Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturforst else 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturforst else 2

Kulturforst else 2

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kulturforst else 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kulturforstelse 2 Kulturmdet

  2. Sidste gang Kulturforstelse Ens selvforstelse Ens forstelse af andre (f.eks. Etnocentrisme og stereotyper) Andres vrdier og forventninger til selvflgelig adfrd Diverse kulturdimensioner Andres selvforstelse og forstelse af andre

  5. I dag Hans Gullestrups Kulturglas Horisontal, vertikal og tidsdimension Evaluering af kulturforstelse d. 18. November: opgaveudlevering Kulturmdet Swedes as others see them Jean Martinsson Case The Story of Scantecon-Nippontel Alliance Kulturel forberedelsestest

  7. Gullestrups kulturdefinition Kultur er den verdensopfattelse og de vrdier, moralnormer og faktisk adfrd samt de materielle og immaterielle frembringelser heraf som mennesker overtager fra en foregende generation; som de - eventuelt i ndret form sger at bringe videre til nste generation; og som p en eller anden mde adskiller dem fra mennesker tilhrende andre kulturer

  9. Horisontal dimension Hvordan naturen bearbejdes? (teknologi) Hvordan udbyttet deles? (konomiske institutioner) Hvordan man lever sammen? (sociale institutioner) Hvem der kontrollerer hvem? (politiske institutioner)

  10. Horisontal dimension fortsat 5. Hvordan viden, ideer og vrdier udbredes blandt individer og grupper (sprog og kommunikation i bredeste betydning) Hvordan individerne og helheden er integreret, bliver vedligeholdt og udviklet (reproduktion, opdragelse, sundhedsvsen og uddannelsessystem) Hvordan en flles identitet skabes og bevares (ideologi) Hvordan synet p forholdet mellem liv og dd manifesteres (religise institutioner)

  11. Den vertikale dimension Det umiddelbare observerbare symptomlag Det vanskeligt observerbare strukturlag Norm- og morallaget Det delvist legitimerende vrdilag Det generelt accepterede hjeste vrdilag Den grundlggende verdensopfattelse

  12. Tidsdimensionen: kulturen er dynamisk ikke statisk

  13. Kulturlag

  14. Kulturbriller

  15. Kultur-aflevering

  16. Kulturopgave fortsat

  17. Swedes as others see them Jean Phillip-Martensson Brite, bosiddende i Sverige Interviewede 171 personer fra forskellige lande Agenter, indkbere, leverandrer, lokale ledere af svenske datterselskaber, head-hunters, bankansatte og statsansatte

  18. Japansk forretningsmand: They often insist on detailed written contracts at a very early stage in the negotiations, leaving no room to accomodate unforeseen circumstances and then they do not honour the contract

  19. Engelsk forretningsmand: Many Swedish companies appear unaware of local conditions prevailing on other markets. When they write contracts they take no account of them and include only those conditions which would exist in Sweden. When the unexpected happens, they refuse to honour the contract, claiming that conditions have changed. This naturally puts the prime contractor in an awkward position. Next time he avoids sub-contracting to the Swedes

  20. Forskelle i beslutningsproces

  25. Fiktiv dialog mellem amerikaner og svensker Whats your name? Gran Gran? How do you spell that? ErGOwith two pricks on the O R A N. You a married man Gran? Yes. Got any kids? Yes. Boys or girls? Both. What ages are they?

  29. Scanticon-Nippontel Alliance Case-arbejde