1 / 48

Pembuangan Bayi : Manifestasi Pergaulan Bebas Dan Pengabaian Terhadap Agama

Khutbah Multimedia. Pembuangan Bayi : Manifestasi Pergaulan Bebas Dan Pengabaian Terhadap Agama. Pujian Kepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ. Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T. Syahadah.

chandler
Télécharger la présentation

Pembuangan Bayi : Manifestasi Pergaulan Bebas Dan Pengabaian Terhadap Agama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Khutbah Multimedia PembuanganBayi: ManifestasiPergaulanBebas Dan PengabaianTerhadap Agama

 2. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Dan kamibersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugakamibersaksibahawanabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya.

 4. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeatashambaMudanrasulMuNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnya .

 5. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوْا اللهَ،أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah, akuwasiatkankepadaandasekeliandankepadadirikusupayabertaqwakepada Allah, makaberjayalahorang-orang yang bertaqwa..

 6. PesananTaqwa LaksanakanperintahNya danabaikanlaranganNya TAKWA Kepada Allah Hiasilahdiridankeluargadenganadabdanakhlak yang mulia Hindari anasirkehinaandiridankemurkaan Allah Semogamendapatkeberkatandiduniadanakhirat.

 7. KhutbahHariIni ….. Khutbah Multimedia PembuanganBayi : MANIFESTASI PERGAULAN BEBAS DAN PENGABAIAN TERHADAP AGAMA 14 Zulkaedah, 1431 / 22 Oktober, 2010 http ://e-khutbah.terengganu.gov.my

 8. ANAkatau ZURIAT adalah …. Anugerah Allah s.w.t. Merupakankebanggaanibubapa Menjagakemuliaanzuriat danketurunanadalah KEWAJIBAN

 9. Allah mencelaibubapa yang ….. MEMBUANG ANAK MEMBUNUH ANAK Alasannya …. Kemiskinan Mempertahanmaruah diri & keluarga Masyarakatjahiliyyahmenanamhidupanakmerekaterutamanyaanakperempuan.

 10. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Israa’ Ayat :31 وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا “Dan janganlahkamumembunuhanak-anakkamukeranatakutkankepapaan : Kamilah yang memberirezekikepadamerekadankepadakamuSesungguhnyaperbuatanmembunuhmerekaadalahsatukesalahan yang sangatbesar”.

 11. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Nahl : 58 - 59 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ “Dan apabiladikhabarkankepadaseseorangdari merekabahawaiaberolehanakperempuan, muramlahmukanya, sedangiasangatmarah. Iabersembunyidariorangramaikeranaberitaburuk yang disampaikankepadanya ; adakahiamemeliharaanakitudalamkeadaan yang hina, atauiamenanamnyahidup-hidupdalamtanah? Ketahuilah! Sungguhjahatapa yang merekahukumkanitu”.

 12. AmalanJahiliyyahBerulangLagi …… Masyarakat Arab Jahiliyyah Masyarakatkini Menanamhidupanakperempuankeranamenjagamaruah. Tinggalkananakmerata-rata tempat, surau, masjiddanhentian bas dll.

 13. Sedihdan Malang kepadabayi yang tidakberdosa…. Dibuangdanditemuimati Dalamsungai Dalamlongkang Dalam tong sampah Dalambelukar Dibakar Jasadnyadigonggongolehbinatang

 14. Tiadaungkapanapa yang hendak diperkatakan ….. Sedih, PiludanMarahkepadaperbuatan yang tidakberperikemanusiaan ? Terpadamkahnalurikeibubapaansehinggatiadabelaskasihsayangnyaketikamendengartangisanbayiini ?

 15. RekodPeningkatan Kes-kesPembuanganBayi, iaitu … Tahun 2004 - 2009 485 kes (umur 18 – 25 tahun) Tahun 2007 PERBEZAAN 76 kes Tahun 2009 79 kes

 16. KajianPersatuanPeguamSyarie Malaysia melalui ….. PersidanganKependudukanKebangsaanTahun 2007 Lembah Kelang – seorangbayidibuangsetiap 10 hari MembimbangkanKes-kesPembuanganBayiturutmenulardidesadanluarbandar.

 17. Antarafaktorkespembuanganbayi, iaitu …. Pergaulanbebastanpamengirabatas agama dalammengejarkeseronokandunia Mengundangkepadakancahmaksiat SMS, berkenalan, sentuhan, ajakanmakanangin, ucapansayang Berlakuzinadanmelahirkananakluarnikah

 18. Hasildarihubungan ZINA telah melahirkan … Insan Yang TidakBerdosa Malang sekali Adakahanakiniterusdibiarkanhidup, dibuangataudibunuhkejamtanpamengertikehidupan.

 19. Firman Allah dalam Surah Al-Israa’ Ayat : 32 وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً “Dan janganlahkamumenghampirizina, sesungguhnyazinaituadalahsatuperbuatan yang kejidansatujalan yang jahat (membawakerosakan)”.

 20. PerangkaandariJabatanPendaftaran Negara (JPN) menunjukkan …. PendaftaranAnakLuarNikahMelayu / tidaksahtaraf 17,303 orang Tempoh 5 tahun JPN mencatat 74,723 adalahorangMelayu Kesmeningkat 762 berbandingtahunsebelumnya

 21. LaporanSijilKelahirantanpacatatan namabapaiaitu….. Tahun 2000 – Julai, 2008 257,000 sijilkelahirandidaftar 83 kessetiaphari Puratanya 2,500 kesanak luarnikahdirekodsetiapbulan Setiap 17 minit 17 saatsatukes

 22. Zinaadalah ….. PerbuatanKeji Pintunyaditutupoleh Allah denganhukum yang menjadibentengmembendungruntuhnyakemuliaandirimanusia.

 23. Khatibmengingatkanjemaahkhususnyagolonganmuda PerkukuhkanlahAkidah Perjelaskanpandanganhidup Pertahankanlahnilai-nilaimurni Jagalahauratdanpeliharalahpandangan

 24. Firman Allah dalam Surah At-TahrimAyat : 6 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ “Wahaiorang yang beriman! PeliharalahdirikamudankeluargakamudariapiNeraka yang bahanbakarnyamanusiadanbatu; Penjaganyamalaikat-malaikat yang keraskasar; tidakmenderhakakepada Allah dalamsegala yang diperintahNyakepadamereka, danmereka pula tetapmelakukansegala yang diperintahkan”.

 25. DoaAntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. TuhanYang MemperkenankanDoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepadaKami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepada Mereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin

 26. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 27. Syahadah أَشْهَدُ أَن لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. Dan kamibersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugakamibersaksibahawanabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNyadibangkitkanmenjadirahmatseluruhalam.

 28. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ِإلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. Ya Allah, Cucurilahrahmatdansejahterakeatasnabi yang muliapenghulukamiNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnyadanmereka yang mengikutinyahinggahariakhirat.

 29. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ،اتَّقُوْا اللهَ، وَأُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah, akuwasiatkankepadaandasekeliandankepadadirikusupayabertaqwakepada Allah, makaberjayalahorang-orang yang bertaqwa..

 30. Seruan : Marilahbersyukurdantakwakepada Allah Allah akanmengangkatdarjat yang paling tinggibagiorangmukmin Kurniaannikmat Allah akanmeningkatkankeimanandantakwaankepadaNya Kembalilahkepada Allah danbertakwalah, dirikanlahSolatdan janganmenjadiorangmusyrik.

 31. Diingatkansekalilagi, natijahkepada … Pergaulandanseksbebas Peningkatankesbuanganak Mat rempit Tagihdadah Ragutdll Menyumbangkepadakeruntuhannilaimasyarakat yang semakinberleluasaterutamagolonganremaja

 32. Antarapunca-puncakepadagejaladiatas, iaitu …. Kecetekanfahamandankerapuhanpegangan agama Mencenderungkankepadaketerlanjuranpergaulan yang akanmeruntuhkanasaspembinaankeluarga

 33. Langkah-langkahbagimembendungnya, iaitu …. Kesedaranibubapaterhadapsuasanatarbiyah / didikanuntukmasadepananak-anak Pupuksuasanakeimanan, harmonidankasihsayang, akandikurniakanoleh Allah kebahagiaan. Berikanpenekanandalamdidikandanseruahlikeluargadanmasyarakatkembalikepadaajaran agama yang menitikberatkepadakehidupanmurni.

 34. Langkah-langkahbagimembendungnya, iaitu …. Usaha perluditingkatkan agar institusikeluargadanmasyarakatkembalimemperkukuhdanterapkannilai agama dandisiplinhidupdalammengawaltingkahlakuremaja. Pihakberkuasaperlumengambillangkahtegasuntukmembendungisupergaulanbebas. Sebarangaktivitidankegiatanperludikawalbagimengelakberlakunyapenyakitsosial.

 35. SabdaRasulullah S.A.W إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ. حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ. حَتَّى يُسْأَلُ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. “Sesungghnya Allah s.w.t. akanmenyoaltiap-tiappenggembalaakanapa yang digembalakannya, adakahdiamenjaganyadenganbaik, ataudiamenyia-yiakannya, sehinggalahseseoranglelakiituakandisoaltentangahlirumahnya”.

 36. MarilahucapkanselawatdansalamkepadaRasulullahs.a.w. sebagaimanafirman Allah … (Surah Al-Ahzab : Ayat 56) “Sesungguhnya Allah TaalaDan Para MalaikatSentiasaBerselawatKeAtasNabi (Muhammad) . WahaiOrang-orangBeriman! BerselawatlahKamu KeAtasnya Serta Ucapkanlah Salam Sejahtera DenganPenghormatanKeAtasnyaDenganSepenuhnya”.

 37. Selawat

 38. DOA وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, kurniakanlahkeredhaankepadaKhulafa’ Rasyidindansahabatseluruhnyasertaparatabiindenganihsanhinggaharikemudian.

 39. DOA اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاﻷَمْوَاتِ Ya Allah, ampunkanlahdosagolonganmuslimindanmuslimat, mu’minindanmu’minaatsamada yang masihhidupatau yang telahmati.

 40. Ya Allah … PeliharakanlahSeri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al MuktafiBillahShah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahJuaZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 41. Ya Allah … PeliharakanlahPemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-WathiqiBillah Sultan Mizan ZainalAbidin. Dan PeliharakanlahJuaPemimpin-Pemimpinnya, Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta SeluruhRakyatnya Dari KalanganUmat Islam DenganRahmatMu. WahaiTuhan Yang MahaPenyayang.

 42. DOA YaAllah Muliakanlah Islam danOrang-orang Islam. Tolonglah Islam danOrang-orang Islam sertahimpunkanlahmerekadiataslandasankebenarandanagama.Hancurkanlahkekufurandanorang – orang yang syiriksertaorangmunafikdanjugamusuh-musuhMusertamusuh-musuh agama.

 43. DOA Ya Allah… AmpunkanlahDosa-dosaKami Dan Saudara-saudaraKami Yang TerdahuluTelahBeriman Dan JanganlahEngkauBiarkanKedengkianDalamHatiKamiTerhadapOrang-orang Yang Beriman.SesungguhnyaEngkauMahaPenyantun Dan MahaPenyayang.

 44. DOA Ya Allah … KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan MerahmatiKamiNescayaKamiAkanMenjadiOrang Yang Rugi. Ya Allah… KurniakanlahKepadaKamiKebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta HindarilahKami Dari SeksaanNeraka.

 45. WahaiHamba-hamba Allah…. Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlaranganNYAini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 46. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApa Yang KamuKerjakan.

More Related