Download
kaarten op tafel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaarten op tafel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaarten op tafel

Kaarten op tafel

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kaarten op tafel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaarten op tafel

 2. Welk plaatje past bij jou?

 3. Wat betekent vriendschap voor jou?

 4. Welk plaatje laat iets zien over je ouders?

 5. Eer je vader en je moeder

 6. Wat houdt ‘eert uw vader en uw moeder’ in, denk je?

 7. 10 gebodenExodus 20:1-17 • Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. • Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. • Gij zult de naam van de HEER, uw God, niet ijdel gebruiken. • Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. • Eer uw vader en uw moeder. • Gij zult niet moorden. • Gij zult niet echtbreken. • Gij zult niet stelen. • Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. • Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

 8. Het gebod in de context De geloofsoverdracht vond plaats van vader op zoon. De boodschap van God werd doorgegeven van de ene generatie op de andere (Psalmen 78:1-8). Je ouders niet eren was in de Bijbelse tijd jezelf afsluiten van het verbond en de beloften van God.

 9. Eren Het Bijbelse ‘eren’ betekent niet dat we onze ouders moeten vereren alsof ze heiligen waren. Zij zijn ook maar mensen, net als wij.

 10. Persoonlijke verantwoordelijkheid De christelijke godsdienst is hierin uniek. Hier geen voorouderverering, geen vergelding die namens de familie of het voorgeslacht uitgevoerd moet worden. Geen ongezonde binding naar het verleden toe. Al in het Oude Testament wordt verwezen op de persoonlijke verantwoordelijkheid (Ezechiël 18). We zijn allemaal wel een ‘product’ van onze opvoeding, maar dragen ons eigen deel.

 11. ‘Eren’ is ook niet hetzelfde als gehoorzamen Natuurlijk mogen ouders gehoorzaamheid eisen om hun kinderen te beschermen tegen gevaren die ze zelf nog niet kunnen inschatten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld stellen dat kleuters een hand moeten geven bij het oversteken. Als ouders dit tien jaar later nog steeds eisen, is er echter duidelijk iets mis!

 12. Wat is het verschil? Ouders hebben volgens de bijbel gezag over je. Ze hebben alleen geen macht over je.

 13. Wat hoort bij ouderlijk gezag? Straffen democratisch overleg kinderen vrij laten kinderen dwingen naar de kerk te gaan

 14. kabeed Eren’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘kabeed’ dat betekent: ‘gewicht toekennen aan iets’ of ‘iemand zijn volle gewicht geven’. Deze term wordt in de Bijbel vaak gebruikt in verband met God. God ‘eren’ betekent God erkennen als wie Hij wezenlijk is, God erkennen als God. Zo moeten we onze ouders ook erkennen in hun ouder-zijn: zij zijn de twee mensen die ons het leven gaven. 

 15. Wat zou ‘eren’ voor jou kunnen betekenen? In gesprek gaan Ze proberen te begrijpen

 16. Losmaken – een natuurlijk proces waar de Bijbel zelfs al over schrijft! ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.’ 

 17. Eren en je losmaken Eigenlijk begint het al in je puberteit. Je begint de drang te krijgen om je los te maken. Je eigen weg te gaan, te ontdekken hoe jij in het leven wilt staan. Dit is heel moeilijk voor ouders. Maar je voelt ook de druk en de wensen van je ouders. Je houdt van hen en wilt hen zo min mogelijk pijn doen. Maar je voelt een ‘innerlijk moeten’ om je van hen los te maken.