Download
a talajok mechanikai tulajdons gai v n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A talajok mechanikai tulajdonságai V. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A talajok mechanikai tulajdonságai V.

A talajok mechanikai tulajdonságai V.

161 Views Download Presentation
Download Presentation

A talajok mechanikai tulajdonságai V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A talajok mechanikai tulajdonságaiV.

 2. Korszerű mechanikai modellek

 3. Alap alatti talajmechanikai viselkedésének elemzése süllyedésszámítás függőleges talaj-összenyomódásból süllyedés időbeli alakulásának számítása konszolidációelmélet alapján törőerő meghatározása törési mechanizmus vizsgálata alapján Elkülönített vizsgálatok

 4. A talajok mechanikai viselkedésének hagyományos kezelése egy alap alatti talaj példáján • alapok alatti feszültségszétterjedés számítása a lineáris rugalmasságtan alapján, azt feltételezve, hogy a talaj viselkedése egy bizonyos feszültségszintig rugalmas, • a talajdeformációk meghatározása lineáris feszültség- alakváltozás összefüggéssel e „rugalmas” tartományra ésszerűen megválasztott modulusokkal, • az alakváltozások időbeli alakulásának elkülönített számítása lineáris konszolidációs modellel csak a kritikus talajzónákra • a képlékeny (törési) határállapot elkülönített vizsgálata a Coulomb-féle törési feltétel alkalmazásával törési mechanizmusokat feltételezve

 5. 1. feszültségek az alapok alatt Számítás Boussinesque nyomán a lineáris rugalmasságtan alapján

 6. 2. Alakváltozások számítása lineáris feszültség-alakváltozás kapcsolattal Térbeli feszültségi-alakváltozási állapot Lineáris alakváltozási állapot

 7. 3. Konszolidációs számítása Terzaghi elmélete alapján pillanatnyi, drénezetlen teherfelvitel után

 8. 4. Törési állapot vizsgálata Coulomb-elmélete alapján

 9. A talajok valós feszültség-alakváltozás kapcsolata a laborvizsgálatok tanúsága szerint triaxiális készülékben ödométerben deviatorikus viselkedés kompressziós viselkedés

 10. A talajok összenyomódása az első terhelés, a tehermentesítés és az újraterhelés hatására

 11. A talajok alakváltozásának időbeli alakulása

 12. Eltérések az idealizált viselkedésétől • homogén? előterheltséggel, mélységgeljavul • izotróp? vízszintesen más, mint függőlegesen • rugalmas? tehermentesülés és újraterhelés közben • lineáris? szűk feszültségtartományokban • képlékeny? az első terhelés hatásáraa kezdetektől • tönkremenetel? deviátorfeszültség hatására • javulás? az átlagos normálfeszültség hatására • konszolidáció? a tehernövekedés alatt is

 13. Feszültség-jellemzők xyzxyyzzx 123ab d

 14. Alakváltozási jellemzők exeyezgxygyzgzx e1e2e3ab d

 15. Izotróp, homogén, lineárisan rugalmas anyagHooke-törvény általánosított felírása

 16. Inhomogén, izotróp, lineárisan rugalmas anyag Gibson-talaj Eo E E = Eo + mE  z 1 mE z

 17. Dilatáció

 18. Inhomogén, izotróp anyag mélységgel növekvő kohézió co c c = co + mc  z 1 mE z

 19. Homogén, keresztirányban anizotróp, lineárisan rugalmas anyag Feszültség alakváltozási összefüggések (fizikai egyenletek) Független anyagjellemzők Anyagjellemzők kapcsolata

 20. Hipoelasztikus modellek elve

 21. Felkeményedő talaj:deviatorikus viselkedés E50 ≈ Eoed Eur ≈ (3…5)∙E50

 22. Felkeményedő talaj: kompressziós viselkedés

 23. Talajmerevség kis alakváltozások esetén