Download
ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajalugu PowerPoint Presentation

Ajalugu

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ajalugu Ühinskondlik-poliitilised suunad Eestis 20.saj algul

  2. Tartu liberaalid *Juht-Jaan Tõnisson *Postimees *Eesti rahvusliku ühtsuse rõhutamine *Emakeelse hariduse ja kultuuri tähtsustamine

  3. Tallinna radikaalid • Juht Konstantin Päts • Teataja • Õigeusk • Poliitiline ja majanduslik iseseisvus

  4. Sotsiaaldemokraadid • Sotsiaaldemokraadid • Kõik inimesed on võrdsed • Uudised • Isevalitsusliku riigikorra parandamine

  5. Kriis Eestis 20-dal,30-date algul ajandu • Kriis Eestis 20-dal,30-date algul • Tööpuudus • Tühi riigikassa • Elatus taseme langus

  6. Eesti iseseisvus • 23.veebruar kell 8 õhtul Endla teatri rõdul • Iseseisvusmanifest-Juhan Kukk,Ferdinand Peterson • Peaministriks sai K.Päts

  7. Eesti vabadussõda • 28.nov. 1918-3.jaan. 1920 • Osapooled-Kommunistlik Venemaa,Eesti,Suurbritannia,Soome,Baltisakslased • Põhjused:*Saksamaa revolutsioon *Vaikiv ajastu *Eestlased tahtsid saada iseseisvaks