Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helena Åhman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helena Åhman

Helena Åhman

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Helena Åhman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olemme luottaneet liikaa rationaaliseen älykkyyteen. Luonnonkansat erottavat käden, kehon, pään ja sielun älykkyyden. Tärkein niistä on viimeksi mainittu, henkinen älykkyys. Siihen liittyvät arvot ja tekemisen merkitys: olemme jossakin, tulemme jostakin ja olemme menossa jonnekin. Johtamisessa on kyse merkitysten luomisesta. Pentti Sydänmaanlakka ima 4.6.2004

 2. Kun tiedostaa omat ajattelumallinsa, pystyy kehittämään itseään. Kannattaa keskittyä vahvuuksiin ja oppia paremmaksi siinä, missä jo on hyvä. Heikkouksia voi pyrkiä karsimaan sen verran, ettei niistä ole haittaa. Menestyvä organisaatio löytää jokaiselle työntekijälleen oikean paikan. Yrityksen sisäinen verkosto täydentää omalla osaamisellaan kunkin yksilön puutteita ja tukee tämän vahvuuksia. Helena Åhman ima 4.6.2004

 3. On itsepetosta uskotella, että yrityksen pienuus tai suuruus ratkaisisi sen menestyksen kansainvälisillä markkinoilla. Tarvitsemme suvaitsevaisuutta eri kulttuureita kohtaan. Asioita voi hoitaa hyvin hyvin monella tavalla! Menestyjät pystyvät hyödyntämään erilaisuutta voimavarana ja luovuuden lähteenä – Suomessa sekä maailmalla. Kari Jalas ima 4.6.2004

 4. Johtamisen suurin taito on tietää milloin oltava JOHTAMATTA, milloin orkesteria ei pidä häiritä. Herbert von Karajan ima 4.6.2004

 5. Rem tene, verba sequentur HALLITSE asiasi, kyllä sanat seuraavat. Cato ima 4.6.2004

 6. RAHAN perässä ei pidä juosta, on mentävä sitä vastaan. Aristoteles Onassis ima 4.6.2004

 7. Elämä ei ole pelkkää soittoa ja laulua. Se on myös ruusuilla tanssimista Anonyymi ima 4.6.2004

 8. Tiedon klassinen määritelmä Filosofisessa keskustelussa tieto määritellään usein paikkansa pitäväksi uskomukseksi, jolla on hyväksyttävä perustelu. Heikki Mäki-Kulmala ima 4.6.2004

 9. Hiljainen tieto ”Osaaminen ei siis ole läheskään aina tiedostetun mallin tai kaavan käytäntöön soveltamista. Näin propositionaalisen tiedon ohella näyttäisi meillä olevan tietoa, jota emme kuitenkaan ole ”saaneet sanoiksi”. Niinpä sitä kutsutaankin usein hiljaiseksi tiedoksi.” Heikki Mäki-Kulmala ima 4.6.2004

 10. Hiljainen tieto ”Hegelin filosofian mukaan yksittäisen ihmisen tai ihmiskunnan kehitystie ei siis kulje tietämättömyydestä tietoon, vaan spontaanista tai hiljaisesta tiedosta refleksiiviseen, ”itsestään tietoiseen tietoon”. Kehitys ei siis koskaan ala Descartesin, Locken tai Frederick W. Taylorin kuvittelemalta ”puhtaalta taululta”, vaan se lähtee liikkeelle hiljaisesta tiedosta.” Heikki Mäki-Kulmala ima 4.6.2004

 11. Hyvä ja huono ope- aikuisopiskelijoiden käsityksiä Hyvä ope Asenneosaa kohdata erilaisia oppijoita ja tarjoa yksilöllistä opetusta.Kyky luoda positiivinen oppimisilmapiiri – uskaltaa kysyä. Huono ope Asenneei huomioi erilaisia tarpeita, etenee parhaimpien mukaan. Negatiivinen ilmapiiri – lähes epätoivoinen. Kuinka vaikeata opettajana onkin muistaa, että opetettava aihe on opiskelijoille uutta ja vierasta, vaikka sen itse hallitsee? ima 4.6.2004

 12. Hyvä ja huono ope- aikuisopiskelijoiden käsityksiä Huono ope Opettajan rooliopiskelijoiden yläpuolella – minä tiedän miten opetetaan ja mitä Luonteenpiirteet epäoikeuden-mukainen piittaamaton, epäystävällinen Hyvä ope Opettajan rooliaito, samalla tasolla opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden tarpeet etusijalla. Luonteenpiirteet eläväinen persoona, motivoi ja kannustaa, kärsivällinen, positiivinen, avoin ima 4.6.2004

 13. Hyvä ja huono ope- aikuisopiskelijoiden käsityksiä Huono ope Opetuksen lähtökohdat (työelämälähtöisyys) teorian ulkoa pänttäämistä. Hyvä ope Opetuksen lähtökohdat(työelämälähtöisyys) osaa rinnastaa opetettavan aiheen arkipäivään. Käytännönläheinen, uuden oppiminen. Opetusmenetelmillä ei tuntunut olevan vaikutusta siihen, millaisena opettaja oli koettu. Tärkeintä oli kaikille vain, ettei edetty liian nopeasti. Christa Åkerberg, seminaarityö ima 4.6.2004

 14. Itse luomiamme ongelmia emme voi ratkaista samalla ajattelulla, joka ne synnytti. Albert Einstein ima 4.6.2004

 15. Joskus onnistumme, sitten taas emme Meidän piti muuttaa maailmaa… Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita Yksinhuoltajaäitejä, autokauppiaitaMeistä tuli lääkäreitä Virkamiehiä, vääpeleitäJa tänään voidaan olla hetki kuninkaita. Anssi Kela ima 4.6.2004

 16. Joskus onnistumme, sitten taas emme ”Keksinnöt ovat ajat sitten saavuttaneet rajansa, enkä näe mitään toivoa kehityksestä jatkossa.” roomalainen ins. J. S. Frontinus, A.D. 10 ”Ilmaa painavammat lentävät koneet ovat mahdottomia.” fyysikko, lordi Kelvin, 1895 ”1930 tulee olemaan loistava työllisyysvuosi.” Yhdysvaltain työministeriö, 1929 ima 4.6.2004

 17. Joskus onnistumme, sitten taas emme ”Japanilaiset eivät koskaan tule tekemään mitään, mitä amerikkalaiset haluaisivat.” ulkoministeri J. F. Dulles 1954 ”Vuosisadan vaihteeseen mennessä elämme paperittomassa yhteiskunnassa.” Roger Smith, pj, General Motors, 1986 ”Ennustan, että Internet… räjähtää mahtavana supernovana ja romahtaa katastrofaalisesti vuonna 1996.” Bob Metacalfe, InfoWorld, 1995 ima 4.6.2004

 18. Mika Mannermaa:”Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus” Kehityksen suuret aallot ima 4.6.2004

 19. Asiantuntija ei aina tunnista ei-tarkoitettua signaalia Asiantuntijat ovat kylläkin muita paremmin selvillä esim. siitä, millaisia kokeita laboratorioissa parhaillaan tehdään. Tai siitä, mitä tavoitellaan asiantuntijajärjestelmien ja tietoverkkojen kehittämisessä, missä vaiheessa nyt ollaan ja millaisia sovelluksia ja milloin voidaan ottaa käyttöön. Heidän näkökulmansa on kuitenkin tyypillisesti kapea, eikä sisällä välttämättä tietoa siitä, mitä naapurilaboratoriossa tapahtuu. Mika Mannermaa ima 4.6.2004

 20. Heikko signaali elää vain hetken Heikon signaalin voima yrityksen näkökulmasta piilee siinä, että juuri me havaitsemme sen ensimmäisinä, ymmärrämme sen merkityksen – ja toimimme sen mukaan jo silloin, kun muut vielä hylkivät sitä. Mika Mannermaa ima 4.6.2004

 21. ima 4.6.2004

 22. Globaalit trendit • Kansainvälisen verokilpailun koveneminen • Globaali uusi työnjako • Väestön ikääntyminen • Hyvinvointivaltion paineiden kasvu • Tietoyhteiskunnan kakkosvaihe • Kulttuurialojen nousu • Bioalan nousu • Alueellinen keskittyminen • Globaalin kuilun syveneminen • Hätätilan kulttuuri Pekka Himanen ima 4.6.2004

 23. Suomen arvot • Välittäminen • Luottamus • Yhteisöllisyys • Kannustus • Vapaus • Luovuus • Rohkeus • Visionaarisuus • Tasapainoisuus • Mielekkyys Pekka Himanen ima 4.6.2004

 24. Yhteiskunnalliset avainkäsitteet • Luova talous • Luova hyvinvointiyhteiskunta • Inhimillisesti mielekäs kehitys • Globaali kulttuuri Pekka Himanen ima 4.6.2004

 25. ima 4.6.2004