1 / 18

Os ob ni test

Os ob ni test. Dalai Lame. Vr lo važ no!!! Tu su 4 pit anja za te be. O dgovori će te si gurn o iz ne nad i t i. Ne laži sam sebe, ako bi htio čim pr i j e saznati odgovore . Za napr ijed l ij ev a tipka na miš u ….

caspar
Télécharger la présentation

Os ob ni test

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Osobni test Dalai Lame

 2. Vrlo važno!!!Tu su 4 pitanja zatebe.Odgovori će te sigurno iznenaditi.Ne laži sam sebe, ako bi htio čimprijesaznati odgovore .Za naprijed lijevatipka na mišu….

 3. Tvojesjećanje i tvoji osjećajisu kaopadobran: najbolje služe, kadsu otvoreni.Ovaj testnudipuno užitka, ali samo, ako ćeš točno slijeditiuputstva.Ne varaj!!!Klikni naprijed….

 4. PRIJENEGOPOČNEŠPOŽELI NEŠTO!!! Želju zapiši na listić, a za naprijed klikni lijevi gumb na mišu...

 5. Pažnja !!! Na pitanja odgovaraj po redu. Samo su 4 pitanjai akoćeš škiljiti naprijedu slijedeća pitanja, tvoji odgovori neće bitiistiniti!!! NE ŠKILJI!!! Klikni naprijed….

 6. Uzmi olovkuikomad papirate nanjega zapisuj svoje odgovore. Trebat ćeš ih na samom kraju. To je pravitest “pitanje-odgovor”, koji Ti puno govori o tvom stvarnom JA. Odgovori na pitanja po osjećaju!!! Klikni naprijed….

 7. Pitanje 1Slijedećih 5 životinja postavi uredoslijed po svojojprocjeni (kako ti najviše odgovara!!!) Krava Tigar Ovca Konj Svinja Odgovore napiši na papir,poslije klikni naprijed !!!

 8. Pitanje 22.) Za svaki slijedeći primjer napiši riječ, koja ti kod nje najprijedođe na misao:(molim riječnik o osobinama!! npr. konj = brz !!) a.) pas b.) mačka c.) štakor d.) kava e.) more Odgovore napiši na papir,zatim klikni naprijed!!!

 9. Pitanje 33.) Misli na ljude, koje poznaješi uspoređuj ih saslijedećim bojama:(Napiši svaku osobu samo 1x!) a.) žuta b.) narančasta c.) crvena d.) bijela  e.) zelena Odgovore napiši na papir,zatim klikni naprijed !!!

 10. Pitanje 4 4.) Za krajnapiši tvojsretanbroji danu tjednu! Odgovore napiši na papir,zatim klikni naprijed !!!

 11. Završio / la??? Budi sasvim siguran/na, da su odgovori istiniti,da izražavaju tvoje PRAVE osjećaje!!!

 12. Zadnjamogućnost....Ako bi svoje odgovore htio/htjela ponovno razmisliti,pritisni “Esc“ i ponovno počni sa svojom predstavomDa li su svi odgovori o.k ??? Klikni naprijed….

 13. Sada poglejinterpretacijutvojih odgovora. A najprije: Ponovi svoju želju!!! Odgovore napiši na papir,zatim klikni naprijed !!!

 14. K pitanju 1Prvo pitanje izražavaprioriteteu tvom životu: Krava značiKARIJERA Tigar značiPONOS Ovca značiLJUBAV Konj značiOBITELJ Svinja značiNOVAC Odgovore zapišiza imena životinjana svom papiru. Tvoj izabrani redoslijed životinjaoznačavastvarnu listuprioritetapo redu, u tvom životu. .... Klikni naprijed !!!

 15. K pitanju 2 Opis psa je: TVOJA OSOBNOST Opis mačke je: Osobnost tvoga partnera Opis štakora je: Osobnost tvojih neprijatelja Opis kave je: Opis tvoga seksa Opis mora je: Opis tvoga osobnog života. Odgovore napiši za osobinamaživotinjana papir i klikni naprijed !!!

 16. K pitanju 3 Žuta: Ta osoba te neće nikad zaboraviti. Narančasta: Tu osobu imaš za pravog prijatelja. Crvena: Tu osobuiskreno voliš. Bijela: Tvoja srodna duša. Zelena: Netko, koga ćeš se sjećati cijeli život. Odgovore napiši za osobamabojana svom papiru i klikni naprijed !!!

 17. K pitanju 4 Ovu poštu pošaljinajmanje toliko ljudima Kao što je tvoj sretanbroj. Tvoja željaće seispuniti na tvoj sretan dan. Ovaj test dolazi od Dalai Lame izgodine milenijuma (2000). Uzmi nekolikominuta i razmisli o svemu. Za kraj, klikni na miša...

 18. Ne bacaj pošte u koš, Nego je posreduj naprijedu roku 96 sati. Doživjetćeš ugodno iznenađenje. Stvarno !!! ...makaru to ne vjeruješ !!!! The End…

More Related