Download
socialin s apsaugos ekonomika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIALINĖS APSAUGOS EKONOMIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIALINĖS APSAUGOS EKONOMIKA

SOCIALINĖS APSAUGOS EKONOMIKA

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SOCIALINĖS APSAUGOS EKONOMIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOCIALINĖS APSAUGOS EKONOMIKA 4. Pensijos: pagrindiniai organizavimo principai Doc. T.Medaiskis 2013

  2. Pensijų apibrėžimas Pensijos – ilgalaikės periodinės išmokos, skiriamos senatvės, negalios ar maitintojo netekimo atvejais.

  3. Pagrindiniai pensijų finansavimo ir išmokų bei įmokų nustatymo būdai • Einamojo finansavimo (pay-as-you-go) • Kaupiamasis (funded) • Apibrėžtų įmokų (defined contribution) • Apibrėžtų išmokų (defined benefit) Kartais verčiama: fiksuotų įmokų ir fiksuotų išmokų.

  4. Pensijų sistemos

  5. Pensijų sistemos pakopos • Pirmoji pakopa: tradicinė einamojo finansavimo apibrėžtų išmokų sistema. • Antroji pakopa (Pasaulio Banko samprata): kaupiamoji DC sistema, vykdoma privalomų socialinio draudimo įmokų sąskaita. • Antroji pakopa (ES samprata): darbdavio (occupational) pensijų sistema. • Trečioji pakopa: laisvanoriška taupymo senatvei kaupiamoji DC sistema.

  6. Kaupiamosios ir einamojo finansavimo sistemų palyginimas

  7. Kaupiamosios ir einamojo finansavimo sistemų palyginimas

  8. Kaupiamosios ir einamojo finansavimo sistemų palyginimas Stieglitz: There have been long periods of time when stock prices have not kept down with inflation... Stocks provide relatively poor protection against inflation

  9. Kaupiamosios ir einamojo finansavimo sistemų palyginimas

  10. Kaupiamosios ir einamojo finansavimo sistemų palyginimas Senėjimo problema: ar kaupiamoji pensijų sistema geriau ją sprendžia? Kada suprasime, kad pinigai nevalgomi?