1 / 26

Skriv titel her…

Den lange vej mod inhalerbar støvfraktion – og forbi Thomas Schneider. Skriv titel her…. Navn, sted og dato her…. Respirabel fraktion opstår. 1902 Første støvmålinger. Sydafrika guldminer 1919 35.000 støvmålinger i Sydafrikanske miner (under jord)

luther
Télécharger la présentation

Skriv titel her…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Den lange vej mod inhalerbar støvfraktion – og forbi Thomas Schneider Skriv titel her… Navn, sted og dato her…

 2. Respirabel fraktion opstår • 1902 Første støvmålinger. Sydafrika guldminer • 1919 35.000 støvmålinger i Sydafrikanske miner (under jord) • 1930 Nedbringelse af synligt støv mindskede ikke opståen af silikose. 70% af partikler i lungevæv < 1µm • 1952 BMRC definerer respirabel fraktion baseret på standard måleinstrument (horisontal elutriator, D50=5µm) • 1959 BMRC/Johannesburg konvention • Følges af Arbejdstilsynet

 3. Hvad er totalstøv • Luftbåret støv: holde sig svævende i en relevant tidsperiode • Prøvetagning med sonde (rør) i stille luft vind • Diverse filterholdere/prøvetagere • Udefineret effektivitet

 4. 33 år med “inhalerbart” støv • 1975 Begrebet “Human head as a dust sampler” • 1977 Første målinger 0.75-2.75 m/s (minedrift) Øvre diameter grænse 30 µm • 1978 Første inhalable dust sampler (Ogden & Birkett) • 1980 US EPA definerer Inhalable Particulate Matter < 15µm • Forvirring! Arbejdsmiljø: Inhalable  Inspirable  Inhalable

 5. 33 år med “inhalerbart” støv • 1983 ISO forslag • extrapoleret gl. data (<30µm) til 100 µm • 1985 ACGIH recommendation • 1992 ACGIH • 1993 EN 481 • 1995 ISO 7708 • 2007 Inhalerbar fraktion indført i DK for træstøv

 6. BRD havde “næse” for problemet • 1970’erne BRD 1.25 m/s  AT/AMI vejledning 1981 • 20 l/min, begge næsebor à 1.3 cm2 1.25 m/s • cyklisk skift mellem næsebor Grundlag for forsøgsdesign. Målinger af Drasche (1967)

 7. Lukket vindtunnel Ikke frit strømmende Mund 2.2 cm2 Næse 1.6 cm2 Armbruster & Breuer (1982)

 8. Armbruster & Breuer (1982)

 9. Aspiration efficiencies of human head (nose+mouth). Wind tunnel Minute volumes corresponding to At rest, normal work, hard work Life-size head and shoulders. Fixed orientations Ogden & Birkett (1977, 1978) Life-size head. No shoulders. Fixed orientations Armbruster & Breuer (1981) Life-size head, shoulder, torso. Rotating Vincent & Mark (1981) Vincent J JAS 1990;21:577-586

 10. Inhalerbar, thorakal, respirabel Hvorfor bekymre sig om denne lille andel? Baseret på forslag af Vincent & Armbruster (1981)

 11. Gesamtstaubprobenahme, GSP GSM, DE Conical Inlet Sampler, CIS BGI, USA 1.25 m/s 0.2 m/s IOM sampler. Mark & Vincent (1986) Arbejdstilsynet 5.6 mm 1.9 l/min 4 mm hul

 12. Kenny et al. (1997)

 13. 0.5 m/s 1.0 m/s Bartley DL, AOEH 1998;13:274-278

 14. Reanalyse  andre korrektionsfaktorer • Bias i % for • Vindhastighed < 1.0 m/s • MMD up to 50 µm • GSD > 1.5 Bartley DL, AOEH 1998;13:274-278

 15. Closed face Feltmålinger Lidén et al AOEH 2000;15(3):263-276

 16. Wind tunnel Simplified torso 0o, 90o, 180o

 17. Træstøv • Nogen modstand mod brug af IOM sampler i fx træindustri • IOM sampler “oversampler” partikler > 100µm • IOM sampler følsom over for “projektiler”

 18. “Inhalerbar” til revision? • Inhalerbar: en målekonvention • I fremtiden måske måle deponering • tørre del af næsen ? • munden ? • Oprindeligt fokus; miner, lufthastighed 1-4 m/s • indendørs lufthastighed sjældent over 0.3 m/s Baldwin & Maynard (1998) • Næse+mund, midlet over alle retninger • men: let arbejde, konstant orientering • 2006 Forslag om definition af “inhalerbar fraktion” i stille luft Lidén & Harper JOEH 2006;3:D94-D101 • Men: typisk ganghastighed 0.8 m/s “mod vinden”

 19. Mund, 1.6 cm2 Næse, ialt 1.2 cm2 Hel torso, roterer, minutvolumen 14-37 l/min. 0.4-1.6 m/s

 20. Stille luft Lidén & Harper JOEH 2006;3:D94-D101

 21. Åndingszone i stille luft Murakami, 2004

 22. Stationær, fritstående, fast orientering Li et al. AIHAJ 2000;61:506-516

 23. Effektivitet Vægtab Li et al. AIHAJ 2000;61:506-516

 24. Vægtab i kasetterne • CFC • Op til 70%, afhængig af arbejdsstedet • OSHA gravimetriske analyser inkluderer vægtab (vejer kapslerne med) • Medregne vægtab  bedre fit til “inhalerbar” • IOM • Vægtabet medrenges, men ydersiden aftørres forinden • GSP • NEJ

 25. IOM sorte kasetter 806 mg Fingeraftryk 19 µg Efter min 20 dage unøjagtighed 50 µg Forbedret plast

More Related