslagpercentage brutowinst btw-tarief.

  6. Omrekenfactor Kosten en break-even | Filiaalmanager Verkoopprijs = 100 % Inkoopprijs + opslagpercentage = verkoopprijs (waarbij je ook rekening houdt met derving) Verkoopprijs + btw = consumentenprijs. Inkoopprijs € 1,00 Opslag 40% € 0,40 Verkoopprijs 100% € 1,40 Btw 21% € 0,294 Consumentenprijs 121% € 1,69