Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija: PowerPoint Presentation
Download Presentation
osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija:

osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija:

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org osnovan feb., 1998. SOS telefon Niksic implementirao 60 projekta Misija: Promocija i zastita zenskih i djecijih prava i aktivan otpor svim vrstama diskriminacije i nasilja !!!

  2. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Primarni fokus na: • eliminaciji nasilja nad zenama i djecom • podizanju sposobnosti zena da ravnopravno ucestvuju u svim segmentima drustvenog razvoja • kreiranju sigurnog, prijateljskog i podrzavajuceg okruzenja za zene i djecu

  3. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Implementacija UN R 13 25 u Niksicu, Crna Gora • Jun 2005. Bec, konferencija “Zene u prevenciji konflikata i upravljanju krizama” • Mart – Jun 2006.projekat “Lokalna inicijativa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja kroz implementaciju UN R 13 25 u Niksicu”, UNDP i Kancelarija za ravnopravnost polova Vlade RCG Treninzi za: • Romkinje • politicke partije, sindikati • NVO • institucije Treninzima obuhvaceno 70 ljudi iz Niksica

  4. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Glavni cilj projekta: • Eliminacija svih oblika nasilja nad zenama kroz implementaciju lokalnih i medjunarodnih rodnih mehanizama Projektni ciljevi: • Razmjena informacija o ulozi i ucescu zena u prevenciji konflikata, upravljanju krizama i mirovnim procesima • Podizanje nivoa znanja o nacionalnim i medjunarodnim mehanizmima za uvodjenje rodnih principa i vrijednosti kod predstavnika vladinog i nevladinog sektora • Stvaranje uslova u opstini Niksic za uvodjenje principa i vrijednosti NAP o rodnoj ravnopravnosti u Niksicu

  5. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org PREPORUKE UCESNIKA/CA TRENINGA: • Edukacija o UN R 13 25 svih lokalnih drustvenih subjekata • Medijska prezentacija UN R 1325 • Nominovanje zena na kljucne pozicije kako bi doprinijele proaktivnoj implementaciji UN R 1325 • Povezati NVO sektor, politicke partije, sindikat, institucije da promovisu RR i vrijednosti UN R 1325 • UN R 13 25 tumaciti zajedno sa CEDAW • Implementacija UN R 13 25 mora ukljuciti iskustva lokalnih NVO i informacije koje posjeduju

  6. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org PREPORUKE SOS TELEFONA NIKSIC: • Zene moraju biti ukljucene u donosenju odluka i moraju biti kljucni akteri u drustvenim procesima prevencije konflikata • Ne smije se doprinositi stvaranju stereotipne uloge /slike zena u konfliktnim situacijama , zene stidljive, bespomocene , bez sopstevne volje • Zene treba ohrabriti da se kandiduju za funkcije na razlicitim politickim nivoima • Zenama treba omoguciti treninge prije izbora • Zena mora biti na vidljivim politickim pozicijama na lokalnom nivou • Zenske lokalne nevladine organizacije moraju biti aktivno ukljucene u implementaciju UN R 1325

  7. SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja NiksicVuka Karadzica 97 Tel./fax + 382 83 213 086; + 382 83 213 358 81 400 Niksic, Crna Gora E – mail: sosnk@cg.yu; romacentar@cg.yuwww.sosnk.org Hvala za paznju www.sosnk.org