Download
a talajok mechanikai tulajdons gai iii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A talajok mechanikai tulajdonságai III. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A talajok mechanikai tulajdonságai III.

A talajok mechanikai tulajdonságai III.

108 Views Download Presentation
Download Presentation

A talajok mechanikai tulajdonságai III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A talajok mechanikai tulajdonságaiIII.

 2. A törési állapot leírása és vizsgálata

 3. Coulomb féle törési feltétel

 4. A talajok mechanikai viselkedésének sajátosságai • Feszültségek a szemcsevázon és a pórusvízben • Kezdeti feszültségi állapot, feszültségtörténet • Konszolidáció a terhelés alatt vagy után • Alakváltozások jellege és mértéke • Viszkózus tulajdonságok

 5. Talajtörési problémák vizsgálata Teljes feszültségek analízise ez a bizonytalanabb, ha nem lehet a másikat kötött és átmeneti talajok terhelés közbeni és közvetlen az utáni állapota Hatékony feszültségek analízise ez a jobb, hacsak lehet ezzel szemcsés talajban mindig, kötött talaj konszolidált állapotában, ha mérjük a víznyomást

 6. φ’ és c’ vagy φu és cu meghatározásakor (felvételekor) vegyük figyelembe a talaj további speciális tulajdonságait Modellező talajvizsgálatok

 7. A vizsgálatok modellezési elve • A kezdeti feszültségi állapotból kiindulva a várható feszültségváltozásokat utánozva terheljünk. • Az alakváltozások jellege, mértéke feleljen a valóságban várhatónak. • Az alakváltozások sebessége is feleljen meg a várható terhelési sebességnek.

 8. A modellezési elv alkalmazási feltételei • A valóságban várható terhelési viszonyok ismerete • A mérnöki feladat megismerése • Megfelelő talajfeltárás • A talajok nyírószilárdsági jellemzőinek ismerete • A viselkedés kvalitatív és kvantitatív jellemzőinek ismerete • Az egyes talajfajták viselkedésének sajátosságai • Általános és helyi tapasztalatok • Alkalmas nyírószilárdsági vizsgálatok végrehajtása • A vizsgálati eszközök és eljárások ismerete • Konkrét technikai, személyi és finanszírozási lehetőségek

 9. Laboratóriuminyírószilárdsági vizsgálatok

 10. Triaxiális cella

 11. Rutinszerű triaxiális vizsgálat feldolgozása j = 23,1° c = 37,3 kPa nyírófeszültség t kPa normálfeszültség s kPa

 12. Dobozos nyírás

 13. Dobozos nyíróvizsgálat feldolgozása

 14. Nyomószondázás Terepi nyíró-szilárd-sági vizsgá-latok Nyírószondázás Presszióméteres vizsgálat Nyírószondázás

 15. Szemcsés talajok nyírószilárdsága Száraz vagy telített állapotban a hatékony feszültségek analízise alkalmazható Telített állapotban nagyon gyors, lökésszerű terhelés esetén megfolyósodás következhet be Telítetlen állapotban csekély, többnyire elhanyagolt kapilláris kohézió

 16. Szemcsés talajok nyírószilárdsága szerkezeti ellenállás szemcsék közötti súrlódás

 17. Szemcsés talajok nyírószilárdsága • Tömörség (T) leglazább -6˚...…..+6˚ legtömörebb • Szemcseméret (D) finom homok 0˚..……+6˚ durva kavics • Szemeloszlás (U) U<3 -3˚..……+3˚ U>10 • Szemcsealak (A) sima, gömbölyű -5˚..……+1˚ éles, érdes

 18. Kötött talajok nyírószilárdsága Telített állapotban, szokásos terhelés mellett a teljes feszültségek analízise alkalmazható Telített állapotban lassú terheléskor, ill. konszolidáció végén a hatékony feszültségek analízise alkalmazható Telítetlen állapotban csekély súrlódási szög, jelentős kohézió

 19. Kötött talajok nyírószilárdsága