Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zrak v Ljubljani – stanje, trendi, ukrepi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zrak v Ljubljani – stanje, trendi, ukrepi

Zrak v Ljubljani – stanje, trendi, ukrepi

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zrak v Ljubljani – stanje, trendi, ukrepi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ocena stanja na podlagi meritev okoljskega merilnega sistema OMS (2006-2011)Andrej Piltaver,Oddelek za varstvo okolja MOLCIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012 Zrak v Ljubljani – stanje, trendi, ukrepi

  2. Okoljski merilni sistem (OMS) OMS - merilna postaja v lasti MOL In v upravljanju EIMV (akreditiran laboratorij) namenjena spremljanju stanja onesnaženosti zraka z SO2, NO2, NOx, BTX, PM10, in obremenjenosti s hrupom (stalne 24 urne meritve hrupa) meri tudi osnovne meteorološke parametre. zasnovana v letu 1995, izdelana leto kasneje, delovala na različnih lokacijah v Ljubljani Od septembra 2002 do konca oktobra 2009 pri Figovcu Od decembra 2009 na lokaciji Vošnjakova ob Tivolski cesti Sprva zasnovana na meritvah OPSIS (meritve v liniji optičnega žarka) Danes z enakimi merilniki kot državna merilna mreža ARSO CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012

  3. Okoljski merilni sistem (OMS) OMS - merilna postaja v lasti MOL v upravljanju EIMV (akreditiran laboratorij) namenjena spremljanju stanja onesnaženosti zraka z SO2, NO2, NOx, BTX, PM10, in obremenjenosti s hrupom (stalne 24 urne meritve hrupa) meri tudi osnovne meteorološke parametre. zasnovana v letu 1995, izdelana leto kasneje, delovala na različnih lokacijah po Ljubljani Od septembra leta 2002 do konca oktobra 2009 pri Figovcu Od decembra 2009 na lokaciji Vošnjakova ob Tivolski cesti Sprva zasnovana na meritvah OPSIS (meritve v liniji optičnega žarka) Danes z enakimi merilniki kot državna merilna mreža ARSO CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012

  4. Rezultati meritev Izmerjene vrednosti parametrov OMS (v µg/m3) Primerjava z rezultati merilne postaje Bežigrad: CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012

  5. Onesnaženost z delci v RSKorelacija izmerjenih vrednosti na vseh merilnih postajahdržavne merilne mreže, ki merijo onesnaženost z delci PM10kaže na pomemben vpliv dejavnikov, ki niso povezani z lokalnimi emisijami.Vir: poročilo ARSO, september 2011 CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012

  6. Kotlinska lega Ljubljane, vzrok za neprevetrenost CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012

  7. Povzetek:zrak v Ljubljani (še) ni takšen, kot si ga želimopotrebna nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje onesnaženja tudi v prihodnjenujen skupni načrt za kakovost zraka v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okoljeveč pozornosti zmanjšanju lokalnega onesnaženjanujna uporaba modeliranjaanaliza prispevkov posameznih onesnaževalcevin strožji sanacijski ukrepi CIVITAS-ELAN srečanje, Ljubljana, 15. marec 2012