Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROK PowerPoint Presentation

ROK

333 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROK

 2. ROK MÁ ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA A DVANÁSŤ MESIACOV

 3. ROK MÁ DVANÁSŤ MESIACOV,POVIEM O NICH ZOPÁR SLOV.PRVÝ Z NICH JE JANUÁR,SNEHULIAKOM DÁVA DAR.

 4. DRUHÝ MESIAC FEBRUÁR,SLNEČNÝCH DNÍ MÁVA PÁR.S DEŤMI V DOBREJ NÁLADESTVÁRA KÚSKY NA ĽADE.

 5. TRETÍ MAREC JEDINÝŽENIE ZIMU Z DEDINY:BER SA, TETA Z OKOLIA,ORÁČ IDE DO POĽA!

 6. APRÍL POĽOM PRELETÍSEJE ŽITKO PRE DETI.AKO ŠTVRTÝ V PORADÍ,AJ PRI HRE IM PORADÍ.

 7. PIATY CHODÍ MESIAC MÁJ,UČÍ SPIEVAŤ LES I HÁJ.SADÍ KVETY DO ŠIAT LÚK,ŠVÁRNYM CHLAPCOM ZA KLOBÚK.

 8. ŠIESTY JÚN MÁ TAKÝ KĽÚČ,ČO POZLÁTI SLNKA LÚČ.ZAVŠE O ŇOM POTÁRA,ŽE PRÁZDNINY OTVÁRA.

 9. SIEDMY JÚL NÁM DOVOLÍZAČAŤ ŽATVU NA POLI,DEŤOM ŠANTIŤ V POTOKU.JE IM HOP-CUP DO SKOKU.

 10. ÔSMY AUGUST V ZÁHRADENEVYHNE SA PARÁDE.VITAJ U NÁS VZÁCNY HOSŤ!NESIEŠ JABĹK, BROSKÝŇ DOSŤ?

 11. SEPTEMBER JE DEVIATY,ZO STRIEBRA MÁ OPRATY,V KOČI VOĽKY-NEVOĽKYVEZIE DETI DO ŠKÔLKY.

 12. OKTÓBER JE MESIAC SNOV,ROBÍ HRAČKY Z GAŠTANOV.STOJÍ V RADE DESIATY,VIE TO KAŽDÝ, JA A TY.

 13. JEDENÁSTY NOVEMBERDO ÚKRYTOV ŽENIE ZVER.OBERÁ STROM O LISTY –NOSÍ KABÁT ZLATISTÝ.

 14. A DVANÁSTY DECEMBERROZDÁ DEŤOM VRECE HIER.OZDOBÍ SMREK VLOČKAMIA RÔČIK JE ZA NAMI.

 15. Spracovala : DANIELA TEXT: METODICKÝ ZÁSOBNÍK OBRÁZKY: www.google.sk www.beruska8.cz www.clker.com