Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ULOGA SAVETODAVNE SLUŽBE U RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA PRIMERU RADA SA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ULOGA SAVETODAVNE SLUŽBE U RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA PRIMERU RADA SA

ULOGA SAVETODAVNE SLUŽBE U RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA PRIMERU RADA SA

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ULOGA SAVETODAVNE SLUŽBE U RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA PRIMERU RADA SA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ULOGA SAVETODAVNE SLUŽBE U RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA PRIMERU RADA SA UDRUŽENJEM ECOLAND.rs TELEČKA Gordana Forgić Olivera Sekulić Jelena Ivan Zoran Boca

 2. I S T O R I JA

 3. NA SEVERU VOJVODINE-TELEČKA VISORAVAN • Nadmorska visina 107 m • 1500 stanovnika pretežno mađarske nacionalnosta – paprika tradicija mađarske kuhinje . Poljoprivredno selo • Mali zemljišni posedi kao i tradicionalni način proizvodnje idealni su za razvoj organske proizvodnje • Ukupno obradive površine oko 2.500 ha -1,6% u organskoj proizvodnji • Začinska paprika na oko 30 ha- konvencionalna proizvodnja • Mladi napustili selo

 4. TRADICIONALNO PROIZVODNJA ZAČINSKE PAPRIKE • MOTIV IZBORA • ZAČINSKA PAPRIKA VEOMA DOBROG KVALITETA • USLOVLJENA : • KLIMA - Manjakoličina padavina-manji zahtevi za primenompesticida • ZEMLJIŠTE - Lesno-humusno povoljno za proizvodnju paprike

 5. UDRUŽENJE ECOLAND rs.TELEČKA • 2005. PRVI RAZGOVORI SA PROIZVOĐAČIMA I PREDSTAVNIKOM ECOLAND NEMAČKA • 29.02.2006.OSNOVANO UDRUŽENJE “ECO TELEČKA” • PO MODELU ECOLAND NEMAČKA • MART 2011.ECOLAND RS TELEČKA

 6. KARAKTERISTIKE UDRUŽENJA • 2005. god. 26 PROIZVOĐAČA ZAINTERESOVANO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU • 2006. god. 14 PROIZVOĐAČA U UDRUŽENJU U OKVIRU 20 PORODICA • . MOTIVI NAPUŠTANJA • 1.NEPOVERENJE U PLASMAN I EKONOMSKU DOBIT • 2.NESPREMNOST NA RAD U ORGANSKOJ PROIZVODNJI • DANAS SE UDRUŽENJE ŠIRI SA 6 MLADIH ČLANOVA • . Svi proizvođači imaju paralelne sisteme sa • konvencionalnom i organskom proizvodnjom

 7. STRUKTURA ORGANSKE PROIZVODNJE U ECOLAND rs2011.

 8. OPREMLJENOST UDRUŽENJA

 9. AKTIVNOSTI SAVETODAVACA PSS SOMBOR I EDUKATIVNE AKTIVNOSTI PUTEM PREDAVANJA –zimske škole 2000-2011. Promocija organske proizvodnje u Telečkoj od 2000. godine • Osnovni principi organske proizvodnje • Povezivanje Udruženja sa institucijama važnim za organsku poljoprivredu • Uvođenje u organsku proizvodnju-konverzija • Serifikacija • Modeli udruživanja-značaj i prednosti

 10. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI PUTEM PREDAVANJA

 11. II PODRŠKA U TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE Obilaskom terena I rešavanjem problema

 12. PODRŠKA U TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE PROBLEMI - ZEMLJIŠNE ŠTETOČINE - PLODORED-SETVENA STRUKTURA - OPREMLJENOST MEHANIZACIJOM...

 13. PROBLEMI • Snabdevanje organskim inputima • Sertifikovanog semena gotovo da nema • Pesticidi koji su u zemlji dozvoljeni za organsku proizvodnju gotovo da ne postoje • Ni đubriva gotovo da nema • Organski farmer se oslanja na stajnjak i kompost. Retko koja farma ima i životinje NEISPLAĆENE SUBVENCIJE ZA 2011.

 14. PODRŠKA U TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE

 15. PODRŠKA U TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE Svrha primene -monitoring -privlačenje i uništavanje

 16. III PODIZANJE NIVOA ZNANJA O ORGANSKOJ PROIZVODNJI 1.TRENING O ORGANSKOJ PROIZVODNJI –dvodnevni skup u organizaciji ECOLAND, PSS SOMBOR,GIZ - Trendovi u Organskoj poljoprivredi u EU I Srbiji (zakoni,kontrolni sistem,aktivnosti članova asocijacija) Primer asocijacije organskih proizvođača u Nemačkoj iSrbiji

 17. EDUKACIJA PROIZVOĐAČA NA OGLEDNOM POLJU PSS SOMBOR • Značaj i korišćenje autohtonih sorti specifičnih biljnih vrsta u organskoj proizvodnji

 18. PROMOCIJA UDRUŽENJA I ORGANSKIH PROIZVODA ORGANIZOVANJE UČEŠĆA NA PROMOTIVNIM MANIFESTACIJAMA: • Izlaganje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu Novi Sad • Na štandu Savetodavne službe na sajmu AGRO EXPO BANAT u Zrenjaninu • Promocija organske hrane u Somboru • Organizacija Dana polja • Promocija Udruženja i organskih proizvoda putem medija TV,Novine...

 19. PROMOCIJA ORGANSKIH PROIZVODA U  promociji organske poljoprivrede i njenih vrednosti, adekvatno  informisanje stanovništva je od suštinskog značaja  Potrošači nisu dovoljno informisani, pa ne mogu da prepoznaju i valorizuju organske proizvode

 20. PROMOCIJA UDRUŽENJA I ORGANSKIH PROIZVODA

 21. DAN POLJA ORGANSKE PROIZVODNJE U TELEČKOJ

 22. DA LI SU ČLANOVI UDRUŽENJA ZADOVOLJNI???

 23. GLAVNI PRINCIPI UDRUŽENJA : *ISTA PRAVA I OBAVEZE ZA SVE ČLANOVE *ISTE CENE ZA SVE ČLANOVE I VELIKE I MALE *UGOVORENE CENE ZA PLANIRANU PROIZVODNJU

 24. 2004.KONVENCIONALNA PROIZVODNJA PRIMER • PRINOS PAPRIKE 2100 kg po kj • 300 kg mlevene paprike • Cena 4 evra po kg x300 - 1200 evra 2011. DANAS –STAJNJAK,BEZ KOROVA 40-60tona po ha PRIMER • Organska proizvodnja • 7700 kg sveže paprike po kj • 1100 kg mlevene x10 evra-11000 evra bruto- 11% TROŠKOVI -farma angažuje sezonsku radnu snagu • PROSEK U ORGANSKOJ PROIZVODNJI 400 kg po kj

 25. TELEČKA 2006-2011. IZVEZENO 50 tona ALEVE PAPRIKE

 26. DOPRINOS RAZVOJU SELA Organska proizvodnja pridonosi očuvanju prirodnih resursa i potencijala sela *Organska proizvodnja unapređuje kvalitet životne sredine ima ekonomsku isplativost *Unapređuje kvalitet života na selu *Unapređuje standard i uslove života *Promoviše razvojne potencijale i potrebe sela

 27. HVALA