Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRI PowerPoint Presentation

PRI

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Principes uit de Past Reality IntegrationPRItoegepast in de Eerstelijnspsychologische praktijkMei 2012

 2. PRI Wat maakt PRI zo interessant? • Geschreven voor cliënten. Psycho-educatie • Zelfhulpmethode: zelfwerkzaamheid • Relatief eenvoudig en inzichtelijk

 3. PRI Samengaan van 3 gelijkwaardige pijlers: • Cognitie • Gedrag • Emotie en gevoel

 4. DE HOOFDROLSPELER IN DIT DRAMA

 5. AMYGDALA • amandelvormig gebiedje in het vooronder van de grote hersenen.

 6. AMYGDALA • De amygdala werkt "quick and dirty“. • Ongefundeerde paniek-aanvallen, post-traumatische stress en fobieën berusten waarschijnlijk eveneens op ontoepasselijke reacties van de amygdala. • De kernen spelen een rol bij geconditioneerde angsten. • De amygdala kan ons lichaam al in actie laten komen, terwijl de iets langzamere - maar volledig geïnformeerde - neocortex nog bezig is zijn verfijndere actieplan op te stellen. bron: http://medischcontact.artsennet.nl

 7. De Amygdala en haar verbindingen

 8. Sigmund Freud

 9. Alice Miller

 10. Jean Jenson

 11. Ingeborg Bosch

 12. PRI te gebruiken als • begeleide zelfhulpmethode • behandelkader • Diagnostisch kader.

 13. PRI Samengaan van 3 gelijkwaardige pijlers: • Cognitie • Gedrag • Emotie en gevoel

 14. PRI Doel: Duaal bewustzijnGeïntegreerd zijn van denken, handelen en voelen.

 15. 4 FASEN IN HET PRI PROCES PRI- fase 4. Duaal-bewustzijn (cogn., gedrag, voelen) 3b. Regressie zelfstandig 3a. Regressie m.b.v. therapeut (voelen) 2. Omkering/afzien van afweer (gedrag) 1. Zelfobservatie: a. Afweer, b. Symbool (cognitie) Tijd

 16. Oude realiteit OR Oude pijn OP Kindbewustzijn KB Volwassen bewustzijn VB

 17. Kindbewustzijn De wereld is klein Je gaat dood als ze niets om je geven Je kindertijd ervaar je als eindeloos (altijd, nooit) Behoeften zijn elementair en urgent Hulpeloosheid/ machteloosheid Volwassenbewustzijn De wereld is vol mensen Je hebt ‘hen’ niet nodig De tijd verandert alles, echt alles Elementaire behoeften worden door jezelf bevredigt Je kunt zelf beheer nemen Volwassenbewustzijn –VB- en Kindbewustzijn –KB.

 18. Uitleg basisschemaHet ongedeelde bewustzijn

 19. Het ongedeelde bewustzijn X S

 20. De emotionele behoeften van een kind zijn letterlijk van levensbelang

 21. Levensbedreigende gebeurtenissen

 22. Splitsing van het bewustzijn

 23. Verdringing pijn

 24. De muur van afweer opbouwen Muur van afweer

 25. De muur van afweeropgebouwdKindertijd: nuttig en nodig om te overleven Belast enonbewust Onbelast bewustzijn

 26. In de volwassenheid wordt de afweer destructief

 27. Volwassen bewustzijn VB

 28. Kindbewustzijn KB Volwassen bewustzijn VB

 29. Kindbewustzijn KB Oude pijn OP Volwassen bewustzijn VB

 30. Oude realiteit OR Oude pijn OP Kindbewustzijn KB Volwassen bewustzijn VB

 31. Oude realiteit OR Kindbewustzijn KB Oude pijn OP Volwassen bewustzijn ( VB Symbool

 32. Oude realiteit OR Kindbewustzijn KB Oude pijn OP Volwassen bewustzijn (VB) S X

 33. Oude realiteit OR Kindbewustzijn KB Oude pijn OP Volwassen bewustzijn (VB) S X

 34. Oude realiteit OR Kindbewustzijn KB Oude pijn OP Volwassen bewustzijn (VB) S X

 35. De werking van de wet van behoud van ellende • Wanneer we onze oude overlevingsstrategieën in de volwassenheid blijven toepassen, zijn we veroordeeld tot het herhalen van de oude destructieve relaties met onszelf, belangrijke anderen en de wereld. • Freuds herhalingsdwang.

 36. De muur van afweer en de Illusies • Illusie 1 “Ik kan ontsnappen”. • Angst is de enig beschikbare afweer tot +/- 18 maand. • Mechanisme: fight, flight of freeze. • Freeze de enig overblijvende mogelijkheid. XXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 37. De muur van afweer en de illusies • Illusie 2 “Ik ben zelf de oorzaak van mijn ellende” • Cognitie: “Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben”. • Emotie: Wanhoop! PA Primaire Afweer XXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 38. De muur van afweer en de Illusies • Illusie 3 “Als ik erg mijn best doe, ga ik wel krijgen wat ik nodig heb”! • De –veronderstelde-verwachtingen van de belangrijke ander scannen in de hoop te krijgen wat je nodig hebt. • Meer bij vrouwen dan bij mannen. VH Valse Hoop PA Primaire Afweer XXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 39. De muur van afweer • Illusie 4 “ Ik kan afdwingen wat ik nodig heb”. • Agressief en intimiderend gedrag. • Eindeloos in discussie gaan, betweteren, slaan met deuren, passief - agressief gedrag. • Meer bij mannen dan bij vrouwen? VH Valse Hoop VM Valse Macht PA Primaire Afweer XXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 40. De muur van afweer • Illusie 5 “ Ik heb niemand en niets nodig “. • Niet kunnen voelen van de eigen behoeften. • Slecht ontwikkeld gewaarzijn. • Cliënten dikwijls mishandeld en/of erg verwaarloosd. OB Ontkenning van Behoeften VH Valse Hoop VM Valse Macht PA Primaire Afweer XXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 41. De cirkel van afweer OB VH VM PA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Angst

 42. De muur van afweer OR OP KB A OB PA VH VM VB S X

 43. Omkering of afzien van afweer

 44. Integreren van de OP in het VB OR OP KB A OB PA VH VB S X

 45. Doel PRIDuaal bewustzijn • In het VB blijven terwijl je geraakt bent in de OP. • Uit de oude afweer blijvend. • De pijn tolererend tot die wegebt.