Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting - PowerPoint PPT Presentation

aktuellt fr n sveriges kommuner och landsting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

play fullscreen
1 / 6
Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting
144 Views
Download Presentation
irish
Download Presentation

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 12 maj 2014

  2. Öppna jämförelser för kollektivtrafik • Publicerad 26 mars • Verktyg för politisk styrning • Indikatorn tillgänglighetsanpassade bussar • Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon är att det ska vara utrustat med ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre kriterier måste vara uppfyllda.

  3. Resultat av öppna jämförelser • Blekinge, Skåne och Stockholm i topp • Riksgenomsnitt 61% • Ålder på fordonsflottan är en faktor som kan påverka • Målsättning: kunna ha med hela-resan-perspektivet • Ladda ner eller beställ på vår webb!

  4. Nätverket för tillgänglighetsfrågor • Gemensamt initiativ från Handisam och SKL. • Målgruppen är mestadels kommunala tjänstemän, några politiker, inom tillgänglighetsområdet. • Skapa kontakter, inspirera, sprida kunskaper, goda exempel m.m. • 516 medlemmar som representerar 215 olika kommuner, landsting eller myndigheter.

  5. Några aktuella frågor i huset • Många som jobbar med tillgänglighetsfrågor – ex. fysisk planering och byggande, hälsa och vård, arbetsmarknad och sysselsättning. • Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. • Kollektivtrafik på landsbyggden, projekt om länsöverskridande närtrafik och samverkan

  6. Kontakta mig gärna! Emma Gyllander Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad emma.gyllander@skl.se 08-452 71 64, 076-526 90 64