Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logo PowerPoint Presentation

Logo

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Logo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Logo Środowisko pracy

 2. Pierwszy kontakt z grafiką żółwia można rozpocząć poprzez aplikację Ile 1.0 z pakietu ELI

 3. DALSZE INFORMACJE... • Logo Komeniusz • Logomocja-Imagine • Znając język Logo, można tworzyć algorytmy w każdym środowisku obsługującym język

 4. OKNO PROGRAMU Obszar ekranu graficznego Obszar ekranu tekstowego

 5. Praca z wybranymi oknami • Klawisz F5 – ekran graficzny • Klawisz F7 – ekran tekstowy • Klawisz F6 – ekran dzielony (graficzny i tekstowy) lub można wybrać odpowiednie przyciski na pasku narzędzi

 6. Kursor graficzny (żółw) Znaki zachęty

 7. Kursor graficzny (żółw) można zmieniać, korzystając z prawego przycisku myszy

 8. Praca w trybie tekstowym Polecenia : Pisz 56 + 4 Ps „WITAJ Ps abs (-4) Ps (10/2) – (3/4) Zmażtekst (zt) – usuwanie wpisanych poleceń trybu tekstowego

 9. Niektóre funkcje pierwotne Logo

 10. Interakcyjny tryb pracy Więcej...po naciśnięciu przycisku na dole strony

 11. Wpisywanie poleceń procedury

 12. Tworzenie procedur – polecenie Pamięć|Obiekty|Dodaj procedurę