Download
german n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
German PowerPoint Presentation

German

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

German

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. German FLS – October 27, 2014

  2. ichheiße Frau Michaelis.

  3. Hallo!

  4. Days of the Week

  5. Months