1 / 16

TEORIE HER

TEORIE HER. Nejmenovaná studentka, písemka, 2003:  „Teorii her neznám, ale kdo si hraje, nezlobí“ . Obsah přednášky. Pojem konfliktní situace Modely teorie her Řešení v oboru čistých strategií Řešení v oboru smíšených strategií. Vznik a vývoj teorie her.

hedy
Télécharger la présentation

TEORIE HER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEORIE HER Nejmenovaná studentka, písemka, 2003:  „Teorii her neznám, ale kdo si hraje, nezlobí“ 

 2. Obsah přednášky • Pojem konfliktní situace • Modely teorie her • Řešení v oboru čistých strategií • Řešení v oboru smíšených strategií

 3. Vznik a vývoj teorie her • Nalezení optimální strategie v hazardních hrách • Model konfliktní situace • John von Neumann, Oscar Morgenstern - 1928 • Ekonomické chování - volba alternativy rozhodnutí • Hry inteligentních hráčů • Hry s neinteligentním hráčem

 4. Jak na tohle?

 5. Komponenty modelu teorie her • Dva hráči • Množiny strategií každého hráče • Výplaty pro každou dvojici strategií • Výplatní matice • Konstantní, resp. nulový součet

 6. Výplatní matice

 7. Příklad Dvě televizní stanice se rozhodují, jaký typ programu nasadit do hlavního vysílacího času v určitý den, kdy se na televizi dívá 5 mil. diváků. Vybírají mezi thrillerem, krimi a komedií. V tabulce jsou výsledky průzkumu – počet diváků z těch 5 mil., kteří by se dívali na televizní stanici A v případě kombinací jednotlivých pořadů:

 8. Hra dvou inteligentních hráčů Základní věta teorie maticových her Každá maticová hra je řešitelná - existují optimální strategie hráčů a cena hry Strategie zaručující nejlepší možný výsledek hráčů, když hráči neudělají chybu

 9. Čistá a smíšená strategie • Čistá strategie - jednoznačně určená strategie hráče • Smíšená strategie - pro každou strategii je dána pravděpodobnost jejího použití - četnost použití při opakování hry

 10. Postup řešení maticových her • 1. Stanovení strategií hráčů a sestavení výplatní matice • 2. Pokus o řešení hry v oboru čistých strategií • 3. Pokud hra nemá sedlový bod, řešení hry v oboru smíšených strategií

 11. Řešení v oboru čistých strategií

 12. Příklad Řešíme v oboru čistých strategií

 13. Řešení v oboru smíšených strategií • Sestavení modelu lineárního programování z hlediska jednoho z hráčů • Vyřešení modelu pomocí simplexové metody • Výsledné řešení: • - vektor b: smíšení strategie hráče, z jehož pohledu byl model sestaven • - duální ceny nebázických proměnných: smíšené strategie druhého hráče

 14. Řešení v oboru smíšených strategií Malinko upravíme zadání

 15. Řešení v oboru smíšených strategií Model lineárního programování z hlediska televize B 1,3x1 + 0,8x2 + 3x3≤ 1 2,2x1 + 2,8x2 + 2x3≤ 1 1,9x1 + 0,7x2 + 3,5x3≤ 1 Z = x1 + x2 + x3→ MAX x1,2,3 ≥ 0

 16. Řešení v oboru smíšených strategií

More Related