Download
maailma haastaa suomalainen ty voima vastaa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maailma haastaa – suomalainen työvoima vastaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maailma haastaa – suomalainen työvoima vastaa

Maailma haastaa – suomalainen työvoima vastaa

74 Views Download Presentation
Download Presentation

Maailma haastaa – suomalainen työvoima vastaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maailma haastaa – suomalainen työvoima vastaa Leila Kostiainen 24.3.2010

  2. Keskinäinen riippuvuus lisääntyy • Globalisaation hallinta puuttuu • Ilmasto ja energia vaikuttavat moneen

  3. Suomen talous muuttuu • Rakennemuutos jatkuu • Talous elpyy hiljaa

  4. Työpaikat ovat muutoksessa • Ikääntymisessä ensimmäisiä • Työurat polttopisteessä • Epävarmuus on vallitseva piirre

  5. Kun maailma haastaa, pitäisi vastata … • Talouspolitiikassa ei hölmöillä • Tutkimus, tuotekehittely ja osaaminen pidetään hyvässä tikissä • Julkisen talouden ongelmat ratkaistaan tuottavuustalkoilla ja työllisyysasteen nostolla – eli kasvulla

  6. Kun maailma haastaa, pitäisi vastata … • Työpaikoilla välitetään oikeasti ihmisistä • Luonnonvarat ja maantieteellinen asema hyödynnetään huolella • Työmarkkinoille palautetaan luottamus • Tuloeroja ei päästetä kasvamaan

  7. Kiitos!