Download
kuldvillak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ameerika Ajalugu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ameerika Ajalugu

Ameerika Ajalugu

373 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ameerika Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULDVILLAK Ameerika Ajalugu

 2. Varajased tsivilisatsioonid USA iseseisvumine USA 19.sajandil Persoonid 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 500 500 500 500

 3. Varajased tsivilisatsioonid - 100 Rahvas, kes rajas II at eKr Kesk-Ameerikas esimese tsivilisatsiooni?

 4. Vastus - 100 Olmeekide tsivilisatsioon (u 1500 – 400 eKr)

 5. Varajased tsivilisatsioonid - 200 Tsivilisatsioon Yukatani poolsaarel, mis kasutas 260 päevast rituaale reguleerivat kalendrit ja 365 päevast päikesekalendrit?

 6. Vastus - 200 Maiade tsivilisatsioon

 7. Varajased tsivilisatsioonid - 300 Tänapäeva Mehhiko territooriumile 14.-15.saj kujunenud tsivilisatsioon, mille pealinnaks oli Texcoco järve saartele rajatud Tenochtitlán?

 8. Vastus - 300 Asteekide tsivilisatsioon

 9. Varajased tsivilisatsioonid - 400 15.-16.saj Lõuna-Ameerika läänerannikul kujunenud tsivilisatsioon, mille pealinnaks oli Cusco?

 10. Vastus - 400 Inkade tsivilisatsioon

 11. Varajased tsivilisatsioonid - 500 Hispaania konkistadoor, kelle juhtimisel alistati asteekide impeerium?

 12. Vastus - 500 Hernan Cortés (1485 – 1521)

 13. USA iseseisvumine - 100 Põhja-Ameerika idarannikule kujunenud Inglise kolooniate arv enne iseseisvumist?

 14. Vastus - 100 13 kolooniat

 15. USA iseseisvumine - 200 Pildil kujutatud sündmuse nimetus?

 16. Vastus - 200 nn Bostoni teejoomine

 17. USA iseseisvumine - 300 Kuupäev ja aasta, kui Põhja-Ameerika kolooniate teine kontinentaalkongress võttis vastu Iseseisvusdeklaratsiooni?

 18. Vastus - 300 4.juuli 1776

 19. USA iseseisvumine - 400 Prantsuse valgustaja, kelle võimude lahususe teooria oli aluseks 1789 vastu võetud USA põhiseadusele?

 20. Vastus - 400 Charles de Montesquieu (1689 – 1755)

 21. USA iseseisvumine - 500 Osariigid, mille piirile rajati 1800 USA pealinn Washington (Columbia ringkond)?

 22. Vastus - 500 Maryland ja Virginia

 23. USA 19.sajandil - 100 18.saj lõpul USA-s, Suurbritannias ja Prantsusmaal tekkinud liikumine, mis pidas orjapidamist ühiskonnale kahjulikuks ja nõudis selle keelustamist?

 24. Vastus - 100 abolitsionistlik liikumine

 25. USA 19.sajandil - 200 USA-st eraldunud orjandust pooldanud osariikidest 1861 moodustatud riigi nimetus?

 26. Vastus - 200 Ameerika Riikide Konföderatsioon (1861 - 1865)

 27. USA 19.sajandil - 300 Seadusandlik akt, mille järgi võis iga USA kodanik saada riigi lääneosas kuni 65 hektarit vaba maad?

 28. Vastus - 300 Homestead Act (jaosmaade seadus)

 29. USA 19.sajandil - 400 Ameerika Ühendriikide põhiseaduse 1865 ratifitseeritud 13.paranduse sisu?

 30. Vastus - 400 orjapidamise tühistamine

 31. USA 19.sajandil - 500 Riik, mille kodanikud kinkisid USA-le Iseseisvuse deklaratsiooni 100.aastapäevaks Vabadussamba (avati 1886)?

 32. Vastus - 500 Prantsusmaa

 33. Persoonid - 100 1492 Ameerika taasavastanud Hispaania meresõitja?

 34. Vastus - 100 Christoph Kolumbus (1461 – 1506)

 35. Persoonid - 200 Ameerika Ühendriikide esimene president 1789 – 1797?

 36. Vastus - 200 George Washington (1732 – 1799)

 37. Persoonid - 300 Esimene Vabariikliku Partei esindaja Ameerika Ühendriikide presidendi ametis?

 38. Vastus - 300 Abraham Lincoln (1809 – 1865)

 39. Persoonid - 400 USA naiskirjanik, kelle 1852 ilmunud “Onu Tomi onnike” aitas riigis suurendada orjandusevastaseid meeleolusid?

 40. Vastus - 400 Harriet Beecher-Stowe (1811 – 1896)

 41. Persoonid - 500 Iseseisvusdeklaratsiooni peamine autor ja USA kolmas president 1801 – 1809?

 42. Vastus - 500 Thomas Jefferson (1743 – 1826)