Download
ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajalugu PowerPoint Presentation

Ajalugu

223 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ajalugu Kaubandus ja käsitöö Rooland Einland ja Mihkel Sinikas

 2. Sisukord • Kaubanduse allakäik ja tõus • Keskaegne kaubavahetus • Kaubandus Põhja-Euroopas • Eestis toimuv kaubavahetus • Käsitöö • Käsitöö-õpipoisist meistriks • Pildid • Kasutatud allikad

 3. Kaubanduse allakäik ja tõus • Rooma riigi lagunemine oli kaasatoonud kaubanduse allakäigu Vahemere ääres • Alles XI sajandil alanud ristisõjad Pühale Maale andsid kaubandusele taas uue hoo • Itaalias olid põhilised kaubanduspunktid Veneetsia ja Genova

 4. Itaalia ja Genova kaudu toodi kaupu ka kaugematelt maadelt , nt Hiina ja India • Hiljem oli Itaalia linnade konkurents Marseille ja Barcelona

 5. Keskaegne kaubavahetus • Põhilised ained millega kaubeldi olid toorained • Valmis käsitöö tooteid liikus sel ajal vähe • Esimesel kohal oli kaubanduses lõuend ja riidekaup • Teisel kohal metall ja sellest valmistatud esemed. • Kolmandaks sool ja heeringas

 6. Kaubandus Põhja-Euroopas • XII saj. elavnes kaubandus koge Euroopas , suur tähtsus oli hansakaubandusel • Saksa kaupmehed olid tuntud nii madalmaades kui ka Norras

 7. Eestis toimuv kaubavahetus • Tallinna põhiliseks kauplemisvahendiks oli sool • Tallinna kaudu on soola vahendatud Venemaale isegi Portugalist

 8. Käsitöö • Käsitöö eraldumine põllumajandusest oli keskaja ühiskonna arengus tähtis muutus • Linnakäsitöölised koondusid erialade järgi ametitesse ehk tsunftidesse • Igal tsunftil on oma põhimäärus ehk skraa

 9. Skraaga määrati iga liikme tegevusala ja kaua ta võis töötada. • Tsunftidel ja gildidel oli täita mitu ülesannet.

 10. Käsitöö-õpipoisist meistriks • Kandidaat pidi olema sündinud kristlikust abielust • Algust tehti juba seitsme aastaselt • Kandidaadile tehti õppereise

 11. Kui sell oli piisavalt õppinud pidi ta tegema meistritöö ehk šedöövri ning seda hinnati rangelt • Kui töö oli vastu võetud ,peeti värske meistri kulul korralik pidu

 12. PILDID

 13. Kasutatud allikad • Ajaloo õpik ‘’Keskaeg’’ 7. klassile • Images.google.com

 14. TÄNAME KUULAMAST ! 