Download
ronde tafel radiologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RONDE TAFEL RADIOLOGIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RONDE TAFEL RADIOLOGIE

RONDE TAFEL RADIOLOGIE

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RONDE TAFEL RADIOLOGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RONDE TAFEL RADIOLOGIE Brussel, 20 november 2008 W. De Roovere

  2. ONE YEAR AGO • Ronde tafel «Radiotherapie» • Mede als gevolg van 1 incident in Belgïe, meerdere in Frankrijk, • Overdosissen of verkeerde dosissen.. • Gekoppeld aan wens van het FANC en de medici «om te vorderen». • Conclusies • Goede reacties van medici • Impact media fel onderschat • Patiënt aanvaardt medische fouten, wenst menselijke aanpak • notificatie “verplichting”, eigen communicatie en kwaliteitssysteem In het belang van allen : de patiënt, de medici, het FANC …

  3. TODAY • Ronde tafel « Radiologie » = samen overleggen • Een verschillend probleem : • Lage dosissen, meerdere applicaties/veel patiënten • Hoge, snel stijgende, globale dosis • Belang patiënt • Indicaties wijzend op modetrend? • Belangrijke verschillen tussen medische centra • Why? • Voldoende aandacht voor ALARA? - met respect noden patiënt - alternatieve technieken

  4. VASTSTELLINGEN • Snel stijgende bevolkingsdosis. • Niet de centrales, niet het IRE, maar medisch

  5. VASTSTELLINGEN • Natuurlijk « goed doel », maar ook zo voor centrales, IRE… Geen reden om niet ernstig te bekijken… FANC wenst de positieve trend ingezet door de medici te ondersteunen Geen afschrikken patiënt : beter nu dan later Aangepaste communicatie

  6. REFLECTIE OVER … • Justificatieprincipe • Dosis (echt) nodig? • Alternatieven • ALARA – dosissen voor beoogde doel • « meten is weten » : Consilium Radiologicum + FANC • Grote verschillen in dosissen • Aangepaste kwaliteitsbenadering • Met toegevoegde waarde • Meer dan voor de « appearance » • Leren uit ongevallen en overdosissen (patiënt, medisch personeel) • Nieuwe inzichten • R&D

  7. Via actieve participatie van alle stakeholders • Fundamentele aanpassing van regelgeving • No-blame kwaliteitssysteem • Sharing van ervaringen Of ook … • Samen op weg naar een echte veiligheids-en ALARA cultuur!