1 / 110

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPSTARTSMÖTE !

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPSTARTSMÖTE !. Kursiv stil i dokumentet visar saker som kommenterades extra under mötet. Bilder från mötet kommer upp i bildarkivet under: /För medlemmar/Bildgalleri/2011/ Säkerhetsmöte 2/4. Agenda. 09.00-10.30 Årsmöte 10.30-10.45 Fika

carrington
Télécharger la présentation

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPSTARTSMÖTE !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VÄLKOMMEN TILLÅRETSUPPSTARTSMÖTE ! Kursiv stil i dokumentet visar saker som kommenterades extra under mötet. Bilder från mötet kommer upp i bildarkivet under: /För medlemmar/Bildgalleri/2011/ Säkerhetsmöte 2/4

 2. Agenda • 09.00-10.30 Årsmöte • 10.30-10.45 Fika • 10.45-12.00 Information från styrelsen • 10.45-11.10 Segelflygchef – Luftrum, Segelflygledarinfo • 11.10-11.30 IT-chef • 11.30-11.45 F-chef • 11.45-12.00 Skolchef • 12.00-13.00 Lunch • 13.00-14.30 Information från styrelsen forts. • 13.00-13.30 Smått å gott från: Sekreterare (5min), Byggchef (5min), Miljöchef (5min), Materielförvaltare (10min), Motorflygchef (5min) • 13.30-14.00 Prov, luftrum samt procedurer • 14.00-14.30 PR-chef • 14.30-14.45 Fika • 14.45-15.30 Information från styrelsen forts. • 14.45-15.15 Fortsättning PR-chef och diskussioner • 15.15-15-50 Segelflygchef – Säkerhet Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 3. ÅRSMÖTESe dokument på hemsidan Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 4. SEGELFLYGCHEFFlygledarinfo/LuftrumGLORIA STENFELT Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 5. Segelflygledarinfo Före din jourdag: Läs: PM för segelflygledare Hemsidan: /För medlemmar/För Flygledare Upprepa regler för PPR, se extra presentation från 2010 På fältet: Flygledarpärmen finns uppdaterad i bussen till säsongsstart Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 6. Lottning kl 10.00 vid bussen Flygledare ska alltid vara på plats 09.00 för att dubbelchecka vilka lärare som kommer, ta emot provlektioner som ringer ca. 09.15-09.30 samt planera övrig verksamhet enligt PM för Segelflygledare. Då helgskolning pågår, kommer jourläraren 8.30 tillsammans med elever. Hasses kallelser visar vilken tid som gäller för funktionärer. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 7. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 8. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 9. Luftrum 2011 /För medlemmar/Luftrum på hemsidan Samt i PM för Segelflygledare Det är varje cert-innehavares ansvar att flyga med uppdaterad karta Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 10. ”Hmm..är jag i Fjärdhundra eller Lena?” Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 11. ” Långtora, TX...kan ni öppna Vittinge åt mig och sedan behöver jag Tärna på väg ut igen” Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 12. ”Långtora, GI...Jag är på väg tillbaka, har Arlanda sänkt i Långtora nord?” Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 13. Dessa uttalanden är felaktiga -> se nästa slide för sektorer Fjärdhundra och Lena finns inte Vittinge automatiskt öppen om Sundbro 2 är öppen, annars enskilt färdtillstånd via Uppsala. Tärna, endast enskilt färdtillstånd via Västerås. Endast Långtora syd samt Enköping kan sänkas av Arlanda Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 14. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 15. Vi har en jätte bra relation med Arlanda, Västerås och Borlänge och det ska vi vara rädda om! Därför: Lämna tillbaka luft eller öppna inte luft som vi inte använder, samt uppträd proffessionellt när Arlanda ringer och måste sänka luft i Enköping eller Långtora syd. Och... Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 16. ...när ni öppnar luftrum Luftrumsblankett Ange alltid ert eget telefonnummer när ni öppnar förutom mobilnumret till fälttelefonen. ...samt på kvällen, bekräfta till Arlanda när alla flygplan är nere och att vi vill stänga luftrummet Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 17. Blanketter för bussen /För medlemmar/Dokumentarkiv/Blanketter/För Bussen Daglig tillsyn, luftrum, turordningslista Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 18. Luftrum Borlänge Information från Borlänge-tornet uppdateras på Segelflygets nya hemsida via Göran K: -> där finns en ”Airspace guide” på olika språk -> Schematisk bild över sektornamn... Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 19. Luftrum forts. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 20. IT-CHEFHANS ANDERSSON Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 21. Väder WEB kamera! Hans Ahlén har monterat en väder WEB kamera Den är igång! Du hittar den via www.ssfk.se väder  Hasses Långtoraväder med webkamera (aktiv under säsong) http://h-ahlen.com/vader/ Vädret just nu + massa statistik Video - Vädret senaste tre timmarna(uppdateras varje kvart) Video - Vädret senaste 24 timmarna(uppdateras varje timme) Perfekt om man är hemma och funderar på att åka ut på eftermiddagen Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 22. SMS till medlemmarna Senaste versionen av vår administrativa programvara VISMA förening (tidigare SPCS förening) har nu stöd att skicka ut SMS enligt information i medlemsregistret Vi har via vår egen programvara gjort en påbyggnad, så nu kan vi skicka ut riktade SMS till olika grupper Styrelsen, alla medlemmar, alla ordinarie medlemmar, alla lärare, alla bogsörer, alla cert-elever, o s v, o s v Kostar klubben 1 kr per skickat SMS Vi håller på att utvärdera tjänsten Åsikter, tips, feedback är som alltid välkomna! Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 23. Det är underbart att flyga... ...men det krävs administation för att klubben ska fungera Under 2010 hände bl a följande C:a 225 arbetskort registrerades digitalt Vi gjorde c:a 1870 starter, som loggades i c:a 170 segelflygjournaler Detta journaler, tillsammans med t ex kioskförsäljning, övernattningar o s v skapade c:a 240 debiteringsunderlag som gått in i vår fakturering Vi skapade c:a 1710 fakturor Av dessa var c:a 600 på 0 kr (betalades t ex via tillgodokonto (TG konto)) Av dessa var c:a 1000 fakturor som betalades via bankgiro / postgiro Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 24. Det är underbart att flyga... Vi skapade c:a 1710 fakturor Av dessa var c:a 600 på 0 kr (betalades t ex via tillgodokonto (TG konto)) Av dessa var c:a 1000 fakturor som betalades via bankgiro / postgiro Vi införde OCR betalning i slutet på 2010 Medför att du måste ange OCR kod när du betalar, och du måste betala exakt rätt belopp, och du måste betala till vårt speciella OCR bankgiro Betalningen av fakturan går ”rakt in” i vår bokföring utan manuellt arbete Att hantera en (1!) faktura som betalats via vanligt bankgiro eller postgiro tar mellan 7-15 minuter Att hantera 1-100 fakturor som betalats via OCR bankgiro tar 4-8 minuter Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 25. Det är underbart att flyga... Att hantera inbetalningar av fakturor tar en massa tid för skattmästarfunktionen Vi håller f n på att undersöka möjligheten att köpa bokföringstjänster på stan (troligen nödvändigt med tanke på tidsåtgången) Det är absolut nödvändigt att alla som kan använder sej av ”OCR-inbetalningar” får att hålla arbetsinsatsen nere Minskar arbetstid per faktura (oavsett om vi köper tjänst eller inte) Säkrare och mindre risk för fel Snabbare registrering ...men vi håller på att lära oss hur man gör, och även medlemmarna måste lära sej hur man gör Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 26. Det är underbart att flyga... Det finns två sorters betalningar till klubben Betala en faktura Betala in på ditt tillgodokonto (TG-konto) Hur gör man (för att minimera arbetsbelastningen inom klubben)? Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 27. Att betala en faktura Om du betalar via din Internet bank, gör följande Betala in på till SSFK’s OCR bankgiro (står på fakturan) Betala in exakt det belopp som fakturan är utfärdad på (står på fakturan) Ange OCR kod vid OCR-inbetalning på din Internetbank (står på fakturan) Om du INTE betalar via din Internet bank, gör följande Betala in på till SSFK’s övriga bankgiro (står på fakturan) Betala in exakt det belopp som fakturan är utfärdad på (står på fakturan) Ange OCR kod som meddelande (står på fakturan) Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 28. Att betala in på TG konto Om du betalar via din Internet bank, gör följande IDAG Betala in på till SSFK’s övriga bankgiro Betala in valfritt belopp. Vi uppmuntrar färre och större betalningar Gärna jämna 1000-tal kr. Om det visat sej att du betalat in ”för mycket” kan du be få pengarna utbetalade igen Ange ”TG” plus ditt medlemsnummer i meddelandefältet Om du betalar via din Internet bank, gör följande ”IMORGON” (månadsskiftet april/maj) Betala in på till SSFK’s OCR bankgiro Betala in ditt belopp, gärna jämna 1000-tal kr Ange din personliga kod för OCR-inbetalning till ditt TG konto som står angivet i din månatliga medlemsinformation Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 29. Att betala in på TG konto Om du INTE betalar via din Internet bank, gör följande Betala in på till SSFK’s övriga bankgiro Betala in valfritt belopp. Vi uppmuntrar färre och större betalningar Gärna jämna 1000-tal kr. Om det visat sej att du betalat in ”för mycket” kan du be få pengarna utbetalade igen Ange ”TG” plus ditt medlemsnummer i meddelandefältet Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 30. Vad vi vill du INTE ska göra Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 31. Vad vi vill du INTE ska göra Betala INTE en faktura och ”runda av uppåt” Betala det exakta beloppet Betala INTE flera fakturor på samma inbetalning Betala en faktura per inbetalning Betala INTE fakturor till ”övriga bankgirot” om du använder dej av en Internet bank Betala till ”OCR bankgirot” Betala INTE till postgiro Betala till bankgiro. Vi kommer ta bort postgirot! Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 32. Vad vi vill du SKA göra Läsa instruktionen om hur man fyller i en segelflygjournal, och följa dem! Gäller speciellt segelflygledare (ordinarie och assisterande) (Bristen på) kvalitet på pappersjournalerna 2010 medförde mycket merarbete för administrationen, samt i vissa fall, förlorade intäkter för klubben! Instruktioner finns på webben i dokumentarkivet”Hantering av flygjournaler papper”http://www4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_243197/cf_74548/Hantering_av_flygjournaler_papper.PDF Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 33. Registrering av journaler vid fältet Om tid gives på min fritid  kommer vi i år testa: Att segelflygledare (eller annan person på fältet) registrerar pappersjournalen direkt i Excel på en bärbar dator Journalen mailas därefter för fakturering När detta är intrimmat, är ambitionen att vi inte kommer behöva uppdatera flygplansböckerna efter varje dags flygning Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 34. F-CHEFNICLAS SCHOPENHAUER Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 35. Vägen till RST • Rookietoppen • Öppen för alla som är elever vid årets början • Tävla med antalet EK-timmar i luften • IT-chefen lovar uppdatering av listan minst varannan vecka • SSFK-tävling: Jädra Anamma, version 2011 • Öppen för alla som inte har gjort RST-resultat • POB, ingen fördeklararering behövs • Egna handdatorer eller smartphones ok – behöver inte lära sig Cambridgen • Maila filen till F-chefen • RST • Fokus på kortare «klassiska» SSFK-banor, t.ex. Sala-Råksjön, Möklinta ToR, (Kjell Ö. informerar: Ny brytpunktssfil med flera brytpunkter runt Långtora finns, bra för att göra korta banor inom tratten. Gloria kommer att lägga upp aktuell Långtora brytpunktsfil på hemsidan under /För medlemmar/Sträckflygning/Tävling) • SEI/SEL med sträckflygningsvana kan åka med i DK som träning. Maila F-chefen om du är intresserad. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 36. Övrigt • Nytt lösenord till HIRLAM • Kontakta Gloria eller Niclas • Anmälan till Flygträningskurs via webben Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 37. SKOLCHEFANDERS FORNSTEDT Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 38. Utbildning • Enhetlig segelflygutbildning inom EU • Utbildning på ensitsare tas bort från grundutbildningen • Elevtillstånd slopas • Spinnövning tidigareläggs i utbildningen • Något förändrade regler om passagerar -och sträckbehörighet • Uppflygning skall göras med kontrollant • Utökad teori. Prov med 120 flervalsfrågor skall genomföras. • Segelflyginstruktörer förlorar sin behörighet • Steg 2 tränare som flyger prova-på starter??? Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 39. Utbildning • Kurser säsongen 2011 • Helgskolning vecka 18-21 respektive 34-40. Anmälan på webben – www.segelflyg.nu • Anmälningar visas på hemsidan Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 40. LUNCH60 kr i bingenVI BÖRJAR IGEN KL. 13.00 Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 41. SEKRETERAREPETER BILTZ Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 42. SSFK KANSLI 2011Här är vi som jobbar på kansliet. Peter Nils Ola Alex

 43. - Vi bevakar kansliets telefonsvarare.- Tar hand om ”vanlig” post samt E-post till klubben.- Vi tar t.ex. hand om beställningar av Provlektioner och Startpaket som kommer in främst via hemsidan- samt alla andra möjliga förfrågningar- Vi tar hand om ändringar i medlemsregistret.Skriv eller ring till oss om något av Era adressuppgifterändras t.ex telefonnummer eller bostadsadress.Vi finns på 08 – 323799 och segelflyg(at)ssfk.seKontrollera Era uppgifter då det snart är dags för en ny utgåva av medlemsmatrikeln.

 44. BYGGCHEFJAN REHN Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 45. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 46. Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 47. Nackstöd för ASK21 Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 48. Höjda instrumentbrädor i ASK 21 för bättre benutrymme Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 49. Flygplanstatus Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

 50. MILJÖCHEFCHRISTER BERGQUIST Uppstartsmöte 2011-04-02 Stockholms Segelflygklubb

More Related