1 / 42

TEORIE HER

TEORIE HER. TEORIE HER. a nal ýza konfliktů. TEORIE HER. a nal ýza konfliktů kooperace. TEORIE HER. a nal ýza konfliktů kooperace včetně evolučního hlediska. HRA – základní vymezení. ANTROPOLOGIE. HRA – základní vymezení. ANTROPOLOGIE. KLASICKÁ GT. HRA – základní vymezení.

jon
Télécharger la présentation

TEORIE HER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEORIE HER

 2. TEORIE HER analýza konfliktů

 3. TEORIE HER analýza konfliktů kooperace

 4. TEORIE HER analýza konfliktů kooperace včetně evolučního hlediska

 5. HRA – základní vymezení

 6. ANTROPOLOGIE HRA – základní vymezení

 7. ANTROPOLOGIE KLASICKÁ GT HRA – základní vymezení

 8. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, KLASICKÁ GT HRA – základní vymezení

 9. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je KLASICKÁ GT HRA – základní vymezení

 10. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná KLASICKÁ GT HRA – základní vymezení

 11. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná b) primárně neslouží dosažení základních potřeb pro přežití KLASICKÁ GT HRA – základní vymezení

 12. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná b) primárně neslouží dosažení základních potřeb pro přežití KLASICKÁ GT hra = činnost více jedinců HRA – základní vymezení

 13. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná b) primárně neslouží dosažení základních potřeb pro přežití KLASICKÁ GT hra = činnost více jedinců kteří a’) nemají zcela totožné zájmy HRA – základní vymezení

 14. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná b) primárně neslouží dosažení základních potřeb pro přežití KLASICKÁ GT hra = činnost více jedinců kteří a’) nemají zcela totožné zájmy b’) každý má šanci společnou situaci v rámci pravidel ovlivnit tak, aby co nejlépe odpovídala jeho zájmům HRA – základní vymezení

 15. ANTROPOLOGIE hra = činnost jedince, která je a) svobodně motivovaná b) primárně neslouží dosažení základních potřeb pro přežití KLASICKÁ GT hra = činnost více jedinců kteří a’) nemají zcela totožné zájmy b’) každý má šanci společnou situaci v rámci pravidel ovlivnit tak, aby co nejlépe odpovídala jeho zájmům c’) a svobodnou vůli volit strategie, tzn. techniky, jak své zájmy prosazovat HRA – základní vymezení

 16. hlavolamy (zápalkové úlohy) PŘÍKLADY

 17. hlavolamy (zápalkové úlohy) hry v Huizingově smyslu PŘÍKLADY

 18. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu PŘÍKLADY

 19. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu hra v obou smyslech PŘÍKLADY

 20. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu hra v obou smyslech - svobodná, ne nutná k přežití / rozmnožení PŘÍKLADY

 21. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu hra v obou smyslech - svobodná, ne nutná k přežití / rozmnožení - dva svobodní jedinci, jeden nemůže předvídat chování druhého PŘÍKLADY

 22. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu hra v obou smyslech - svobodná, ne nutná k přežití / rozmnožení - dva svobodní jedinci, jeden nemůže ve smyslu deterministickém předvídat chování druhého PŘÍKLADY

 23. hlavolamy (zápalkové úlohy) hra NIM hry v Huizingově smyslu hra v obou smyslech - svobodná, ne nutná k přežití / rozmnožení - dva svobodní jedinci, jeden nemůže ve smyslu deterministickém předvídat chování druhého - jejich zájmy jsou v ostrém protikladu: vzít poslední zápalku PŘÍKLADY

 24. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM

 25. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu

 26. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku.

 27. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo

 28. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte

 29. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte

 30. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří

 31. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří • Takže bude druhý

 32. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří • Takže bude druhý • No a nakonec střílí Divokej Bill co nikdy nemine cíl

 33. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří • Takže bude druhý • No a nakonec střílí Divokej Bill co nikdy nemine cíl (100%)

 34. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří • Takže bude druhý • No a nakonec střílí Divokej Bill co nikdy nemine cíl (100%) • Toto pořadí se opakuje, dokud nezůstane na živu poslední pistolník

 35. JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM • Pohádáte se s dalšími dvěma pistolníky v baru kdo má přesnější mušku. • Bude se střílet. Postupně, každý má zajištěno 1 rána / 1 kolo za předpokladu, že ještě žije. • Jste už trochu natavený/á • Máte 50 %šanci, že trefíte na co míříte • Ale zato začínáte • Sundance Kid je na tom lépe: z 80 % trefí kam míří • Takže bude druhý • No a nakonec střílí Divokej Bill co nikdy nemine cíl (100%) • Toto pořadí se opakuje, dokud nezůstane na živu poslední pistolník • Kam bude mířit vaše první rána ?

 36. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu

 37. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu • ale lze předvídat důsledky zvolených vzorců (taktik, strategií)

 38. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu • ale lze předvídat důsledky zvolených vzorců (taktik, strategií) • a na základě toho občas „předpovědět“, že jedinec si zvolí tu, která má pro něj nejvýhodnější důsledky

 39. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu • ale lze předvídat důsledky zvolených vzorců (taktik, strategií) • a na základě toho občas „předpovědět“, že jedinec si zvolí tu, která má pro něj nejvýhodnější důsledky • což ale zase nemůže vědět, protože „výhodnost“ také záleží na zvolené strategii ostatních účastníků

 40. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu • ale lze předvídat důsledky zvolených vzorců (taktik, strategií) • a na základě toho občas „předpovědět“, že jedinec si zvolí tu, která má pro něj nejvýhodnější důsledky • což ale zase nemůže vědět, protože „výhodnost“ také záleží na zvolené strategii ostatních účastníků • takže předpokládáme, že si myslí, že ostatní budou taktéžvolit tu strategii, která jim přinese nejvýhodnější důsledky

 41. TAK JAK JE TO S TÍM PŘEDVÍDÁNÍM? • chování účastníků nelze předvídat v deterministickém smyslu • ale lze předvídat důsledky zvolených vzorců (taktik, strategií) • a na základě toho občas „předpovědět“, že jedinec si zvolí tu, která má pro něj nejvýhodnější důsledky • což ale zase nemůže vědět, protože „výhodnost“ také záleží na zvolené strategii ostatních účastníků • takže předpokládáme, že si myslí, že ostatní budou taktéžvolit tu strategii, která jim přinese nejvýhodnější důsledky • což ale zase nemohou …

More Related