Download
itsens johtaminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Itsensä johtaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen

265 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Itsensä johtaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Itsensä johtaminen Harri Virolainen Harri.virolainen@tse.fi

 2. Tavoitteet Oppia tuntemaan ja tiedostamaan omaa itseään ja tapojaan sekä toimintojaan paremmin Löytää uusia toimintatapoja

 3. Itsensä johtamisen viitekehys • Self management & self-leadership käytäntöön 1980-luvulla • Monitieteellinen nakokulma Filosofia, uskonto oikeustiede Itsensä johtaminen Antropologia Psykologia Kvanttifysiikka, Kemia, kosmologia Kasvatustiede Liikuntatiede Lääketiede Psykiatria neurotiede Taide Kirjallisuus Historia

 4. Tietoisuus • Keho mieli tunteet arvot työ • Ravinto ajattelu positiivisuus arvot avainteht. • Liikunta muisti tunteiden hal. pääm. tavoitteet • Lepo oppiminen ihmissuht. Merkit. osaaminen • Uni luovuus harrastuk. Tasap. palaute • Rentout.

 5. Itsensa johtamisen tieteellisetteoriat S. Covey R. Quinn P. Russell D.Chopra J. Parikh M. Chikzentmihalyi  onnellisuus, flow

 6. itsensä johtaminen vireys mallintaminen itsensä tunteminen minäkuva rajoitteista luopuminen sisäisen voiman ilmentäminen

 7. Marcus Aurelius (Rooman keisari 121-180 jKr) • “Ala enää keskustele, millainen hyvän ihmisen tulee olla, vaan ole sellainen”

 8. ESPAVO muinaista kieltä vapaasti käännettynä se tarkoittaa: ”Kiitos siitä, että otit oman voimasi käyttösi.”

 9. Osaamisen hyödyntämättömyys • Niin moni helmi merten pohjalla • säteilee yöhön mittaamattomaan, • niin moni kukka hehkuu salassa • ja kylvää erämaahan tuoksuaan • (Thomas Gray)

 10. JOHTAMINEN • ensin on osattava johtaa itseään, ennen kuin voi johtaa muita • ITSENSÄ JOHTAMINEN • haasta itsesi • laita itsesi likoon • kyseenalaista omat toimintasi • tee asioita toisin • kehitä toimintojasi • nosta rima seuraavalle tasolle

 11. Niin kauan kuin ihminen johtaa huonosti itseään, hän johtaa huonosti myös muita. (Robert Bolton) • prosessi, jonka kautta ihmiset vaikuttavat itseensä, suorituksessa tarvittavaan motivoitumiseen ja suuntautumiseen • itsensä johtamisessa yksilö pyrkii valitsemaan toimintoja, jotka pitkällä tähtäimellä ovat suotuisia • pyrkimys, että esimies saa henkilöstön toimimaan itseohjautuvasti, johtamaan itse itseään • tämä ei kuitenkaan poista täysin esimiehen vastuuta, hierarkinen käskytys muuttuu valmentamiseksi

 12. Organisaatioissa hyödyntämätöntä potentiaalia - tuoreet näkökulmat - osaamisen tunnistaminen Suurimmat esteet menestymiselle ovat mielessämme - ajattelumallit - asenteet - uskomukset Jatkuva muutos - jatkuva uudistuminen ja uudistaminen Menestymistä voi oppia – organisaatio voi kehittyä - yksilön kehittyminen - tiimin kehittyminen - organisaation kehittyminen Miksi kehitys pysähtyy? - haastaminen loppuu - keinovalikoima ei ole optimaalinen

 13. Itsensä johtaminen • Ammatillinen osaaminen • Tavoitteet • Oman mielen johtaminen • kyky uudistaa asenteita ja toimintaa • fyysinen kunto • taloudellinen pärjääminen • ajanhallinta • sosiaalinen puoli • itsetuntemus • itsensä toteuttaminen

 14. Mielen johtaminen • Tietoisuus • omien ajatusmallien tunteminen • Selitysmallisi • miten selität eri käyttäytymismallisi itsellesi • riko rutiinisi • kyseenalaista tulkintamallisi • Myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen • millainen on käsityksesi muista ihmisistä • miten tulkitset toisten käsityksiä • Oppiminen • esim. kokemuksesta oppiminen – positiivisten kokemusten hyödyntäminen, virheistä oppiminen • Rentoutuminen • Visualisointi • Asioiden toteuttaminen käytännössä

 15. Vireys • ihmisen vireystila vaikuttaa ihmisen olemukseen, päätöksentekoon, vuorovaikutukseen, moniin eri toimintoihin • voit itse vaikuttaa omaan vireystilaasi • nosta vireystilasi heti aamulla herättyäsi • nosta vireystilaa päivän aikana • harjoituksia: • fyysinen harjoitus – jaloittelu, niskojen pyöritys • ääntely: erilainen ääntely, laulu • ryhti: hartiat takana, rintakehä ulospäin, leuka ylhäällä, hartiat rennot, selkä suorana

 16. Mallintaminen • otetaan mallia toisilta, jotka ovat asiassa hyviä • miten huippuasiantuntija toimii • mitä hän tekee • miten hän käyttäytyy • esim. mikäli olisit huippujohtaja, miten toimisit? • kysy kysymyksiä, ole utelias ja pyri jatkuvasti kehittymään, miltä kehosi näyttäisi, miten viestisit, miten kävelisit, miten puhuisit

 17. Avoin: vapaasti ja turvallisesti ilmaistavia asioita ja tunteita, kerromme esim. päivän kuulumisia ystäville rooliminä, jossa voi esiintyä turvallisesti, tietoista käyttäytymistä, joka viestii tarkoituksellisia tilanteen vaatimia piirteitä Sokea: asiat ja viestit, jotka "muut" havaitsevat paremmin kuin me itse, kielenkäytön piirteitä, asenteellisuutta eleet, ilmeet, maneerit, läpinäkyvät tunteet, miten suhtaudumme muihin, olemmeko "muista" kiinnostuneita vai emmekö ole, asiat, joilla tiedostamattamme ärsytämme "muita" torjuttu omakuva vahvuuksia, joita turhaan vähättelemme, persoonallisuuden piirteitä, joita itse emme arvosta, mutta joita "muut" arvostavat

 18. Salattu: asioita, tunteita, vaikutelmia, mielipiteitä, joita salaamme tarkoituksellisesti "muilta" tai jotka jäävät "muille" salaisiksi pidättyvyytemme takia voi olla myös tahdikkuutta eli esimerkiksi sitä, että vältämme sanomasta liian suoraan käytöstä, jonka haluamme peittää "muilta", kuten esimerkiksi liikaa innokkuutta, epäilyä, pelkoa, kiihtymystä, jännitystä, epävarmuutta, tietämättömyyttä turhaa salaamista, esimerkiksi liikaa vaatimattomuutta osaamisestaan Tuntematon: alitajunta, kokemukset, jotka olemme unohtaneet, tiedostamatonta torjuntaa ja unohtamista, lapsuusiän kokemuksia, pinnan alle jääneitä piirteitä ja kykyjä, tuntemattomia voimavaroja

 19. Itsetutkiskelun tavoite Mitä laajempi on avoimen, vapaan toiminnan alue, sitä helpompi on tulla toimeen "muiden" kanssa olivatpa he keitä tahansa. Avoimen ja vapaan eli turvallisen toiminnan alue pitäisi siis saada niin suureksi kuin mahdollista. "Muilta" saatu palaute auttaa meitä valloittamaan vapaan toiminnan alueeksi asioita, joiden suhteen olemme olleet sokeita. Elekielemme on esimerkki asiasta, jonka suhteen helposti olemme itse sokeita. Eleidemme vaikutusten kannalta on ratkaisevinta se, mitä signaaleja "muut" ottavat vastaan, ei se, mitä me ehkä kuvittelemme lähettävämme. Laajassa merkityksessä eleet siis ovat pikemminkin havaittuja liikkeitä. Palautteen avulla tajuamme ehkä sen ikävän tosiasian, että hymymme koetaan väheksyvänä, katseemme ylimielisenä tai katsekontaktin puute osoituksena pelosta tai haluttomuudesta kommunikoida "muiden" kanssa.

 20. Salaisuuksiemme kriittinen pohdiskelu auttaa ehkä meitä avautumaan ja pääsemään eroon toimintaa tarpeettomasti rajoittavista salatuista asioista. Parhaassa tapauksessa avautuminen tuo meissä esiin myös tuntemattomia voimavaroja, joiden avulla olemme erotuomareina nykyistä taitavampia asiantuntijoita.

 21. Minäkuva • Ihminen pyrkii käyttäytymään ja toimimaan oman minäkuvansa mukaan • positiivinen minäkuva ohjaa aktiiviseen ja positiiviseen toimintaan • pessimistinen ja arvosteleva minäkuva johtaa rajoitteisiin ja pienempään suoritustasoon, kuin mitä olisi edellytyksenä

 22. Millainen minäkuva sinulla on itsestäsi? • työntekijänä • ihmisenä sosiaalisissa tilanteissa • tiimin vetäjänä • tuo esiin positiivisia puolia itsestäsi ja toisaalta myös mahdollisia rajoitteita • mieti keinoja, joilla rajoituksiasi voisi poistaa

 23. Visualisointiharjoitus • mielikuvaharjoitukset vaikuttavat ihmisen minäkuvaan hyvin voimakkaasti • lisäksi ne vaikuttavat ihmisen fysiologiaan, kehoon, tunteisiin, toimintoihin tiedosti ihminen niitä tai ei • visualisointi vaikuttaa myös ihmisen alitajuntaan ja poistaa mahdollisia rajoitteita

 24. Visualisointi • istu selkä suorassa • hengitä syvään • rentoudu • näe tilanne sellaisena kuin haluaisit sen toteutuvan • näe tilanne tässä hetkessä • aisti tilanne näköaistin lisäksi kuulemalla äänet, haistamalla tuoksut, tuntemalla kosketuksen, maistamalla maun jne. • koe tilanne elävästi, eläydy • toista onnistunut mielikuva useaan kertaan

 25. Visualisointi • näe itsesi työtilanteessa, näe kuinka hoidat asian hyvin • näe itsesi sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa • näe itsesi tiimin vetäjänä

 26. Uskomukset Omien uskomusten kyseenalaistaminen - mahdollistaa uusien havaintojen tekemisen sekä uudet toimintamallit millaiset ovat uskomukset - itsestä - työntekijöistä - omasta organisaatiosta - kilpailijoista - yhteistyökumppaneista - asiakkaista erityisesti johtajan on hyvä pohtia omia uskomuksiaan myös seuraavista tekijöistä - strategia - johtamistyyli - ihmiskäsitys

 27. Uskomukset Uskotpa sitten osaavasi tai et, olet oikeassa. Henry Ford

 28. Käytätkö sinussa olevaa potentiaalia? • Tony Volpentet – syntyi ilman käsiä ja jalkoja – juoksi 100 metriä aikaan 11,36 • Fausto Radicin – toinen silmä sokea – pujottelun maailman cupin voittaja • Charles Boswell – syntyi sokeana – golftasoitus HCP 9 • Pavel Nerhansky – juoksi 300 maratonia peräkkäisinä päivinä • Usein suurimmat rajoitteet ovat mielissämme

 29. Sinnikkyys Thomas Alva Edison teki n. 11 000 koe yritystä ennen kuin onnistui keksimään sähkön. Kun häneltä kysyttiin, eikö häntä väsytä epäonnistua kerta toisensa jälkeen, hän vastasi: ”en ole epäonnistunut, nyt tiedän 11 000 eri tapaa, joilla sähkölamppu ei toimi Sylvester Stallone teki satoja vierailuja tuottajien luo ennen kuin sai käsikirjoituksen läpi ”Rocky” elokuvasta. Hän kävi useiden tuottajien luona useampaan kertaan. Lopulta Stallone löysi tuottajan. Rocky voitti oscarin ja oli jättimenestys vauva opettelee kävelemään, se kaatuu aluksi useita kertoja, mutta jatkaa kuitenkin sinnikkäästi ja oppii lopulta kävelemään kaatumisista huolimatta

 30. Tavoitteet • päämäärä – visio – jaa pieniin osatavoitteisiin • kirjoita tavoitteet ylös • aseta päivämäärä • arvioi välituloksia • vie konkretian tasolle • kysy itseltäsi – viekö tämä minua kohti päämäärää vai siitä poispäin?

 31. tavoitteet • järkevän tavoitteen kriteerit: • saavutettava • mitattava • ajoitettu • tarkka • kirjoitettu ylös

 32. Tavoitteet: • Kysymykset kuten – voivat herättaa tavoitteen asettelua • Mitaä haluat saada irti tästä tapaamisesta • Meillä on 1/2h käytettävissä,missä haluat olla silloin • Kun yksilö haluaa – suoriutuu paremmin kuin kun yksilön taytyy • Haluan  minulle • Pitää  sinulle • Mikäolisi hyödyllisin seikka sinulle saada irti tästä tapaamisesta? • Vastaukset kuten • Kuukauden suunnitelma • selvä idea, sitoutuminen seuraavaksi 2 askeleeksi • Päätös mihin suuntaan edetä • Ymmärtää keskeiset ideat • Sovittu budjetti työlle

 33. Lopputavoitteet: • Markkinajohtajaksi? • Pääsy myyntijohtajaksi? • Voiko itse päättää? • Suoritustavoitteet: • Omassa kontrollissa • Täyttyessään usein johtaa lopputavoitteeseen • Esim. 100 myytyä autoa

 34. Hyvä tavoite • Yksityiskohtainen • Spesific • Mitattava • Measurable • Hyväksytty SMART • Agreed • Realistinen • Realistic • Aikaan sidottu • Time Phased

 35. Hyvä tavoite • Positiivisesti muotoiltu • Positively stated • Ymmärretty • Understood • Oleellinen • Relevant • Eettinen • Ethical PURE

 36. Hyvä tavoite • Haastava • Challenging • Laillinen • Legal • Ympäristoystävällinen • Enviromentally sound • Sopiva • Appropriate • Tallennettu • Recorded CLEAR

 37. Goal Dream End Goal Process Performance Goal

 38. kaizen • jatkuva kehittyminen ja kehittäminen

 39. ajankäyttö Kiinalainen sananlasku: Vaikka asioiden tekeminen on jalo taito, niin on myös asioiden tekemättä jättäminen. Elämän viisautta on karsia epäolennainen.

 40. ajankäyttö Tavat ovat avain menestykseen. Menestyvät ihmiset ottavat tavakseen tehdä ne asiat, jota toiset eivät halua tehdä. Earl Nightingale

 41. Ajankäyttö • tärkeät asiat 20 % ajasta 80 % • tuloksesta • mitättömät ongelmat 80 % ajasta 20% tuloksesta

 42. tehokkuusvihjeitä • irti turhista rutiineista • rivakkuutta työntekoon • pöytä puhtaaksi • vaikeat ensin • estä keskeytykset • älä häiritse muita • yksi asia kerrallaan • niputa pikkuasiat

 43. tehokkuusvihjeitä • delegoi, karsi, luota muihin • tehostavat työvälineet • kirjaa muistettavat asiat heti • kaikki turhat kokoukset pois, monia asioita voi tiedottaa emaililla ja puhelimitse • suunnittele neuvottelut • yksityisasiat minimiin • puhelimen käyttö hallintaan • opi sanomaan ei

 44. Aikaa ei voi säästää Se on osattava jakaa oikeisiin kohteisiin Aina on oltava aikaa suunnitella

 45. priorisointi kyllä kriittinen työ tehtävä työ tärkeä ei ajanhukkatyö toisarvoinen työ ei kyllä kiireellinen

 46. priorisointi • useat ihmiset tekevät ensin nopeat, helpot ja hauskat tehtävät • aloita sinä asioista, jotka ovat tärkeitä

 47. kieltäytyminen • käytä aikatauluasi • kerro miksi • ole rehellinen ja jämäkkä (assertiivisuus) • tarjoa vaihtoehtoja • ei velvollisuuden tunnetta • tiedosta MIKSI, ennen kuin suostut

 48. keskeytykset • osa työtä • niputus, säännölliset tapaamiset (kaikille kerralla ”kalajutut” • välillä suljettu ovi • lyhentäminen (seiso, ”minulla on nyt menoa”

 49. kohti itseohjautuvuutta • esimiehen yksi tehtävä on ohjata henkiöstöä kohti itseohjautuvuutta, itsensä johtajuutta • valtuutetaan henkilöstöä • annetaan vastuuta, valtaa, lupaa tehdä päätöksiä • eräässä hotellissa kaikille henkilöstön jäsenille annettiin lupa tehdä itsenäisiä päätöksiä aina 5000 dollariin asti