Download
support tpm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Support - TPM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Support - TPM

Support - TPM

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Support - TPM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Support - TPM Jiří Chudoba 5.6.2007, SA1 meeting Tři věžičky

  2. TPM • TPM - Ticket Processing Manager • zpracovává nové případy • vyžádání doplňujících informací • řešení některých problémů • přiřazení problémů správným SU • kontrola odezvy • Práce v týmech • T1 (CE) až T14 (první směnu budou mít 25.6.) • obvykle 3 lidé v týmu • Školení a vzdělávání • sledování Broadcasts, LCG-ROLLOUT, GGUS případy • GGUS školení SA1 CZ meeting

  3. TPM směny • Počty případů a emailů • shift duben 2007: • 429 mailů (9.4. velikonoce) • ticket numbers: 20608 - 20813, 85 případů • shift květen 2007: • 580 mailů • tickets: 21836 - 22173, 208 případů SA1 CZ meeting

  4. GGUS interface • Web vs mail • Assign to • Internal diary • Public diary (nahradil Mail to submitter) • Solution • SU - hiearchická struktura • Reminder • Clone, Master and Slave tickets SA1 CZ meeting

  5. Problémy • Velmi různá úroveň TPM • mechanického přiřazení vs. skutečné řešení případů • přístup ke starým případům • 10.4. jsem našel 120 nevyřešených případů, které nebyly změněny více jak měsíc • TPM Asia Pacific - jiná časová zóna • zvýšení počtu týmů vede k horší kvalitě • méně časté směny • méně zkušeností • Přístup dalších SU • odezva TPM v minutách, odezva SU ve dnech (některé případy) • některé nepoužívají GGUS interface, není jasný stav případu • stav Waiting for reply • uživatel nedostal dotaz nebo již odpověděl • interface k dalším systémům • chybí mezikroky SA1 CZ meeting

  6. Příklady problémů Poznámky z dubna 2007 https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=15539- missing ATLAS sw version reported 14.11.2006 - no reaction until now, but the version is not needed anymore https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=20194- it took 16 days to update 1 email address, ticket for Warsawhttps://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=10287site BEgrid-KULeuven not responding ... admins: gridadmin@cc.kuleuven.behttps://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=9036configuration scripts, assigned to robert.harakaly@cern.ch, no response in 2 months SA1 CZ meeting

  7. Příklady problémů https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=9999classic SE, Maarten does not react since 17.11.2006 https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=10304problems at site UIOWA-LCG2, no response from the site since September 2006 https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=13167user replied 22.2.2007 but the ticket stays in Waiting for reply https://gus.fzk.de/ws/ticket_info.php?ticket=13335SDU-LCG2 site  certification No answer from site since many months SA1 CZ meeting

  8. Support pro Auger • VO auger je mezi podporovanými VO • informace o nových případech je po přiřazení VO_support SU poslána na adresu auger-grid-support@cern.ch SA1 CZ meeting