Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A M A T C I E M S PowerPoint Presentation
Download Presentation
A M A T C I E M S

A M A T C I E M S

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A M A T C I E M S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A M A T C I E M S RÁJ NA ZEMI V LOTYŠSKU

  2. Amatciems je unikátní koncept bydlení, který spojuje klid panenské přírody s komfortem. Celá oblast je národním přírodním parkem, ležícím pouhých 80 km od hlavního města Rigy

  3. Každý majitel pozemku má svůj vlastní les a část přírodní nádrže. Nejsou tu asfaltové silnice, místo pro stavbu domu je pečlivě vybíráno kvůli zasazení do krajiny. Amatciens je vesnice s jedinečným stylem a velmi vysokou úrovní bydlení. Všechny domy jsou napojeny na centrální síť vodovodů / pitnou vodu dodává arzézká studna, 175 m hluboká / a kanalizací. Funguje tu digitální televizní systém, internet, telefon a bezpečnostní a poplašný systém ochrany při povodních, obchodní síť, sportovní vyžití. Obyvatelé zde najdou vše potřebné k životu.

  4. Stavba každého domu se povoluje na základě přísných kritérií, především jsou preferovány přírodní materiály. Všechny domy jsou vystavěny bez plotů a s ohledem na koncepci, která plně respektuje přírodu v tomto nádherném koutu Lotyšska

  5. Každý obyvatel Amatciems se může volně věnovat rybaření, plavání a kanoistice. Má možnost přímo ze svého domu nerušeně pozorovat volně žijící zvířata – jeleny, lišky, ptactvo a v lesích sbírat houby a lesní plody. Život na ostrůvcích, v jezerech a lagunách je jako stvořený pro obdivovatele přírody a romantiky.

  6. Amatciems, tento stokrát líbezný ráj na zemi je národním přírodním parkem, kde je ochrana přírody na prvním místě. Je nejen přírodním unikátem v Lotyšsku, ale je to současně jedinečný projekt, který je zatím jediný na světě.

  7. Una forma natural de la vida, un proyecto único, una obra maestra de un genio ecológico, el Sr. Aivars Zvirbulis, que piensa que la vida urbana es una pérdida de tiempo. Ekologický způsob života je jednoznačným životním postojem. Amatciensis je dílem ekologického génia pana Aivarse Zvirbulise, který zasvětil svůj život výstavbě bydlení spjatého s přírodou Aivars Zvirbulis

  8. F I N E