Forventningserklæring - PowerPoint PPT Presentation

forventningserkl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forventningserklæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forventningserklæring

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Forventningserklæring
128 Views
axel
Download Presentation

Forventningserklæring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Forventningserklæring • Formål • Gjensidig forventningsavklaring mellom student og BI • Synliggjøre studentens rettigheter og plikter • Identifisere kvalitetsforbedrende tiltak • Områder • Søker- og opptaksbehandling • Saksbehandling og klagerett • Studiegjennomføring og studieveiledning