Download
ppen ustamisteenused mis need on ja kellele n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õppenõustamisteenused – mis need on ja kellele? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õppenõustamisteenused – mis need on ja kellele?

Õppenõustamisteenused – mis need on ja kellele?

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Õppenõustamisteenused – mis need on ja kellele?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Õppenõustamisteenused – mis need on ja kellele? • Karjäärispetsialistide metoodikaseminar • 12.-13.03 2014

  2. Milliseks hindan oma kogemust hariduse tugiteenuste osas? Leia oma koht ajaliinil!

  3. Jaotage märksõnad õppenõustamisvaldkonna erialade vahel!

  4. Õppenõustamise valdkond • Eripedagoogika • Logopeedia • Psühholoogia • Sotsiaalpedagoogika

  5. Cinquain Õppenõustamine ___________, __________ (nimisõnad) ______, ______, ______ (omadussõnad) _____, _____, _____, _____ (tegusõnad) ______________ (põhisõna teise sõnaga)

  6. ÕN naiskonna cinquain 10.03.2014 Õppenõustamine laps, pere toetav, tõhus, õnnelik kuulamine, arendamine, soovitamine, kaasamine raja leidmine. Täname! Ave, Anu, Monika, Urve