Download
levaade saare maakonna t iskasvanuhariduse hetkeolukorrast n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ülevaade Saare maakonna täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ülevaade Saare maakonna täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast

Ülevaade Saare maakonna täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast

275 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ülevaade Saare maakonna täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ülevaade Saare maakonna täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast

 2. SAARE MAAKONNA KOOLIDE - JA LASTEAEDADE VÕRK 2013/2014 Muhu Orissaare Leisi Mustjala Pöide Laimjala Kihelkonna Valjala Kaarma Pihtla gümn/kesk 5 Kärla Lümanda põhikoolid 9 lasteaed/põhikoolid 5 Kuressaare erikoolid Salme ametikool 1 kolledz 1 lasteaiad 16 Torgu Ruhnu Meelis Kaubi

 3. SAARE MAAKONNA ÕPILASED • ÜLDHARIDUS 3360 - 57 • KAK 886 - 46 • KOLLEDŽ 226 +20

 4. Põhiharidusega inimesed vanuses 20-34

 5. Põhiharidusega inimesed maakonna lõikes seisuga 31.12.2011.

 6. Põhihariduseta katkestajate määr 2008/2009-2011/2012

 7. TÄISKASVANUTE KOOLITUSASUTUSED SAARE MAAKONNAS

 8. TÄISKASVANUHARIDUSE KOOLITUSASTUSED SAARE MAAKONNAS 2014 Muhu Orissaare Leisi Mustjala Pöide Laimjala Valjala Kihelkonna Kaarma Kärla Pihtla 1.Kuressaare TG Lümanda 2.Kuressaare AK Kuressaare Salme 3.Ülikoolide KS 4.KG KK Osilia 5.EKK Anne Torgu 6.Saaremaa ÕK Ruhnu

 9. Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium Ainuke mittestatsionaarse õppega üldhariduskool täiskasvanud õppijale Saaremaal

 10. Kuressaare TäiskasvanuteGümnaasiumis … • üldharidus täiskasvanutele (7.-12. klass) • tasulised järeleaitamistunnid • tasulised riigieksamikursused • täiskasvanute täiendõpe • madruseõpe • karjäärikool

 11. Valikained KTG-s • merenduse alused • madruse kutseõpe • lapsehoid • soome keel • majandusõpetus • arvutiõpetus • karjääriõpe • usundiõpetus • giidindus

 12. KURESSAARE AMETIKOOL • Kuressaare Ametikoolis saab täiskasvanute täiend- ja ümberõppekursustel osaleda kõigis 15 õppekavarühmas kus viiakse läbi õppetööd. • Lisaks toimuvad AM-, A-, B-, C- ja CE-kategooria sõidukijuhtide, veoautojuhtide ning bussijuhtide täiend- ja ametikoolitused ja väikelaevajuhtide koolitused.

 13. KURSUSTE VALDKONNAD JA ERIALAD • Tarbekunst ja oskuskäsitöö – tekstiilitöö, nahatöö ja keraamika erialal • Juhtimine ja haldus – väikeettevõtluse ja ärikorralduse erialal • Majutamine ja toitlustamine – hotelliteeninduse, toitlustusteeninduse, kelneri ja koka erialal. • Materjalitöötluse (puu, paber, plast, klaas) – mööblirestauraatori ja väikelaevaehituse erialal

 14. Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine – rõivaõmblemise eriala • Toiduainetetöötlus ja tootmine – pagarkondiitri ja kondiitri eriala • Sotsiaaltöö ja nõustamine – sotsiaalhoolduse, täiskasvanuhoolduse ja tegevusjuhendaja hoolekandeasutuses eriala • Lastehooldus ja noorsootöö – lapsehoidja eriala • Reisimine, turism ja vabaajaveetmine – maaturismiettevõtluse, turismikorralduse ja rekreatsioonikorralduse eriala

 15. Aastal 2012 lõpetas ametikooli 989 kursuslast, neist 267 autokooli ja 722 erinevad kursused. • Kursused rahastatakse erinevatest vahenditest, tasuvad nii õppijad , tööandjad, Eesti Töötukassa , TTK RKT (täiskasvanute tööalase koolituse riiklik koolitustellimus) , erinevad ESF projektid. • Kuressaare Ametikoolis õpib tasemeõppes 264 täiskasvanut õhtuti ja laupäeviti või tsükliõppena.

 16. ÜLIKOOLIDE KESKUS SAAREMAAL • Põhieesmärk: asutajaülikoolide kaasamine Saaremaa regionaalsesse arengusse, arenguprojektides osalemine, kultuuri- ja haridusteenuste ning õppimisvõimaluste lisamine, regiooni identiteedi arendamine osapoolte koostöös, koostöö arendamine Läänemere regioonis • ÜKS`i koolituste täiskasvanute peamised sihtrühmad: pedagoogid, 50+, ülikoolide vilistlased jt.

 17. Olulisemad täiendkoolitused 2012-2013.a.pedagoogidele • HEV arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis TLÜ. • Sotsiaalpedagoogiline pädevus töös laste ja noortega TLÜ. • Piiblitemaatika kursus eesti keele ja kirjanduse õpetajatele TÜ. • Lapseea kogelus TLÜ. • Autism ja toimetulek autistliku lapse eripäradega.

 18. Loodushariduslikud koolitused • Aastaring looduses. Õppekavakohane täiendkoolitus Saare maakonna lasteaia- ja algklassiõpetajatele“. • Aastaring looduses. Õppekavakohane täiendkoolitus Saare maakonna lasteaia- ja algklassiõpetajatele“. • Loodusturismi täiendõpe Saaremaa turismi edendajatele.

 19. Magistriõpe Kuressaares • Rakendusliku sotsiaaltöö magistriõpe 2009-2011.Osa võttis 17 inimest, seni kaitstud 14 lõputööd.

 20. TÜ Väärikate Ülikool Kuressaares • Väärikate ülikooli sihtrühmaks on õpihimulised vanuses 50 aastat ja enam. Osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus, vaid huvi teadmiste ja enesetäiendamise vastu. Kavas on loengud üldharivatel silmaringi avardavatel ja praktilistel teemadel. • 2011/2012 kuulas loenguid 105 inimest • 2012/2013 kuulas loenguid 185 inimest • 2013/2014 õppijaid 185 inimest

 21. KG Koolituskeskus Osilia • KG Koolituskeskus OSILIA on Kuressaare Gümnaasiumi struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on korraldada täiendus- ja tasemeõpet ning vabahariduslikku õpet, sealhulgas õpetajate täiendusõpet.

 22. Tegevusvaldkonnad • koolitus: täiendus- ja tasemeõpe, vabahariduslik õpe; • projektid (LEMON; „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“; töötute koolitus) • nõustamine (pedagoogika, psühholoogia jm) • konverentsiteenused • tõlketeenused • õppereiside korraldamine

 23. MAGISTRIÕPE OSILIAS • TÜ haridusteaduskond, koolikorralduse magistriõpe 22 õppijat • Tallinna LÜ sotsiaalteaduskond, riigiteaduste magistriõpe, 15 õppijat • TÜ ärijuhtimise magistriõpe spetsialiseerumisega organisatsiooni käitumisele 26 õppijat • TÜ ärijuhtimise magistriõpe spetsialiseerumisega juhtimisele ja turundusele 22 õppijat • Tallinna Tervishoiukõrgkool, õdede tasemeõpe 21 õppijat

 24. PAKUTAVAD KURSUSED • Koolipedagoogika • Saare maakonna giidide koolitus • Keeled ( 6 erinevat keelt) • Ettevõtlus • Pottsepa koolitus • Raietööline • Väikeettevõtte dokumendihaldus, personalitöö ja raamatupidamine • Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine

 25. ERAKUNSTIKOOL ANNE • 21 aasta jooksul on kunstistuudio täiskasvanutele korraldanud 20 kunstiõppe projekti, 69 kunstniku ja 38 kunstiõpetaja juhendamisel. • Saaremaa Kunstistuudio koos 2003. a. loodud Erakunstikool Annega on koolitanud 4 678 täiskasvanut 149 erineval kunstikoolitusel. • Vanim kunstistuudio kursuslane on olnud 2007 a. 83.a. vanahärra, kes osales maaliõpingutes.

 26. KUNSTIKURSUSED • SIIDIMAAL • LOOVUSKURSUS • KERAAMIKA • MAALIMINE • TELGEDEL KUDUMINE • JOONISTAMINE • KLAASIKUNST • MOEPARADIIS • SISEKUJUNDUS • PORTSELANMAAL

 27. SAAREMAA ÕPPEKESKUS • Pakub erinevates vormides koolitusi (kursused, treeningud, klubid, ümarlauad), mis võimaldavad paremini hakkama saada erinevates eluvaldkondades • Tegevuse juhtmõtteks on „Areng koolituse kaudu“. • Õpetajad on tunnustatud spetsialistid, kel on õpetatavas aines mitte ainult kõrgtasemel teadmised ja oskused, vaid ka praktilise töö kogemused.

 28. PAKUTAVAD KURSUSED • ARVUTIKURSUSED • MÜÜK- JA KLIENDITEENINDUS • PSÜHHOLOOGIA • KEELEÕPE • MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS • TÖÖOHUTUS JA SEADUSANDLUS • EHITUS • MUUD KURSUSED

 29. NÕUSTAMINE • Psühholoogiline nõustamine • Perenõustamine • Võlanõustamine • Korteriühistute nõustamine

 30. TÄNAN TÄHELEPANU EEST.