Download
dezvoltarea capului i g tului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezvoltarea capului şi gâtului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezvoltarea capului şi gâtului

Dezvoltarea capului şi gâtului

1293 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dezvoltarea capului şi gâtului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dezvoltarea capului şi gâtului

 2. origine • Ectoderm • Mezoderm: • mezenchim primar al plicii cefalice • mezenchim al crestei neurale= ectomezenchim • mezenchim secundar, somitic • Endoderm

 3. Dezvoltarea capului • Săpt 4-a, în timpul neurulaţiei; • Tubul neural: 3 vezicule • Prozencefal • Mezencefal • Rombencefal • veziculelor cerebrale antrenează mezenchimul, mezo/ectodermul extr.cefalice • La sfârşitul L a-2-a capul = ½ din lung.corpului embrionar; • Plica cefalică tubercul fronto-nazal. • Proeminenţa cardiaca – caudal de tubercul fronto-nazal. • Pe părţile laterale se conturează arcurile branhiale

 4. tubercul fronto-nazal= totalitatea elem. mezenchimale, mezodermale şi ectodermale antrenate la dezv. encefalului. • O parte din sacului vitelin (tavanul endodermic) este inclusă intraembrionar  faringele primitiv • Faringele primitiv (segm.cranial al intest. primitiv)  ecto+ endodermul vin în contact mb.orofaringiană 12345678910111213 intestin antérieur intestin moyen intestin postérieurnotochordemembrane oropharyngée / stomodeummembrane cloacale / proctodeumallantoïdeébauche de la tyroïdeébauche des poumonsébauche du foieébauche du pancréas dorsalcanal vitellinébauche de l'estomac

 5. între Tuberculul fronto-nazal (super) şi proeminenţa cardiacă (infer.)  Stomodeumul (gura primitiva) • închis post. de mb. orofaringiană (se resoarbe S4) • delimitat lateral de arcurile faringiene (branhiale), S4-6. • rostral  tuber. fronto-nazal • caudal proeminenţa cardiacă 123456 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire) IIe arc pharyngien (arc hyoïdien) IIIe arc pharyngienIVe arc pharyngien Poches pharyngiennesSillon pharyngien

 6. Ulterior din 1 arc branhial (de fiecare parte)  2 muguri : • maxilar  rămân scurţi • mandibular fuzioneză • S4 - Mb. orofaringiană se resoarbe  comunicarea între stomodeum şi faringe

 7. Începe modelarea feţei,cav. bucală, nazală: • Lateral prin proliferări ectodermice aparplacodele: • Cristaliniana formarea cristalinului • Auditivă (otică)  urechea internă Arcurile faringiene vor forma procesul mandibular şi procesul maxilar

 8. S5-6 • infero-lateral îngroșări ectodermale7 = placodele olfactive  şanţurile olfactive fosele olfactive sacul olfactiv

 9. Concomitent subdiviziunea procesului fronto-nazal: • mugurele frontal1frontalul + părţile moi corespunzătoare; • aria triunghiulara  dosul nasului, septul nazal3 • 2 muguri nazali mediali2, ce se unesc  • filtrul 9(buzei superioare) • piesa incisivă a maxilei (palatul primar)7, • gingia super, • dinții incisivi superiori • mugurelelateral4 • pr. frontal al maxilei • os lacrimal • labirintul edmoidal • părţile moi corespuzătoare • Palatul secundar 9aparține maxilei si palatinului

 10. Palatul secundar9 aparţine maxilarului şi palatinului Dezvoltarea palatului primar, a narinelor şi foselor nazale primitive

 11. Scheletul capului • S5  desmocraniu; • S7: începe condrificarea; • S9: edificarea osteocraniului. Mezenchimul din partea ventrala a veziculelor cerebrale baza craniului. Mezenchimul din partea dorsală a veziculei prozencefalice calvaria. S5 – 3 tipuri de osificare: • Encondrală de cartilaj (ex. occipital, excepţie solzul) • Intramembranoasă  desmală (ex.frontal, parietal) • Intramembranos-condroidală (condrificarea și apoi invadarea cartilajului de ţesut fibros ce se osifica ulterior – ex: mandibula)

 12. La naştere rămân neosificate porţiuni membranoase, fontanelele: • Anterioară(bregmatică); • Posterioară (lambdoidă) – dispare la 2-3 luni postnatal; • Laterale (ptericǎ, astericǎ) – dispare la 2-3 săpt. postnatal.

 13. Musculatura capului • Mezenchimul 1 arc faringian Muşchii masticatori; Tensorul valului palatin; M. tensor al timpanului • Mezenchimul arc 2 faringian Muşchii epicranieni; M. mimicii; M. auriculari; M. velopalatini; M. scǎriţei. 123456789 M. temporalMusculature de la faceM. masséter M. digastrique (ventre antérieur)M. occipitalM. auriculaireM. digastrique (ventre postérieur)M. stylopharyngienMusculature pharyngée vert: 1er arc orange: 2ème arc bleu clair: 3ème arc bleu foncé: 4 arc).

 14. Anomalii • Buza de iepure – cheiloschizis (lipsa de sudură între mug.nazal medial şi maxilar) - părţile moi • Cheilognatoschizis (fisura separă osul incisiv de restul maxilei) • Gura de lup (lipsa descinderii piesei incisive); • Colobomul facial (lipsa unirii mugurilor nazali laterali cu cei mediali şi maxilar); • Rinoschizis (despicarea nasului); • Macrostomia/ microstomia; • Aprosopia (lipsa completă a mugurelui facial); • Agnaţia (lipsa mandibulei); • Micrognaţia.

 15. Macrostomia Síndrome de Goldenh Micrognatia y ausencia de la Macrostomiaa bilat. a predominio Izq. articulación temporomandibular Izq.

 16. Dezvoltarea gâtului • S4-5 – pe partea lat a corp embrionar (a stomodeumului), - ordine cr-caudală  arcurilor faringiene(branhiale) - reliefuri sagitale rotunjite, - separate de şanţuri faringiene (ectobranhiale). Se organizează în jurul arcurilor arteriale aortice, flancând segm faringian24 al intestinului primitiv. 123456 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire) IIe arc pharyngien (arc hyoïdien) IIIe arc pharyngienIVe arc pharyngien Poches pharyngiennesSillon pharyngien

 17. Intestinul faringian primitiv: • 2 orificii: - anterior, cranial (închis de mb. bucofaringiană) - posterior, caudal (se continuă cu intestinul primitiv anterior) • 4 pereţi: - laterali: arcurile faringiene; - ventral: câmpul mezobranhial (hipofaringian); - dorsal: viitoarea boltă a faringelui şi peretele său posterior.

 18. Pereţii laterali: • Arcurile faringiene (branhiale): - ecto- endoderm+ mezenchim local • primar al plicii cefalice -ectomezenchim • secundar somitic • sunt separate prin: • şanţuri faringiene6 (ectobranhiale) ce corespund la interior-pungilor faringiene2,5 (endobranhiale) 123456 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire) IIe arc pharyngien (arc hyoïdien) IIIe arc pharyngienIVe arc pharyngien Poches pharyngiennesSillon pharyngien

 19. Fiecare arc faringian conţine: • O artera desprinsă din sacul aortic ce se varsă în aorta dorsală • Un nerv cranian • Mezenchim precartilaginos, din care structurile scheletice cervicale • Arcurile faringiene (branhiale): tranzitorii 1234IIIIIIIV N. trijumeau N. facial N. glosso-pharyngienN. vagueIe arc pharyngienIIe arc pharyngienIIIe arc pharyngienIVe arc pharyngien

 20. Din primordiile apărute în morfogeneză  • Arc 1 mandibular – n. trigemen (V); • Arc 2 hioidian – n. facial (VII); • Arc 3  n. glosofaringian (IX); • Arc 4 şi 5 n vag (X) 12345678910 Lig. stylomandibulaireCartilage de MeckelOs hyoïde (grande corne)MarteauEnclumeEtrierLig. stylohyoïdienGrande corne de l'os hyoïdeCartilage thyroïdeCartilage cricoïde vert: 1er arcorange: 2ème arcbleu clair: 3ème arcbleu foncé: 4 arc). 123456789 M. temporalMusculature de la faceM. masséterM. digastrique (ventre antérieur)M. occipitalM. auriculaireM. digastrique (ventre postérieur)M. stylopharyngienMusculature pharyngée Elem. Scheletice vert : 1er arc; orange : 2ème arc; bleu clair: 3ème arc; bleu foncé: 4 arc).

 21. Arcul faringian 1(n.V) • Oase: maxila, zigomatic, solzul temporalului, mandibula, ciocanul4, nicovala5. • Muşchi: m. masticatori1,3, digastric p.a4., m. milohioidian, m. tensor timpan, m. tensor văl palatin. • Pielea –zonele inervate de cele 3 ramuri ale n. trigemen (V).

 22. Arcul faringian 2 (n.VII) • Oase: scarita6, pr.l stiloid T, lig. stilohioidian, ½ sup.hioid. • Muşchi: m. scaritei, m. auriculari, m. mimicii, m. stilohioid, digastric.p.p. • Arcul faringian 3 (n. IX) • schelet: ½ inf hioid8 • muşchi: m. stilofaringian8, m. constrictor superior al faringelui.

 23. Arcul IV şi VI (n.X) • Cartilajele laringelui: tiroid9, cricoid10, aritenoide, corniculate, cuneiforme. • Muşchi: - m. cricotiroidian, m. ridicător al valului palatin (peristafilin intern), m. constrictori ai faringelui9 (n. laringeu sup); - m. intrinseci ai laringelui (n. recurent), cu excepţia m. cricotiroidian.

 24. S1reces tubo-timpanic2 Ș1 meat ac ext A, epiteliul timpanic S2  tonsila palatină3 Ș2,3,4  sinus cervicalB ! Persistența  chiste,fistule branhiale preauriculare S3 paratiroida inf 4 și timus 6 S4 paratiroida sup 5timus 6 S5 corpul ultimobranhial7 celulele parafoliculare ”C” (sist.endocrin difuz) Evoluţia pungilor=saci(endobranhiale),şanţurilor (ectobranhiale) limitează la interior arcurile faringiene între ele;

 25. chiste, fistule branhiale: localizate de-a lungul marginii anterioare a m. sternocleidomastoidian.

 26. Câmpul mezobranhial Limba: din arcul I branhial 3 muguri: • median-tuberculul impar 5 (componenta mezobranhială: partea limbii anterior de foramen cecum. • 2 laterali 4  Corpul11 din arcul II branhial • Proeminentă mediană= copula • 2 tuberculi proximali din arcul III,IV branhial • Eminență mediană8 ↑acopera copula  radacina limbii12+epiglota • Muşchii: din somitele occipitale şi mezenchimul local (inervaţi de n.XII).

 27. Sensitiv: (tact) 2/3 anta limbii 1 Arc faringianN. lingual (NC V3) 1/3 post 3Arc faringianN.glosso-pharyngian (NCIX) planşeul limbii 4 Arc faringianN. vag (NC X) Sensorial: (gustativ) 2/3 anta limbii 2 Arc pharyngianCoardatimpanului (NC VII) 1/3 post : 3 Arc pharyngienN. glosso-pharyngian (NC IX) 4Arc pharyngienN. vag (NC X) Motor: musculatura 6 Arc faringianN. hipoglos (NC XII)

 28. Glanda tiroidă • Se dezvoltă S4-7; • Diverticul tiroidian (prin prolif endodermului mezobranhial,) ce creşte caudal  canalul tiroglos,(foramen cecumreg inf gît) ce se închide ulterior • ! persistă  chiste, ce pot fistuliza pe linie mediană între cartilajul tiroid şi hioid);

 29. Anomalii Limba/lueta: • Macro/ microglosie; • Limba di/trifidă; • Lueta bifida, • Lipsa luetei.

 30. Membrana bucofaringiană • Lama dubla ecto-endodermală; • Rol în organizarea segmentului cefalic al corpului; • Se resoarbe S5-a  continuitatea între stomodeum şi restul tubului digestiv; • Structurile anterioare inserţiei membranei – origine ectodermală(stomodeală); • Cele posterioare – structura endodermală (faringiana).

 31. Peretele dorsal al intestinului faringian • Endodermul formează: mucoasa boltei şi a peretelui posterior al faringelui.