1 / 7

osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija:

SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Niksic Vuka Karad zica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk @cg.yu ; romacentar@cg.yu www.sosnk.org. osnovan feb., 1998.

chas
Télécharger la présentation

osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija: Promocija i zastita zenskih i djecijih prava i aktivan otpor svim vrstama diskriminacije i nasilja !!!

  2. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Primarni fokus na: • eliminaciji nasilja nad zenama i djecom • podizanju sposobnosti zena da ravnopravno ucestvuju u svim segmentima drustvenog razvoja • kreiranju sigurnog, prijateljskog i podrzavajuceg okruzenja za zene i djecu

  3. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Implementacija UN R 13 25 u Niksicu, Crna Gora • Jun 2005. Bec, konferencija “Zene u prevenciji konflikata i upravljanju krizama” • Mart – Jun 2006.projekat “Lokalna inicijativa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja kroz implementaciju UN R 13 25 u Niksicu”, UNDP i Kancelarija za ravnopravnost polova Vlade RCG Treninzi za: • Romkinje • politicke partije, sindikati • NVO • institucije Treninzima obuhvaceno 70 ljudi iz Niksica

  4. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Glavni cilj projekta: • Eliminacija svih oblika nasilja nad zenama kroz implementaciju lokalnih i medjunarodnih rodnih mehanizama Projektni ciljevi: • Razmjena informacija o ulozi i ucescu zena u prevenciji konflikata, upravljanju krizama i mirovnim procesima • Podizanje nivoa znanja o nacionalnim i medjunarodnim mehanizmima za uvodjenje rodnih principa i vrijednosti kod predstavnika vladinog i nevladinog sektora • Stvaranje uslova u opstini Niksic za uvodjenje principa i vrijednosti NAP o rodnoj ravnopravnosti u Niksicu

  5. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org PREPORUKE UCESNIKA/CA TRENINGA: • Edukacija o UN R 13 25 svih lokalnih drustvenih subjekata • Medijska prezentacija UN R 1325 • Nominovanje zena na kljucne pozicije kako bi doprinijele proaktivnoj implementaciji UN R 1325 • Povezati NVO sektor, politicke partije, sindikat, institucije da promovisu RR i vrijednosti UN R 1325 • UN R 13 25 tumaciti zajedno sa CEDAW • Implementacija UN R 13 25 mora ukljuciti iskustva lokalnih NVO i informacije koje posjeduju

  6. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org PREPORUKE SOS TELEFONA NIKSIC: • Zene moraju biti ukljucene u donosenju odluka i moraju biti kljucni akteri u drustvenim procesima prevencije konflikata • Ne smije se doprinositi stvaranju stereotipne uloge /slike zena u konfliktnim situacijama , zene stidljive, bespomocene , bez sopstevne volje • Zene treba ohrabriti da se kandiduju za funkcije na razlicitim politickim nivoima • Zenama treba omoguciti treninge prije izbora • Zena mora biti na vidljivim politickim pozicijama na lokalnom nivou • Zenske lokalne nevladine organizacije moraju biti aktivno ukljucene u implementaciju UN R 1325

  7. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Hvala za paznju www.sosnk.org

More Related