Download
s zlerle protokol kurallari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI

SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI

541 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI

 2. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Devlet, törenlerle yönetilir. • Kişi, işte, alışverişte ve yolculukta belli olur. • Konuşmak, insanın aklını diliyle kullanma sanatıdır. (Seneca)

 3. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Yazı memurun kalitesini; memurda kurumun kalitesini yansıtır. (N. Aytürk) • En etkili kişilik kendiniz olmaktır. (N. Aytürk) • Halk deyimiyle siz. “Siz siz olun”

 4. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Vatandaşı memnun etmenin yöntemi; onun beynine, yüreğine ve cebine hitap etmektir. (Prof. Dr. Ömer Peker) • Halkla ilişkilerde temel ilke, iyi insan ilişkileridir. (Doç Dr. K. Ufuk Bilgin) • Sekreterlik, yönetimi dışa açan penceredir. (N. Aytürk)

 5. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Ziyaretin kısa olanı makbuldür. (Atasözü) • Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri. (Oscar Wilde) • İnsanlar giyimi ile karşılanır, kelâmıyla uğurlanır. (Atasözü)

 6. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Konuğa en güzel ikram, güler yüzdür. (Doç. Dr. Türksel Kaya) • Davetsiz misafir mindersiz kalır. (Atasözü) • Nezaket centilmenliğin ilk şartıdır. (Samuel Smiles)

 7. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. (Cenap Şehabettin) • Bir erkeği saati, kravatı ve ayakkabısı temsil eder. (Doç. Dr. Hale Künüçen) • Bir insanın üç meziyeti vardır. Nezaket, hoşgörü ve dürüstlük. (James M. Mackintosh)

 8. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Garibe bir selam, bin altına bedeldir. (Atasözü) • Başarılı insan ilişkilerinin temeli; sıcak bir el uzatma, tatlı bir gülümseme, güzel bir söz söylemedir. (N. Aytürk) • Nezaket en iyi politikadır. (İngiliz Atasözü)

 9. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Günlük yaşamda her zaman ve herkese gülümsemenin, selam vermenin, lütfen demenin ve teşekkür etmenin maliyeti yoktur; ama kazanımı çoktur. (N. Aytürk) • İnsanlar kendilerini niyetlerine göre; başkalarını ise, sözlerine ve görüşlerine (kılık kıyafetlerine) göre değerlendirirler. (N. Aytürk) • Kıyafet uygarlığın ve kibarlığın önemli bir göstergesidir. (N. Aytürk)

 10. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut. (Atasözü) • Kişinin görgü düzeyi en çok sofrada belli olur. (N. Aytürk) • Bir hanımı giyimi, evi ve yemeği temsil eder. (N. Aytürk)

 11. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Bir konuğa gereğinden fazla önem ve değer vermek, ev sahibinin kendi önemini ve değerini düşürür. (N. Aytürk) • Konukseverlik Türklerin en güzel hasletidir. • Önce davranan en nazik olandır. (Fransız Atasözü)

 12. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Örgütsel yaşamda; üstlerle ilişkilerde saygı, eş düzeydekilerle ilişkilerde karşılıklılık, astlarla ilişkilerde ise nezaket esastır . (N. Aytürk) • Sekreter, yöneticinin zamanını yöneten kişidir. (N. Aytürk) • Kimse kalp para almak istemez. (ABD Atasözü)

 13. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Ast üst ilişkileri kurumsal alanda resmi, sosyal alanda ise, yarı resmi ilişkilerdir . (N. Aytürk) • Kamusal yaşamda üstlerin ricası emir, astların arzı taleptir. (N. Aytürk) • Biçim içeriğin aynasıdır. (Prof. Dr. Feyzi Uluğ)

 14. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Krala saygı mecburiyet, dilenciye saygı nezakettir. (İngiliz Atasözü) • Kişi vardır makam onurlandırır. Kişi vardır, makamla onurlanır. (Türk Atasözü) • Önem ve öncelik; kamusal yaşamda üstlere; toplumsal yaşamda hanımlara ve konuklara aittir. (N. Aytürk)

 15. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Hiçbir zaman istediğimiz gibi davranamayız. Çünkü evde eşimiz, dışarıda çevremiz, işyerinde amirlerimiz davranışlarımızı sınırlar. Bu yüzden her yerde ve her zaman uygun olmalıyız. (N. Aytürk) • Protokol, kamusal ve toplumsal yaşamın her aşamasında gerekli bir etkinliktir. (N. Aytürk)

 16. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • İnsanlar; ilk karşılaşma, tanışma ve görüşmelerdeki değerlendirmelerini, protokol kuralları açısından yaparlar. (N. Aytürk) • Protokol ve sosyal davranış kurallarının temeli; zarafet, nezaket, incelik, sevimlilik, hoşgörü ve saygıdır. (Nothalie Pacout)

 17. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Protokole önem vermek; kişiye, kuruma ve devlete olan saygınlığı artırır . (N. Aytürk) • Protokol sosyal yaşamda saygı ve nezakettir. (Doç. Dr. Türksel Kaya)

 18. SÖZLERLE PROTOKOL KURALLARI • Protokol, insanı küçültmez. Ama protokole önem verilmezse, oturulan mevkiin hakkı gözetilmezse, devlete ve millete zarar gelir. (İsmet İnönü) • Kalkacağın yere oturma. (Atasözü) • Kapıyı çalmadan içeri girmeyiniz. (Ayet)

 19. TEŞEKKÜRLER Ahmet Fikret BAYRAKLI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ARALIK 2007